1 Timote 6

1Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ wɔ́ yóm, ǹ mə̌ sə́ nyɛ̀ ǹ yó-cə́bal mɔ́, mùnì ga lyì bí bə̀ká zɔ̀m Yi yil lé ǹdə́ nə́ kàrmɔ́ yò námməlwɛ̀lɛ́ yé. 2Yómə́ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ yó-cìnə́ bé wɔ́ Kristə-lyì mú, bə̀ká tə̀ bə̀ bə̀ wɔ́ da-byǎ yil bə cẽ be nyám yé. Bə̀ mə̌ sə bə kwɛrhɛ bə nyɛ̀ bɛ́, bə̀ wɔ́ Kristə-lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ só ne bə̀ n'ê twĩ̀ bə̀ pɛ. Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à byili mú mú, wɔ́ rə̀myɛ́ ǹ mə̌ sə́ byili lyì bí ni, ń ce bə wɛ̀rhɛ́ rɛ. 3Lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ bə̀ kàrmɔ́ bə̀ n'ê cèrhè mó tə̀ sɔ́má yó yé. Bə̀ t'â tó zhə̀n dɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ Cinu Yezu Kristə kàrmɔ́ byili mú ni yé. Bə̀ kàrmɔ́ còrhò mó t'â tó nə́ Yi-ni-zhú nyǎn mɔ́ nɛ yé. 4Bə̀ cìn-dɛ̃̌-zhõ̌ mó ce bə̀ wɔ́ ǹdə lyìlyə̌r ta. Bə̀ yə̀l kaka Yi nyə̀ná nɛ́ wẽ́ yé. Wɔ́ nyə̀-pǎr zɔ̀mà címí è zhe be. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bwɛ̃̌-dǔr, búlə́, dwã tùùrhì, dwã cə̀rh ceré, 5ǹdə́ nyə̀-pǎr mǎ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ cəcəl wə. Bə jǐrh ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ surhə jé, bə̀ k'ê yə̀l zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ ta. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bùl bə̀ Yi-ni-zhú mú wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ má ce numbyíní jǐrh nə̀cɛ̀m-bal. 6Sə zhə̀nà, Yi-ni-zhú mú wɔ́ nə̀cɛ̀ndɛ̀ nánfɔ̀lɔ̀ numbyíní yilə, ǹdə́ è gə n'ê bùl bə̀ tɛ̀bɛ́ è zhe mó yú yə. 7Nə́ yə̀ kaka zal nə́ m'é bə̀ cɛ yó yé. Nə́ k'é t'á la kaka zal nə́ m'é kwɛ̃̀ myɛ yé. 8Nə́ gə zhe kùjú nə́ r'é jí, nə́ zhe gɔ̀nɔ̀ nə́ m'é círhí nə́ yala nɛ, rə̀myɛ́ já ǹdə́ nə́ba. 9Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê pyà sə bə jǐrh nə̀cɛ̀nà nánfwààlɛ́ mɔ́ n'ê twi sòlò wẽ́. Sə shilə né námməlwǎlsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ bə kùr zhe sə̀ n'ê swèlè numbyíní è jé, è yò zhìlì mú, n'ê jə́jɛ̀rɛ́ bɛ. 10Zhə̀nà, zwini tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ n'ê zal numbyíní mú kùr n'ê shí wɛ́rɛ́ sónó dɛ̃́dɛ̃́ wẽ́. Lyì nánzhəzhɔ̌ pyà y kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə jé bə̀ Yi-ni-zhú mú wẽ́, bə pə nɔ̀nɔ̀ nánfɔ̀lɔ̀ bə̀ cìn nì, e já wɔ́ bə̀ cìcì yò. 11Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ Yi lò mó, yẽ̌ rə̀myɛ́ gakó né. Pyǎ sə́ yə̀ wu-cángá cí, ń pə ǹ cìn námpúm Yi ni, ń zhí ri. Zə sónó ǹdə́ cìn-pyɔ́nɔ́ ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀. 12Zə Yi-ni-zhú zãã y náàcɛ̀nɛ́. Zə nyǔ mú mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ kẽkẽ, bə̀ wɔ́ mə̀myɛ́ yil Yi byẽ̀ mó, ǹ gə́ wɛ̀rhɛ́ ǹ nyí-bwəl náàcɛ̀nɛ́ y zhə̀n-cìnə́ nánzhəzhɔ̌ yé né dɛ̃ rɛ́ yùwə̀. 13Sə èlǎsɛ̃́, à n'â pɛ mɔ́ nyí Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê pɛ myə̌l kɔn dwí gakó ne mó yé né, ǹdə́ Yezu Kristə mó ń yàl Yi-ni-zhú mú zhə̀n-cínnə Pɔ̃s-Pyəlatɛ yé né mó yírh wə: 14zwẽ nyə́ né nə̀myɛ́, sə́ yə̀ wárhgáá, dóó bə̀ká yə̀ ǹ yó w yé, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ Cinu Yezu Kristə mà n ká n bə̀ mɔ́. 15Mɔ̀bɔ́ ń la ce Kristə bə̀ ǹdə́ yi rí gə tú è yú mú, wɔ́ Yi. Wɔ́ rə̀myɛ́ sõ wu-nyɔ̃̀ w ò bə dõ zhe mó n'ô shí ní. Rə̀myɛ́ dúdú rə̀ wɔ́ pyɔ̌, rə̀ cǐ kɔn gakó. Rə̀ wɔ́ pyǎ bɛ́ gakó pyɔ̌, yó-cìnə́ bé gakó yó-cə́bal. 16Rə̀myɛ́ dúdú rə̀ t'â cì yé. Rə̀ jě pwẽ̀ wẽ́. Lò lò wàr ń nə́ ń bwəlse re yé. Lò lò yírh gwẽ̌ yə̀ rɛ nɛ yé, e jà lò lò yírh t'â la rɛ nɔ myɛ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ zhe zùwə́ ǹdə́ jàn, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 17Byili lũ w kɔ̀bɔ́ nə̀cɛ̀nà bɛ́ nɛ bə̀ bə̀ bə̀ká zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌, bə zə nə̀cɛ̀ndɛ́ zhə̀n yé, sə bə zə Yi zhə̀n dɛ́, bə̀ wɔ́ Yi rə̀ n'ê pɛ nə́ba kɔn dwí gakó nánzhəzhɔ̌ nə́ jí. 18Byili bi bə̀ bə̀ twĩ̌ cɛ̀nɛ̀, sə bə yə̀ nə̀cɛ̀nà bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né wẽ́, sə bə tə̀ bə̀ jɛ̃̀-kɔn ǹdə́ lyì bí dwã bɛ́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. 19Èta, bə̀ má ŋwɛ̀nɛ́ bə tɛnɛ nə̀cɛ̀ndɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ càn rə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́, mùnì ga bə nə nyǔ mú páá mɔ́. 20À byì-sónó Timote, zə tɛ̀bɛ́ Yi pɔ mɔ́ mɔ́ cɛ̀nɛ̀. Dɛ̃̌ ǹ cìn ǹdə́ zɔ̀m-fwə́ə́ré tɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ ǹdə́ Yi-ni-zhú mú də̀ rə̀dù mú. Sə́ dɛ̃̀ ǹ cìn myɛ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ lyì bí yá wɔ̀ bə̀ bə̀ yě, rə j'à bə kùr zhe mó. 21Jàlà jə́jɛ̀rɛ́ bə̀ cìn bə̀ bə̀ yě, rə̀myɛ́ ce bə jé bə̀ Yi-ni-zhú mú wẽ́ dɛ̃́dɛ̃́. Yi bá cĩ́ bwəl á gakó yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\