2 Pyɛɛrɛ 3

1Dɔwabá nántwə̌rh, tɛ̀bɛ́ wɔ́ à sábá nə̀lyè nyǎn dɛ́ à n'â kɛ̃ à la ába pɔ. Sə nə̀myɛ́ nə̀lyè y ga wẽ́, à n'â yǎl b'ǎ tó kàrmɔ́ à n'â lyǐrh ába mó dɛnnɛ á surhə né pul pamparɛ̃ɛ̃. 2Lyǐrhnə zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé byili shãã ga mɔ́, ǹdə́ Cinu mú ń wɔ́ nə́ Zwennə mó nyə́ né tùntúmə́ bé byili ába mó. 3Sə tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ yò du mú, lwarna bə̀ dwã nɛ́ nánkwaá nɛ́ wẽ́, lyì má zɛ̃̀ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ shilə námməlwǎlsɛ́ gə́ n'ê yǎl nɛ́. 4Bə̀ bá mɔ̀n ába bə wɔ̀: "Yezu yə̀ wə̀l bə̀ ń mà n ká n bə̀ nà? Sə wɔ́ yẽ̀ ń nə ŋwɛ́nɛ́? Nə́ nàmbala bɛ́ cùwə̀, lũ w j'à gwẽ̌ wɔ́ ǹdə ò gə́ wɔ́ nɛ́, kaka yə̀ lyə́r yé." 5Wɔ́ Yi rə̀ zə rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́, rə wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ shãã shãã ga, rə ce cɛ y du nɛ̃̌ cəcəl wə, rə wɛ̀rhɛ́ y ǹdə́ nɛ̃̌. Bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə wɔ́ swé bə̀ swě rə̀myɛ́ ta. 6Wɔ́ nɛ̃̌ mɔ́ mə̀myɛ́ cìcì Yi ce mə mɔ́lɛ́ shãã ga lũ w mə cɔ̀ wà. 7Wɔ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ cìcì mú rə̀ gwẽ̌ zə dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y rə̀ zhǐ zà zà, rə̀ m'ê dɛ̃̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ bə shɛ̀ nyí zõ mó bùrsí dɛ̃ rɛ́. Wɔ́ dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yù w Yi la dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y myɛ yò zhìlù ǹdə́ myǐn. 8Dɔwabá nántwə̌rh, kɔn rə̀dù ŋwɛ́nɛ́ á bə mə̌ s'á swě yé: dɛ̃ rə̀dù nyɛ̌ ǹdə byinə mɔ̀rhɔ̀ ta, byinə mɔ̀rhɔ̀ zɛ̃̀ nə̀ nyɛ̌ ǹdə dɛ̃ rə̀dù ta Cinu yilə. 9Lyì jàlà n'ê bùl bə̀ Cinu nə́ ń dɛnɛ ǹdə́ ń nyí-bwəl lé pyǐrh, sə è də̀ èta yé. Ń nə́ ń yǎl bə̀ lyì bí gakó pyìrhí bə̀ wun bə yẽ̌ lwɛlɛ wɔ̀rhɔ́ nɛ. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, ń nə́ ń zhìlì ń yala nɛ ǹd'ába, mùnì lò mə̀dù ga yò bə̀ká zhìlì yé. 10Cinu dɛ̃ rɛ́ bá jàr bɛ̀ ǹdə ŋwɔ̀l-bal ta. Sə rə̀myɛ́ yùwə̀, dɛ̃̌ yi rí bá jé ǹdə́ sɔ̀ nánfɔ̀lɔ̀ kɔ̀bɔ́ ò n'ô zɛ̃̀ wu ni. Wẽ̀ tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ bá shɛ̃̀ bárhɛ́ rə yə̌l. Yi bá kə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ cɛ y yó mó bùrsì bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né yilə. 11Rə̀myɛ́ gakó gə́ la jó èta mɔ́ ce, ámyɛ cìcì mú mə̌ s'á lwar á gə́ m'ǎ zə á cìn ní á tùntwə̃̀ə̃̀ né wẽ́. Á tùntwə̃̀ə̃̀ né mə̌ sə nə yí Yi pùbùlə̀, s'á zhí ri, 12á m'á dɛ̃̀ rə̀ dɛ̃ rɛ́. Cenə jàn nɛ́ á tùntwə̃̀ə̃̀ né ce dɛ̃ rɛ́ yí làlà. Rə̀myɛ́ yùwə̀, myǐn mú bá cɔ̀ dɛ̃̌ yi rí, sə mə̀ lumi rí bá lyɛ̃ rə yə̌l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌. 13Yi bwəl nyí bə̀ rə̀ má ce dɛ̃̌ nándwə̃̀ ǹdə́ cɛ nándwə̃̀ yə̀ nɛ́, sə cángá tumə bá yə̀ rə̀ wẽ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ r'é dɛ̃̀. 14Rə̀myɛ́ ce, dɔwabá nántwə̌rh, cenə jàn nɛ́ á yə̀ wárhgáá, dóó bə̀ká yə̀ á yó w Yi yé né yé, sə yə̀-zùlə́ yə̀ ámyɛ̌ ǹdə́ rə̀myɛ́ ga bwə̌l wə, á b'á dɛ̃̀ dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́. 15Lwarna bə̀ nə́ Cinu gə́ nə́ ń zhìlì ń yala nɛ mɔ́, wɔ́ mùnì ga á nə vwǎrh. Wɔ́ èta nə́ da-byǐ nántwə̌ Pwəə kɛ̃ n byili ába né. Ń zɔ̀m ǹdə́ surhə né nyɛ̀bɛ́ Yi pɔ mɔ mɔ́. 16Ń zɔ̀m yò w òmyɛ́ sábá nɛ́ nyɛ̀bɛ́ gakó ń kɛ̃ rə̀myɛ́ yil mó wẽ́. Zɔ̀mà jàlà ŋwɛ́nɛ́ ń sábá nɛ́ wẽ́ nə̀ kùr nyɔ̀ɔ̀ zum. Rə̀myɛ́ ce, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ bə bə̀ nà yó zhǐ kẽkẽ bə̀ yə̀ kaka kùr swí mú n'ê lyə́r zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́. Bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ jààsɛ̀ dwã myɛ wẽ́, sə rə̀myɛ́ wɔ́ bə̀ cìcì yò bə̀ n'ê zhìlì. 17Wɔ́ rə̀myɛ́ à dámǎ à n'â byili ába èlǎsɛ̃́ dɔwabá nántwə̌rh. Rə̀myɛ́ ce, dɛ̃̌na á cìnə̀, á bə̀k'á yẽ̌ á cìn nì á pə byɛ̀bɛ́ bə̀ bə shɛ̀ Yi nyə́ né zõ mó ne bə jə́jɛ̀rɛ́ yé, mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á zhì kẽkẽ. 18Cenə jàn nɛ́ á cə̀ə̀lè á yə̀ nə́ Cinu ǹdə́ nə́ Zwennə Yezu Kristə sónó w wẽ́, á lwar ń pár á súlí. Ń yil lé bá nə còrhó èlǎsɛ̃́ ǹdə́ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\