2 Kɔrɛ̃tɛ 5

1Nə́ yě myɛ bə̀ nə́ cɛ yó yala nɛ́ nyɛ̌ ǹdə wɔ́ kòrhó wẽ́ nə́ ŋwɛ́nɛ́ ta. Nə́ yě bə̀, kòrhó w òmyɛ́ gə cɔ̀ myɛ, Yi cìcì lù jì rə cĩ́ nə́ba dɛ̃̌ Arəzana wa, sə jì y èmyɛ́ t'â la wǔr gaga yé, bə̀ è də̀ numbyínsi jɛ̃̀ tum yé. 2Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ r'é kúrh nə́ yala nɛ́ nə̀ wɔ́ kòrhó w mɔ́ wẽ́, nə́ r'é yǎl ǹdə́ nə́ wun gakó nə́ zù nə́ jì y Arəzana w mɔ́ ǹdə kàmə̀-zwǐ ta. 3Bə̀ nə́ gə zù jì y èmyɛ́ ǹdə kàmə̀-zwǐ ta, nə́ k'é t'á la nánlwə̀rh yál Yi yé né yé. 4Zhə̀nà, nə́ gə́ ŋwɛ́nɛ́ nə́ cɛ yó kòrhó w wẽ́ mó ce, nə́ wun zhìlì, nə́ r'é kúrh ǹdə wɔ́ zhĩĩ tɛ̀bɛ́ rə̀ dùm nə́ zhĩ ta. Sə rə̀myɛ́ t'â yǎl e byili bə̀ nə́ r'é yǎl nə́ dùr nə́ yẽ̌ nə́ cɛ yó yala nɛ́ nɛ yé. Wɔ́ yál nə́ r'é yǎl nə́ zù Arəzana yala nɛ́ ǹdə kàmə̀-zwǐ ta, mùnì ga nə́ yala nɛ́ nə̀ r'ê cì mú zù nyǔ mú mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ wẽ́. 5Wɔ́ Yi cìcì rə̀ kwɛrhɛ nə́ba rə ce nə́ r'é dɛ̃̀ kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́, rə ce rə̀ Eshirhə y só nə́ yó wə. Wɔ́ èmyɛ́ è ce nə́ yě bə̀ nə́ b'ǎ nə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ gakó Yi byili bə̀ rə̀ la nə́ba pɔ mɔ́. 6Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ zhǐ kẽkẽ ǹdə́ wu-jɔ̀ twéé twéé. Nə́ yě bə̀, nə́ gə́ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ yala nɛ́ mɔ́, nə́ gwẽ̌ tɛ̀nɛ́ Cinu sõ yé. 7Sə wɔ́ nə́ Yi-ni-zhú mú yil nə́ ŋwɛ́nɛ́, è də̀ nə́ yírhə́ nə̀ nə kɔn yil yé. 8Zhə̀nà, nə́ zhǐ kẽkẽ ǹdə́ wu-jɔ̀, sə tɛ̀bɛ́ nə́ y'ǎ m'ǎ swéné du mú, wɔ́ nə́ gə y'ǎ zhǐr nə́ yẽ̌ nə́ cɛ yó yala nɛ́ nɛ, nə́ vò nə́ jòm Cinu yala nɛ, rə̀myɛ́ y'à cɔ̃̀. 9Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, nə́ gə ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ yala nɛ́ myɛ, ráá nə́ gə zhǐr nə́ yẽ̌ ne myɛ, nə́myɛ̌ wírí nə́ tùntwĩ̀ĩ̀ sú Cinu yírh, wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ r'é pyà du. 10Lò ǹ gə wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ráá lwɛlɛ ǹdə́ ǹ cɛ yó yala nɛ́ ǹdə́ ǹ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ lũ ní myɛ, kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ nə́ gakó zhǐ Kristə yé né, n bùr nə́ bùrsì. Rə̀myɛ́ yó, lò gakó b'ǎ nə tɛ̀bɛ́ rə̀ mə̌ dwã ǹdə́ ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né mó. 11Bə̀ gə wò bə̀ lò nə́ ń nyàm Cinu, nə́myɛ̌ yě zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ gə́ n'ê yǎl rə wɔ̀ nɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ r'é ce jàn nɛ́ nə́ byili lyì bí ni mùnì ga bə nyɛ̀ɛ̀ nə́ zɔ̀mà nɛ́ kùrə̀. Yi yě nə́ gə́ wɔ́ nɛ́ pamparɛ̃ɛ̃, sə à n'â bùl b'ǎmyɛ yě à gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ pamparɛ̃ɛ̃. 12È də̀ yál nə́ k'é n'é yǎl nə́ zhẽ̌ nə́ cìn dɛ̃̌ á yé né yé. Wɔ́ sɔ́má nə́ r'é yǎl nə́ pul nə́ pə ába, mùnì ga á wun yə̀ nyɛ̀n ǹdə́ nə́ba. Èta, á b'ǎ ŋwɛ̀nɛ́ á lyár byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ numbyínsi yírhə́ nə mɔ́ yilə, bə̀ twə́r j'à tɛ̀nɛ́ ǹdə́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ wu w wẽ́ mó. 13Nə́myɛ̌ gə wɔ́ ǹdə nyə̀nyə̀rh ta myɛ, wɔ́ Yi yilə, sə nə́ gə zhe surhə, wɔ́ ámyɛ̌ yilə. 14Kristə sónó w cǐ nə́ba, bə̀ nə́ yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ lò mə̀dù cù lyì bí gakó yilə, sə rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ bə̀ gakó tó mo bə cì. 15Ń cù lyì bí gakó yilə, mùnì ga byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́ bə̀ká ké yə̀ nɛ́ bə̀ cìn yil yé, sə bə yə̀ nɛ́ mɔ̀bɔ́ ń cù n ká n bwìrhì bə̀ yil mó yilə. 16Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ k'é t'á nyǐ lò lò ǹdə́ numbyíní surhə yé. Nə́ gə y'ǎ n'é nyǐ Kristə shãã ga èta myɛ, èlǎsɛ̃́, nə́ k'é t'á nyǐ mu ǹdə nə́ gə́ yě né yé. 17Èta, lò mɔ̀bɔ́ ń zù Kristə, ń jǐrh lyì-dùl. Tùntwə̃̀ə̃̀ nándwə́lə́ né jé; e jǐrh tùntwə̃̀ə̃̀ nándùlə̀ nə̀ ŋwɛ́nɛ́. 18Sə rə̀myɛ́ gakó wɔ́ Yi sõ rə̀ n'ê shí ní, rə̀myɛ́ rə̀ kwɛrhɛ nə́ yò ǹdə́ rə̀ cìcì Yezu Kristə jàn yilə, sə rə̀ pɔ nə́ba nyí bə̀ nə́ bwə̌l nə́ byili lyì bí dwã bɛ́ nɛ, bə̀ rə̀ n'ê yǎl rə kwɛrhɛ bə̀ yò ǹdə́ rə̀ cìcì. 19Yi kwɛrhɛ lũ w lyì bí yò ǹdə́ rə̀ cìcì Kristə jàn yilə, rə zə bə̀ dwə́ə́ré rə cɛ̃́ bɛ. Sə rə̀ pɔ rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ nə́myɛ̌ nɛ bə̀ nə́ bwə̌l nə́ byili lyì bí ni, bə̀ rə̀ n'ê yǎl rə kwɛrhɛ bə̀ yò ǹdə́ rə̀ cìcì. 20Zhə̀n zhə̀nà, nə́myɛ̌ wɔ́ Kristə nyì-zwennə. Wɔ́ Yi rə̀ tó nə́ dɛnnɛ rə̀ n'ê lwə̀l ába dɛ̃́dɛ̃́ Kristə yil lé yilə: yẽ̌nə rə kwɛrhɛ á yò ǹdə́ rə̀ cìcì. 21Kristə yə̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɛ̀rhɛ́ gaga yé, sə Yi zwẽ nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ rə cĩ́ ń yó wə, mùnì ga rə tó ń dɛnnɛ rə ce nə́ bə̀k'á k'é zə dwə́ə́re yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\