1 Timote 1

1Timote, wɔ́ àmyɛ́ Pwəə à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la mɔ́ pɔ. Nə́ Zwennə Yi ǹdə́ Yezu Kristə mó nə́ zhí mú pɔ nɛ ŋwɔ̀nɔ́ a jǐrh Yezu Kristə tùntúm. Ǹ wɔ́ à byǐ zhə̀n zhə̀nà Yi-ni-zhú mú wẽ́. Nə́ Da Yi ǹdə́ nə́ Cinu Yezu Kristə bá cĩ́ bwəl ǹ yó, sə bə dùr ǹ nɔ̀nɔ̀, bə pɔ̃́ yə̀-zùlə́! 3À n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ mɛ̃ Efɛɛzɛ nɛ́, ǹdə à gə́ pɔ mɔ́ nyí a bá zhǐr a vò Masɛdwanɛ nɛ́ mɔ́, mùnì ga ń cə̀r lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà bə̀ n'ê byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ ǹdə́ Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí də̀ rə̀dù mú. 4Byili bi bə̀ bə̀ yẽ̌ kɔma bɛ́ ǹdə́ nə́ nàmbala bɛ́ nyə̀ná nɛ́ nə̀ t'â zhɛ̀ bə̀ nyú w mú ni, bə̀ nə̀ n'ê twí ǹdə́ nyə̀-pǎr. E jà nyə̀-pàárɛ́ t'â la ce Yi tum dí vò yé. Wɔ́ Yi-ni-zhú dúdú mə̀ bá ce rə vò. 5Nyí rí tɛ̀bɛ́ à pɔ mɔ́ èta mɔ́, wɔ́ mùnì ga sónó w ò n'ô shí wu kɔ̀bɔ́ ò bə dóó zhe, ǹdə́ Yi-ni-zhú páá wẽ́ mó yə̀ nɛ́. 6Lyì jàlà ywə̀r bə yẽ̌ sɔ́má y èmyɛ́ nɛ, bə̀ k'â n'ê zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe. 7Bə̀ n'ê yǎl bə yə̀ Muyiisi nyə́ né byilnə, bə j'à yə̀l nə̀ kùrə̀ yé. Bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ bə̀ jàn gakó, bə j'à yə̀l dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zɔ̀m mɔ́ myɛ kùr yé. 8Nə́ yě bə̀, nə́ gə n'é zə nyə́ né nə́ kwè nə̀ sɔ́má, nə̀ càn. 9Nə́ mə̌ sə nə́ lwar bə̀ Yi yə̀ rə̀ nyə́ né pɛ wu-cángá cìnə́ yil yé. Rə̀ pɔ nɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ rə̀ nyí ni mú, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â nyàm dɛ̀ mɔ́, ǹdə́ lyì-bəlwǎlsɛ́ ǹdə́ yə̀-bəlwàálɛ́ cìnə́ yilə, e súlí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â dùr rə̀myɛ́ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ nyǎn mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gwi bə̀ dabá ǹdə́ bə̀ nábá mɔ́, ǹdə́ lyì-gurnə bé gakó yilə. 10Yi pɔ rə̀ nyə́ né byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê fwə̌l mó ǹdə́ bala bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê jí dwã ǹdə bə̀ gə́ yá jí kɛ̃ nɛ́ mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zal bə̀ dwã bɛ́ bə yè mó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gòm kɔma mɔ́ yilə, e súlí byɛ̀bɛ́ bə̀ yá bwəl nyí bə j'à t'â pyìrh rè mó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né t'â tó kàrmɔ́ mɔ̀bɔ́ mə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ yilə. 11Kàrmɔ́ mə̀myɛ́ mɔ́ n'ê shí yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀ ce nə́ lwar Yi zùwə́ y pár mɔ́ wẽ́. Wɔ́ Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ ce à n'â bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí mú sõ wu-nyɔ̃̀ w ò bə dõ zhe mó n'ô shí ní. 12À n'â ce nə́ Cinu Yezu Kristə nə̀báná, ń gə́ pɔ nɛ jàn, n jà n nyǐ ni, n bù b'à wɔ̌ ń tum dí à la tũ̌, n kwè rè n pɛ̃ mɔ́ yilə. 13E jà shãã ga, à y'à n'â fulsi mu, à n'â tùrh mò, à n'â nwɛ̀nɛ̀ ń kwã-lyì bí. À gə́ y'à gwẽ̌ yə̀ mɔ zhí mú ce à y'à yə̀l dɛ̀bɛ́ à n'â wɛ̀rhɛ́ mɔ́ kùr yé, sə nə́ Cinu dùr à nɔ̀nɔ̀. 14Ń yò-ècɔ̀nɔ̀ w já dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ nɛ, ń ce a zhí mu, n jà n pɛ̃ sónó kɔ̀bɔ́ ò n'ô shí Yezu Kristə wẽ́. 15Bə̀ n'ê byili bə̀ Yezu Kristə tú lũ w wẽ́, mùnì n vwǎrh yə̀-bəlwàálɛ́ cìnə́. Sə zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀n cìcì. Lyì bí gakó mə̌ dwã sə bə zwẽ de. Wɔ́ àmyɛ́ à yə̀-bəlwàálɛ́ já du. 16Sə Yi gə́ dùr àmyɛ́ mɔ̀bɔ́ à yə̀-bəlwàálɛ́ já mɔ́ nɔ̀nɔ̀ mɔ́, wɔ́ mùnì ga Yezu Kristə jɛ̀rɛ̀ n tó àmyɛ́ dɛnnɛ n byili ń wu-bɔ̀nɔ̀ wá. Èta, àmyɛ́ jǐrh myɔrhɔ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ bàn mɔ zú bə nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ yilə. 17Yi nə còrhó! Rə̀ wɔ́ pyɔ̌ mɔ̀bɔ́ ń pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bə zhɔ̌ zhe, n jà ń tá ń cì yé. Lò lò wàr mɔ ń la nɔ ǹdə́ ń yírhə́ yé. Wɔ́ ńmyɛ̌ dúdú ń wɔ́ Yi, ń mə̌ ǹdə́ còrhó ǹdə́ zùwə́, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 18À byǐ Timote, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à la mɔ́ byilu mú wɔ́ ǹdə dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé y'à jɛ̀rɛ̀ bə byili ǹ shò-kwã nɛ́ mɔ́ nɛ. Rə̀ bá sɛ̃ mɔ́ ń bú búlə́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn 19ǹdə́ Yi-ni-zhú ǹdə́ wu kɔ̀bɔ́ ò wɔ́ wárhgáá. Lyì jàlà t'â wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê bùl bə̀ wẽ́ bə̀ rə̀ càn mɔ́ yé, bə̀ Yi-ni-zhú mú já tó gàà mə zhìlì. 20Yimene ǹdə́ Alɛsãdərɛ ŋwɛ́nɛ́ lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ wẽ́, sə à co be Shətana jɔ̃̀ wà, mùnì ga bə lwar bə̀ bə̀ bə mə̌ sə bə tùrh Yi yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\