2 Kɔrɛ̃tɛ 13

1À bàn á sõ, sə rə̀myɛ́ bá ce né wɔ́ twər rə̀tɔ̀ à gə́ n'â twí á sõ né. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Yò gə la kɔrhɔ gakó, sé yə̀ zhə̀n-cìnə́ bə̀lyè ráá bə̀tɔ̀ yírh wə." 2À zhe zɔ̀mɛ̀ à la byɛ̀bɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ́ shãã ga mɔ́ ǹdə́ lyì bí dwã bɛ́ nɛ byilu. À gə́ y'à ká bwérhé a bə̀ á sõ yi ní, à y'à byili ri. Wɔ́ rə̀myɛ́ à k'â n'â byili bi kə́dò ǹdə́ à tɛ̀nɛ́ á sõ ga. À gə tú èlǎsɛ̃́, sǔbri t'â la nɛ́ yál lò mə̀dù ga yil yé. 3Á n'á yǎl b'à wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá ce á lwar bə̀ Kristə nə́ ń tó à dɛnnɛ ń zɔ̀mà. Sə à n'â byili ába, Kristə də̀ bə-jàn-zhəəre cí yé. Rə̀myɛ́ ce, ń gə la ń tum dí tũ̌ á wẽ́, ń nə́ ń byili ń jàn dɛ́. 4Zhə̀nà, ń shɛ̀nɛ́ n yə̀ ǹdə bə-jàn-zhəəre cí ta bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó. Sə ń bwìrhì ń ŋwɛ́nɛ́ Yi jàn yilə. Èta, nə́ mù dwã nɛ ǹdə́ mɔ, nə́ shɛ̀nɛ́ nə́ yə̀ bə-jàn-zhəəre cìnə́. Sə á b'ǎ tó nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ á lwar bə̀ nə́ mù dwã nɛ ǹdə́ Kristə nə́ ŋwɛ́nɛ́ Yi jàn yilə. 5Bwə̌rhnə á cìnə̀, s'á tɛ́rɛ́ á wẽ́ á nyǐ ǹdə́ á gə n'â wɛ̀rhɛ́ ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí Kristə ne ta? Èta á m'ǎ pwírí Yezu Kristə ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́. È gə də̀ rə̀myɛ́, sə́ nyǐ kaka tɛ̀nɛ́ rə̀ n'ê byili b'ǎ zhí mu yé. 6È gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, kɔn ŋwɛ́nɛ́ rə̀ n'ê byili bə̀ nə́ zhí mu. À n'â bùl b'ǎ cìcì mú yě rə̀myɛ́. 7Nə́ r'é lwə̀l Yi s'á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn yé. Nə́ t'á wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ nə́ la m'é pə bwìrì nə́ cìn nì yé. Wɔ́ yál nə́ r'é yǎl b'ǎ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀. Á gə tə̀ rə̀myɛ́ yil á n'á wə̀l bə̀ nə́ dówə́, rə̀myɛ́ də̀ yò yé. 8Nə́ wàr zhə̀n dɛ́ yé ne nə́ la cə̌r yé. Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ wɔ̌ mɔ́, wɔ́ nə́ twĩ̀ zhə̀n dɛ́ byilu yilə. 9Ámyɛ̌ gə wɔ́ jàn cìnə́, nə́myɛ̌ zɛ̃̀ nə́ wɔ́ bə-jàn-zhəəre cìnə́, nə́ wun nyɛ̀ nə́ bə-jàn-zhəəré yilə. Sə kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ r'é lwə̀l Yi ni á yil mó gakó wɔ́ s'á yə̀ náàcɛ̀nà námpúm Yi yilə. 10Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ ǹdə́ à gwẽ̌ yə̀ á sõ yí yé. Bá à gə tú á sõ myɛ, à t'â yǎl a ji ába búlə́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ yé. Zhə̀nà, Cinu pɔ nɛ ŋwɔ̀nɔ́ á yò kɔrhɔ yilə, sə è də̀ á yò zhìlù yil yé. 11Da-byǎ, tɛ̀bɛ́ rə̀ dàl mɔ́, cenə á wun yə̀ nyɛ̀n, s'á yə̀ náàcɛ̀nà námpúm. Cícínə dwã. Wɛ̀rhɛ́na nyì-dwìì, s'á jòm ǹdə́ dwã ǹdə́ yə̀-zùlə́. Èta, Yi bá yə̀ nɛ́ ǹd'ába. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ sónó ǹdə́ yə̀-zùlə́ cí mú. 12Cenə dwã, á kwə̀ə̀lè dwã náàcɛ̀nɛ́ ǹdə da-byǎ ta. Yi lyì bí gakó n'ê ce ába. 13Cinu Yezu Kristə mà n cĩ́ bwəl á yó! Nə́ Da Yi sónó w ǹdə́ nyì-dwìì rí tɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê pɛ mɔ́ bá yə̀ nɛ́ ǹd'á gakó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\