2 Kɔrɛ̃tɛ 4

1Wɔ́ Yi gə́ wɔ́ nɔ̀nɔ̀-dǔr cə́bal mɔ́ è ce rə pə nə́ba tum dí rə̀myɛ́. Rə̀myɛ́ yilə, nə́ wun t'â gɛ yé. 2Nə́ zhɔ̃̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ gakó nə̀ wɔ́ cìzhìl nyə̀ná bə̀ n'ê shèè bə̀ twĩ̀ mú. Nə́ t'á wɛ̀rhɛ́ yǔyǔ yé, nə́ t'á lyə́r Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀ gùlí kɔma nɛ yé. Nə́myɛ̌ gaga mɔ́ n'é byili rə̀ zhə̀n dɛ́ pamparɛ̃ɛ̃, mùnì ga lò gakó tó ń wu-cəl lé dɛnnɛ n lwar bə̀ nə́ wɔ́ zhə̀n-cìnə́ Yi yé né. 3Sə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nə́ r'é bwə̀l mó gə shèè, wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yò la zhìlù mú yil rə̀ shèè. 4Bə̀ yə̀ Yi ni zhí yé, bə̀ lũ w kɔ̀bɔ́ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ pyi bə̀ surhə né, bə zɛ̃̀ bə̀ k'ê bə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí pwẽ̀ dé nɛ yé. Yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀myɛ́ n'ê byili Kristə mó ń wɔ́ Yi nyɔrhɔ mɔ́ zùwə́ yə́. 5Nə́myɛ̌ də̀ nə́ cìcì yò nə́ r'é bwə̀l nə́ byili yé. Wɔ́ Yezu Kristə ń wɔ́ Cinu mú nə́ r'é bwə̀lə̀. Nə́myɛ̌ zɛ̃̀ nə́ r'é byili bə̀ nə́ wɔ́ á tùntùnnə̀ ńmyɛ̌ yil yilə. 6Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wò bə̀ pwẽ̀ yə̌r cə-byṹ wẽ́ mó, wɔ́ rə̀myɛ́ cìcì rə̀ zə rə̀ pwẽ̀ dé rə yə̌r nə́ wun ní, rə ce nə́ wɔ̌ nə́ r'é nɛ rə̀ zùwə́ y è n'ê jə́jɛ̀mɛ́ Kristə yé-zwã̌ w mɔ́. 7Sə nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ zhe Yi pɛnɛ́ y nánfwɛ̀lɛ̀ y èmyɛ́ mɔ́, nə́ nyɛ̌ ǹdə dɔ nə̀zhẽ̌ ta Yi co rə̀ pɛnɛ́ y nə́ wẽ́, rə mé byili bə̀ wɔ́ rə̀ jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w ò ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba, sə è də̀ nə́ sə̀pwà jàn yé. 8Lyì bí n'ê jí zùùrì dwí gakó ǹdə́ nə́ba, sə bə̀ t'â ŋwɛ̀nɛ́ nə́ba yé. Yò-cə̀ə̀lè n'ê zal nə́ba, sə nə́ wun t'â gɛ yé. 9Bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ nə́ba, sə Yi t'â yẽ̌ nə́ba yé. Bə̀ n'ê zal nə́ba bə̀ fwàl tɛ̃́, sə rə̀myɛ́ t'â gwi nə́ba yé. 10Yezu cu mú nɔ̀nɔ̀ w dɛ̃ nə́ba nə́ m'é zhə̀l twéé twéé, mùnì bə nə ń nyǔ mú myɛ nə́ yala nɛ́ wẽ́. 11Nə́ ŋwɛ́nɛ́ lũ ní, sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, nə́ nyɛ̌ ǹdə wɔ́ cu nyí ni nə́ zhǐ ní dɛ̃ gakó Yezu yil ta. Kɔn wɔ́ èta mùnì ga bə ŋwɛ̀nɛ́ bə nə ń nyǔ mú myɛ nə́ yala nɛ́ nə̀ la cú mú wẽ́. 12Èta, cu mú n'ê twĩ̀ mə̀ tum nə́myɛ̌ wẽ́; nyǔ mú zɛ̃̀ mə̀ n'ê twĩ̀ mə̀ tum ámyɛ̌ wẽ́. 13Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "À zwẽ nyí. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à zɔ̀m." Nə́myɛ wɔ́ èta. Nə́ r'é zwẽ nyí. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil nə́ r'é zɔ̀mà. 14Zhə̀nà, nə́ yě bə̀ mɔ̀bɔ́ ń bwìrhì Cinu Yezu mú mà n súlí n bwìrhì nə́myɛ, sə nə́myɛ̌ ǹd'ámyɛ̌ ga b'ǎ du nə́ zhì Yezu yala nɛ. 15Wɔ́ ámyɛ̌ yil rə̀myɛ́ gakó la wɔ̀rhɔ́, mùnì ga Yi yò-ècɔ̀nɔ̀ w j'â n'ô yí lyì nánjə̀jóló. Èta, á m'ǎ yə̀ nánzhəzhɔ̌ á mù dwã nɛ á ce Yi nə̀báná, s'á cèrhé re. 16Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ wun t'â gɛ gaga yé. Bá nə́ yala nɛ́ jàn dɛ́ gə n'ê bɔ̀ námpɔ́lɛ́ námpɔ́lɛ́ myɛ, nə́ yě nə́ wẽ́ bə̀ nə́ yò n'ô kwɛrhɛ ǹdə́ Yi twéé twéé. 17Zhə̀nà, èlǎsɛ̃́ mɔ́, nɔ̀nɔ̀ zhe nə́ba námpɔ́lɛ́, sə ò t'â la dɔnɔ yé. Nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ bá ce nə́ nə zùwə́ nánfɔ̀lɔ̀ è t'â la zhɔ̌, sə zùwə́ y nə́ la nɔ mɔ́ bá dwini nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ nə́ r'é nwɛ̀nɛ̀ èlǎsɛ̃́ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́. 18Nə́myɛ̌ t'á pyà kɔn dɛ̀bɛ́ yírhə́ wɔ̌ nə̀ nɛ yé. Wɔ́ dɛ̀bɛ́ yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́ nə́ r'é pyà, bə̀ dɛ̀bɛ́ yírhə́ nə mɔ́ bəbwǎ cɔ̌ yé, sə dɛ̀bɛ́ yírhə́ bə nɛ mɔ́ t'â cɔ̀ gaga yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\