2 Kɔrɛ̃tɛ 3

1Nə́ gə́ zɔ̀m èta mɔ́, á zɛ̃̀ á n'á bùl bə̀ wɔ́ nə́ cìn nə́ k'é ji kùr nə́ r'é zhẽ̌ dɛ̃̌ náá etəra? Ráá nə́ mə̌ sə nə́ zə sábá nə́ b'ě byili ába mùnì ga á lwar bə̀ nə́ wɔ́ Kristə tùntúmə́, ráá ámyɛ mə̌ s'á pə nə́ba sábá mùnì ga lyì bí lwar bə́ nə́ wɔ́ Kristə tùntúmə́, ǹdə lyì jàlà gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́? 2Wɔ́ ámyɛ̌ cìcì á wɔ́ nə́ sɛ́bɛ́, rə̀ kɛ̃ nə́ wun ní wẽ́; lyì bí gakó wɔ̌ bə̀ lwar rə̀ párá bə kàrmə̀. 3Bə̀ lwar pamparɛ̃ɛ̃ b'ǎ wɔ́ sɛ́bɛ́ Kristə cìcì kɛ̃ nə́ zə nə́ m'é bà, sə è də̀ numbyíní è kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́ zɔ̀mà nɛ́ yé. Wɔ́ Yi nã́nyì y Eshirhə y è kɛ̃ nɛ. Nə̀ yə̀ kɛ̃ nə́kuuli yó yé. Wɔ́ numbyínsi wun wẽ́ nə̀ kɛ̃ nɛ́. 4Nə́ r'é tó Kristə dɛnnɛ nə́ zɔ̀m èta ǹdə́ zhə̀n dɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ zhe ǹdə́ Yi mú. 5È də̀ búl nə́ r'é bùl bə̀ nə́ wɔ̌ kɔn nə́ la wɔ̀rhɔ́ ǹdə́ nə́ sə̀pwà jàn yé. Nə́ ŋwɔ̀nɔ́ w wɔ́ Yi sõ ò n'ô shí ní, 6bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ ce nə́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ jǐrh rə̀ tùntùnnə̀ nə́ r'é bwə̀l dɔbrɛ́ nándùl lé nyí rí nə́ byili. Dɔbrɛ́ nándùl lé rə̀myɛ́ n'ê shí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ sõ. Rə̀ t'â shí nyə́ né nə̀ kɛ̃ nə́kuulí yó mó wẽ́ yé. Nyə́ né nə̀ kɛ̃ mɔ́ n'ê zə cu nə̀ twí, sə Eshirhə y n'ê pɛ nyǔ. 7Muyiisi yà ń nə́ ń bwə̀l nyə́ né zɔ̀mà nɛ́ nə̀ kɛ̃ nə́kuulí yó mó, sə nə̀ y'à n'ê zə cu nə̀ twí. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, tum dí rə̀myɛ́ mɔ́ y'à n'ê byili Yi zùwə́ yə́. Rə̀ zùwə́ y èmyɛ́ y'à n'ê ce Muyiisi yé y jə́jɛ̀mɛ́. Rə̀myɛ́ ce, Esərayɛl lyì bí y'à k'ê kwàl ń yé y bə̀ n'ê nyǐ yé. È jə́jɔ̀mɔ́ mɔ́ j'à y'à t'â dɛnɛ yé, 8sə zùwə́ y kɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ tum dí n'ê pɛ mɔ́ já dɛ̃́dɛ̃́ du. 9Nyə́ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ y'à n'ê zə cu nə̀ twí mú bwə̌l e byili mú gə y'à n'ê ce nə̀ bwə̀lnə̀ mó nə zùwə́, sə́ nyǐ Eshirhə y è n'ê ce nə́ k'é bə dwə́ə́re zhe mó bwə̀lnə̀ bé nə zùwə́ nánfɔ̀lɔ̀ du. 10Zùwə́ y kɛ̀bɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ èlǎsɛ̃́ mɔ́ du shãã ga nyǎ yá. Rə̀myɛ́ ce shãã ga nyǎ y k'ê bə kùr zhe yé. 11Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ t'â dɛnɛ rə̀ m'ê jé mó gə zhe zùwə́, sə́ nyǐ tɛ̀bɛ́ rə̀ j'â ŋwɛ́nɛ́ gaga mɔ́ zhe zùwə́ du. 12Nə́ gə́ n'é dɛ̃̀ Yi nyì-bwelé y pyǐrh mó ce nə́ zhe wu-jɔ̀. 13Nə́ t'â wɛ̀rhɛ́ ǹdə Muyiisi ta yé. Ń yà ń nə́ ń zə kàmə̀-jɛ̃̀ ń mə́ ń círhí ń yé ne, mùnì ga Esərayɛl lyì bí bə̀ká nə ń yé y jə́jɔ̀mɔ́ mɔ́ gə́ la nɛ́ zhɔ̌ yé, e j'à t'â dɛnɛ yé. 14Sə bə̀ surhə né y'à pyi. Zà zà myɛ gwẽ̌ wɔ́ èta. Bə̀ gə n'ê kàrmə̀ dɔbrɛ́ nándwə́l lé sɛ́bɛ́ rɛ́, kàmə̀-jɛ̃̀ y èmyɛ́ cìcì mú n'ê pyi bə̀ surhə né. Lò mɔ̀bɔ́ ń zù Kristə, wɔ́ ńmyɛ̌ dúdú surhə né kàmə̀-jɛ̃̀ y èmyɛ́ t'â pyi yé. 15Zà zà gwẽ̌, bə̀ gə n'ê kàrmə̀ Muyiisi sábá nɛ́, kàmə̀-jɛ̃̀ gwẽ̌ n'ê pyi bə̀ wun ní. 16Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ pyìrhí ǹ wu ń zù Cinu, kàmə̀-jɛ̃̀ y n'ê púrə́." 17Nyɔ̀nɔ̀, bə̀ gə wò bə̀ Cinu, wɔ́ ń Eshirhə y yò bə̀ n'ê zɔ̀mà, sə Cinu Eshirhə y gə ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌, cìn-cìnú ŋwɛ́nɛ́ gàà. 18Nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó kàmə̀-jɛ̃̀ y yə̀ nə́ yésé ne círhí mú, nə́ r'é nɛ Cinu zùwə́ y ǹdə lò gə́ nə́ ń nyǐ ń cìn zhèzhé wẽ́ ta. Ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Eshirhə mó ce nə́ r'é nɛ zùwə́ dɛ̃́dɛ̃́. Èta, nə́ zɛ̃̀ nə́ nyɛrhɛ ń cìcì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\