1 Timote 4

1Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili pamparɛ̃ɛ̃, bə̀ lyì jàlà má zɛ̃̀ dwã nɛ́ nánkwaá nɛ́ wẽ́, bə yẽ̌ Yi-ni-zhú ni, bə tó kɔma cìnə́ ne bə zwẽ còrhò mɔ̀bɔ́ mə̀ n'ê shí nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ sono mó. 2Lyì má yǔr bi ǹdə́ kɔma zɔ̀mà. Kaka k'ê t'â la bə̀ wun ní wẽ́ yál rə ce bə dùr cìzhìl ǹdə́ kɔn wɔ̀rhɔ́ yé. 3Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ n'ê wə̀l bə̀ kɛ̃-jú wɔ́ kɔ̀-bəlwɛ̀lɛ́, bə̀ kùjúr jàlà ŋwɛ́nɛ́ rə̀ jú súlə́, e jà kùjúúrí rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ Yi rə̀ wɛ̀rhɛ́ rɛ. Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí Yi ni, bə̀ yě rə̀ zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ wɔ̌ bə̀ jí wẽ̀ dé rə̀myɛ́, bə̀ m'ê ce rə̀ nə̀báná. 4Zhə̀nà, kɔn dɛ̀bɛ́ Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ́ gakó càn. Lò wàr ń vùr wẽ̀ dé rə̀myɛ́ òdù ga ń dwĩ̀ kwã nɛ́ yé. Ń mə̌ sə n jí rə̀ gakó n mə n ce Yi nə̀báná, 5sə n lwə̀l lè n mə n jí ri kɔn tó ǹdə rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ gə́ byili ní. Èta, rə̀myɛ́ bá ce kɔn gakó tó ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. 6Ǹ gə byili rə̀myɛ́ gakó nə́ da-byǎ bɛ́ nɛ, ǹ m'ǎ yə̀ Yezu Kristə tùntùnnə̀ nántwə̌. Bə̀ má lwar bə̀ Yi-ni-zhú zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹ zwẽ ǹ nə́ ǹ tó re mó pɔ mɔ́ jàn, bə̀ ǹ nə́ ǹ byili ri ǹdə bə̀ gə́ cèrhè mó Yi nyə̀ná nɛ́ zhə̀n dɛ́ nɛ́. 7Sə́ zhɛ̃̀ kɔma zɔ̀mà nɛ́ nə̀ wɔ́ ǹdə səswalsɛ nɛ mɔ́. Ce jàn nɛ́ ń zə yə̀wǎl ǹdə́ Yi-ni-zhú kẽkẽ. 8Lò gə nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹ yala nɛ́ cɛ̀nɛ̀, kɔn càn, sə nə̀ t'â sɛ̃ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́ yé. Wɔ́ Yi-ni-zhú kẽkẽ mə̀ zhe kùr du, bə̀ Yi bwəl nyí bə̀ nə́ gə zhí ri kẽkẽ, rə̀ bá pə nə́ba nyǔ, èlǎsɛ̃́ ǹdə́ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. 9Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀nà. Lyì bí gakó mə̌ dwã sə bə zwẽ de. 10Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ r'é pyɛ́nɛ́ nə́ cìn nə́ twĩ̀, nə́ r'é twĩ̀ jàn tumə, bə̀ nə́ zhí Yi nã́nyì y ni ǹdə́ nə́ wun gakó, nə́ r'é dɛ̃̀ rə̀ nyì-bwelé y pyǐrh mó. Rə̀ n'ê yǎl rə zwẽ lò gakó, sə wɔ́ lò mó mɔ̀bɔ́ ǹ zù rì mú rə̀ n'ê zwẽ. 11Wɔ́ rə̀myɛ́ ǹ mə̌ sə́ byili lyì bí ni, sə́ ce bə zwẽ rə̀ nyí. 12Bə̀ká yẽ̌ lò mə̀dù ga fulsi mú ǹ gə́ wɔ́ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ yil yé. Ce ǹ zɔ̀mà nɛ́ ǹdə́ ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né, ǹdə́ ǹ sónó w ǹdə́ ǹ Yi-ni-zhú mú, ǹdə́ ǹ wu-põ̀ w yə̀ myɔrhɔ byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó gakó yilə. 13Ce jàn nɛ́ ǹ nə́ ǹ kàrmə̀ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ ǹ byili Kristə-lyì bí ni, ǹ mə́ ǹ zal bə̀ wun ni ǹdə́ cícú, ǹ mə́ ǹ dɛ̃̀ à twírí yə́. 14Bə̀ká swě Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ pɛnɛ́ y è pɔ mɔ́ mɔ́ yò yé. Ǹ nɔ pɛnɛ́ y èmyɛ́ mɔ́ Yi nyì-zwennə bé gə́ zɔ̀m è yò w, Kristə-lyì gùlú w yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə cèlè bə̀ jɛ̀sɛ́ ǹ yó w mó yi ní. 15Twĩ̌ tum dí rə̀myɛ́ cɛ̀nɛ̀, sə́ twĩ̀ dì ǹdə́ ǹ wu gakó, mùnì ga lyì bí lwar bə̀ ǹ tum dí n'ê zhə̀l cɛ̀nɛ̀. 16Dɛ̃̌ ǹ cìn ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né ǹdə́ ǹ kàrmɔ́ wɔ̀rhɔ́ mɔ́ wẽ́. Yál wu-cángá cə́bal rə̀myɛ́ gakó wẽ́. Zhə̀nà, ǹ gə nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ èta, ǹ b'ǎ zwẽ ǹmyɛ́ cìcì, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cili ǹ zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ ga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\