2 Tesəloniki 2

1Da-byǎ, nə́ Cinu Yezu Kristə ká ń bànà, sə nə́ m'ǎ gùlí dwã ǹdə́ mɔ. Rə̀myɛ́ yilə, nə́ r'é lwə̀l ába: 2lò gə tú ń nə́ ń byili ába bə̀ Cinu twírí y dɛ̃ rɛ́ yúwə́, s'á wun bə̀k'á pú e zɛ̃̀ á zɛ̃̀ á n'á kəkə yé. Dɛ̀ga myɛ, lò gə ń byili ri ába ǹdə wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi y'à byili mu n zɛ̃̀ n zɔ̀m ta, ráá ń gə wò bə̀ wɔ́ nə́myɛ̌ nə́ zɔ̀m, ráá nə́myɛ̌ nə́ kɛ̃ dɛ sɛ́bɛ́ wẽ́ myɛ, 3sə á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ lò zə ń zɔ̀mà dwí tɛ̃̌tɛ̃̌ n bə̀ n mə n jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. Zhə̀nà, ywẽ̀ nánzhəzhɔ̌ bá wɛ̀rhɛ́ fòró dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yí. Lyì bá shí tɛ̃́ bə zɛ̃̀ bə cẽ Yi nyə̀ná nɛ́ yò. Lyì-bəlwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ Yi la è yò zhìlù mú bá du pwẽ̀ nè pamparɛ̃ɛ̃, lyì nə y ǹdə́ bə̀ yírhə́. 4Lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ wɔ́ Yi zù-bal mɔ́. Ń mà n zhẽ̌ ń cìn dɛ̃̌ dwini kɔn dɛ̀bɛ́ gakó lyì bí n'ê byẽ̀ bə̀ yi, ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê cèrhé ǹdə Yi ta. Sə ń gaga mɔ́ mà n vò n zù n jòm Yi jì y wə, n wɔ̀ bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Yi. 5À gə́ y'à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ á sõ yi ní ga, à zɔ̀m yò w òmyɛ́ ǹd'ába. Á swě w nà? 6Á yě kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ cə̀r lyì-bəlwɛ̀lɛ́ y yé ne. È wàr è la du pamparɛ̃ɛ̃ ǹdə́ è yi rí gwẽ̌ yə̀ yí yé. 7Kɔn ŋwɛ́nɛ́ rə̀ n'ê cə̀r è yé ne. E zɛ̃̀ è n'ê shèè è m'ê twĩ̀ è tumə né. Sə kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ gə tú rə̀ k'ê tɛ̀nɛ́, è k'ê t'â la shòò e mé twĩ̀ yé, 8è má du pamparɛ̃ɛ̃. Rə̀myɛ́ yi ní, Cinu Yezu mà n bə̀ ǹdə́ jàn nánfɔ̀lɔ̀, n zə ń nyì-zho n mə n zhìlì è yò, n gu yə. 9Lyì-bəlwɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ má bə̀ ǹdə́ Shətana jàn, e wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ ǹdə́ wò-jààrɛ̀ dwí gakó ǹdə́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê zɛ̃̀ wu ni, e bé jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí. 10È má zə tùntùm-bəlwǎlsɛ dwí gakó e bə̀ e mé jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ la jó mó. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ yə̀ zhə̀n dɛ́ rə̀ y'à bá vwǎrh bɛ mɔ́ swéné bə zwẽ de yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə̀ la jó. 11Yi bá ce kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê dwé lò pyi bə̀ surhə né, mùnì ga bə zwẽ kɔma nyí, bə̀ gə́ yə̀ rə̀ nyí rí zwẽ mó yilə. 12Rə̀ má wɛ̀rhɛ́ èta mùnì ga lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ swéné lwɛlɛ rɛ́ wɔ̀rhɔ́ mɔ́, bə zɛ̃̀ bə̀ yə̀ zhə̀n dɛ́ zwẽ mó nə còrhò-tum. 13Da-byǎ, ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ Cinu só mó, nə́ mə̌ dwã sə nə́ ce Yi nə̀bán twéé gakó á yilə. Yi cír ába kùr-ju yi ní ga, mùnì rə tó rə̀ Eshirhə y dɛnnɛ rə vwǎrh ába, á gə́ shɛ̀nɛ́ á zwẽ zhə̀n dɛ́ mɔ́ yilə. Wɔ́ Eshirhə y èmyɛ́ è ce á jǐrh Yi lyì. 14Wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nə́ bwə̀l nə́ byili ába mó dɛnnɛ Yi tó né rə byẽ̀ ába, mùnì ga á nə rə̀ vwǎrh mɔ́. Rə̀ byẽ̀ ába myɛ mùnì ga á nə cəl nə́ Cinu Yezu Kristə zùwə́ y wẽ́. 15Da-byǎ, rə̀myɛ́ ce kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ wẽ́ nə́ byili ába, ráá nə́ byili ába ǹdə́ nə́ nyí, s'á zwẽ de á b'á zhì kẽkẽ. 16Nə́ Da Yi swéné nə́ba n pə nə́ba wu-jɔ̀ twéé gakó nə́ m'é dɛ̃̀ ń nyì-bwelé y pyǐrh mó. 17Nə́ r'é lwə̀l ńmyɛ̌ ǹdə́ nə́ Cinu Yezu Kristə cìcì nì bə̀ bə̀ pə ába wu-jɔ̀ ǹdə́ jàn, mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ twéé twéé á tùntwə̃̀ə̃̀ né ǹd'á zɔ̀mà nɛ́ ga wẽ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\