2 Zhã 1

1Kɛ̃, wɔ́ àmyɛ́ gùlú w yé né cə́bal mɔ́, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ Yi cír mó ǹdə́ ǹ byǎ bɛ́ ga nɛ pɔ. À só ába zhə̀n zhə̀nà. È də̀ àmyɛ́ dúdú à só ába yé; lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yě zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ myɛ só ába. 2Wɔ́ zhə̀n dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ wẽ́ mó rə̀ ce nə́ só ába, sə rə̀ bá j'â ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba twéé twéé. 3Nə́ Da Yi ǹdə́ ń Byǐ Yezu Kristə bá cĩ́ bwəl nə́ yó, bə pə nə́ba sǔbri ǹdə́ yə̀-zùlə́ zhə̀n ǹdə́ sónó wẽ́! 4À pwírí ǹ byǎ bɛ́ jàlà ŋwɛ́nɛ́ zhə̀n sɔ́má yó ǹdə nə́ Da mɔ́ gə́ pɔ nə́ba nyí ní. Rə̀myɛ́ ce à wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 5Sə èlǎsɛ̃́, à n'â lwə̀l mó bə̀: swénénə nə́ swéné dwã. Rə̀myɛ́ də̀ nyí nándùl à n'â kɛ̃ à la ába pɔ yé. Wɔ́ nyí rí nándwə́l lé nə́ nɔ kùr-ju yi ní ga mɔ́. 6Nyí rí tɛ̀bɛ́ á nyɛ̀ɛ̀ kùr-ju yi ní ga mɔ́ n'ê wə̀lə̀: "Swénénə dwã." E zɛ̃̀ á gə só dwã, wɔ́ Yi nyə́ né á n'á zwẽ. 7Lyì sú lũ w wẽ́, bə̀ t'â zwẽ nyí bə̀ Yezu Kristə jǐrh numbyíní zhə̀n ga yé, sə lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ kɔ̀mdɛ̀, bə j'à wɔ́ Kristə zwə̀. 8Dɛ̃̌na á cìnə̀, á bə̀k'á ce nə́ tum dí yə̀ tùm-fóó yé, mùnì á nə á kwǎndɛ́ gakó. 9Lò mɔ̀bɔ́ ǹ tá ǹ yǎl ń zhì nà èdù yó Kristə kàrmɔ́ wẽ́, ń zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ súlí kɔn dõ né, Yi tɛ̀nɛ́ ǹ wẽ́ yé. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhǐ nà èdù yó Kristə kàrmɔ́ wẽ́, Da mɔ́ ǹdə́ Byǐ mú ga ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́. 10Lò gə bàn á sõ, e j'à də̀ kàrmɔ́ mə̀myɛ́ ń mə́ ń bànà, s'á bə̀k'á zwẽ ń zhəəle yé, á bə̀k'á ce mo náàcɛ̀nɛ́ myɛ cìcì yé. 11Lò ǹ gə co mo náàcɛ̀nɛ́, ǹ twə́r ŋwɛ́nɛ́ ń lwɛlɛ rɛ́ wẽ́. 12Ywẽ̀ nánzhəzhɔ̌ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ à la ába byilu, sə à t'â yǎl a kɛ̃ nɛ sɛ́bɛ́ wẽ́ a pə ába yé. À n'â bùl b'à má bə̀ á sõ, nə́ jòm tɛ̃́ nə́ zɔ̀m, mùnì ga nə́ wun yə̀ nyɛ̀n námpúm. 13Ǹ ná-bə̀kɔ́ mɔ́ Yi cír mó byǎ bɛ́ n'ê ce mó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\