2 Kɔrɛ̃tɛ 10

1Wɔ́ àmyɛ́ Pwəə à n'â lwə̀l ába ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ ò n'ô shí Kristə sono. Lyì jàlà n'ê wə̀l bə̀ à gə ŋwɛ́nɛ́ á sono, à n'â zɔ̀m ǹd'ába ǹdə kwàlmə̀-yúrhú cə́bal ta, sə à gə k'â tɛ̀nɛ́ á sõ, a zɛ̃̀ à n'â zɔ̀m jàn. 2À n'â lwə̀l ába, à gə tú á sõ, s'á bə̀k'á pyɛ́nɛ́ nɛ á ce a zɔ̀m ǹdə́ jàn yé. À gə la jàn zɔ̌m myɛ, wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê bùl bə̀ nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né wɔ́ numbyínsi nyə̀ná mɔ́ yilə. 3Zhə̀nà, nə́ wɔ́ numbyínsi, sə búlə́ né nyɛ̀bɛ́ nə́ r'é bwí mú də̀ numbyínsi nyə̀ná yé. 4Búlə́ né wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ nə́ m'é bwí mú myɛ də̀ numbyíní nyǎn yé. Wɔ́ Yi sõ rə̀ jàn dɛ́ n'ê shí ní, nə́ m'é zhìlì kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ t'â zwẽ Kristə nyí ni mú, ǹdə́ bùlə̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe mó yò, 5e súlí cìn-byilu zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ gakó nə̀ n'ê cə̀r lò yé ne ǹdə́ Yi pár lwar mɔ́. Nə́ r'é yǎl nə́ pyìrhí lyì bí wun ní mùnì ga bə wɛ̀rhɛ́ Kristə pùbùlə̀. 6Sə á gə tú á n'á wɛ̀rhɛ́ Kristə pùbùlə̀ námpúm, rə̀myɛ́ yi ní, lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń wɛ̀rhɛ́ Kristə pùbùlə̀ nə́ m'ǎ pɔ̃ còrhò-tum. 7Nyǐnə, lò mɔ̀bɔ́ ǹ yě ǹ wẽ́ zhə̀n zhə̀n ga bə̀ ǹ wɔ́ Kristə lò, sə́ ce jàn nɛ́ ń lwar bə̀ nə́myɛ wɔ́ Kristə lyì ǹdə ǹ ta. Rə̀myɛ́ wɔ́ pamparɛ̃ɛ̃. 8Cinu pɔ nə́ba ŋwɔ̀nɔ́, sə è də̀ á yò zhìlù yil ń pɔ nə́ba w yé. Wɔ́ á yò kɔrhɔ yilə. À zɔ̀m á yil náàcɛ̀nɛ́, sə rə̀ cìzhìl bə nɛ zhe yé. 9À sábá nɛ́ à n'â kɛ̃ à pɛ ába mɔ́, è də̀ yál à n'â yǎl a zə nɛ a ce ywẽ á wẽ́ yé. 10Lyì jàlà n'ê wə̀l b'à sábá nɛ́ zɔ̀mà nɛ́ wɔ́ lyim nyə̀ná, b'à zɔ̀mà nɛ́ wɔ́ nánkùlə̀. E jà à cìcì gə túwə́, a zɛ̃̀ à n'â zɔ̀m ǹdə nə̀bwɛ̃̀ ta; à zɔ̀mà nɛ́ cilu bə shíl zhe yé. 11Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zɔ̀m rə̀myɛ́, ń mə̌ sə n lwar bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ r'é kɛ̃ sábá nɛ́ wẽ́ mó ǹdə́ tɛ̀bɛ́ nə́ r'é twí nə́ zɔ̀m nə́ cìcì nì mú ga wɔ́ rə̀dù. 12Zhə̀nà, lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê cèrhé bə̀ cìn dɛ̃́dɛ̃́. Nə́myɛ̌ t'á yǎl nə́ zə nə́ cìn nə́ myɛrhɛ ǹdə bə̀ ta yé. Bə̀ gə la zə bə̀ cìn bə mé myɛrhɛ kɔn, wɔ́ bə̀ cìcì. Kɔn tɛ̀nɛ́ bə̀ n'ê zə bə̀ cìn bə̀ myɛrhɛ ǹdə́ è də̀ bə̀ cìcì yé. Bə̀ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ bə surhə zhe yé. 13Sə è gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, nə́ t'á yǎl nə́ zhẽ̌ nə́ cìn dɛ̃̌ nə́ lyɛ̃ nə́ swɛ̃́ yé. Yi ce nə́ bə̀ á sono. Rə byili nə́ba tum dí tɛ̀bɛ́ rə̀ pɔ nə́ba mɔ́ swɛ̃́ rɛ́. 14Nə́ gə́ tú á sõ yi ní, nə́ yə̀ tum dí twĩ̀ nə́ lyɛ̃ nə́ swɛ̃́ yé. Wɔ́ nə́myɛ̌ nə́ jɛ̀rɛ̀ nə́ zə Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nə́ yí á sono. 15Nə́ yə̀ nə́ cìn dɛ̃̌ zhẽ̌ lyì dwã tum yil yé. Sə nə́ r'é bùl b'ǎ Yi-ni-zhú mú gə́ n'ê súlí mú ce, nə́ tum dí bá vò yé né á cəcəl wə, sə rə̀ bə̀ká lyɛ̃ rə̀ swɛ̃́ yé. 16Èta, nə́ b'ǎ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ lyɛ̃ nə́ vò nə́ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí cɛmɛ nɛ́ dwã bɛ́ wẽ́. Nə́ t'á yǎl nə́ zù tumə nyɛ̀bɛ́ lyì dwã jɛ̀rɛ̀ bə twĩ̀ wẽ́ nə́ zhẽ̌ nə́ cìn yé. 17Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń cèrhé ǹ cìnə̀, sə́ cèrhé ǹ cìn kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Cinu wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yilə." 18È də̀ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń cèrhé ń cìn mú ń sú Yi yírh yé. Wɔ́ mɔ̀bɔ́ Cinu nə́ ń cèrhé mó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\