2 Tesəloniki 3

1Da-byǎ, tɛ̀bɛ́ rə̀ súlí èlǎsɛ̃́ mɔ́, nə́ r'é lwə̀l ába, s'á lwə̀l Yi nə́ yilə, mùnì ga rə sɛ̃ nə́ba Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́ cə̀ə̀lè rə yí lyì bí dwã bɛ́ làlà, bə shɛ̀nɛ́ bə zwẽ de náàcɛ̀nɛ́, ǹdə ámyɛ gə́ zwẽ de né. 2Lwə̌lnə Yi nə́ yil gwẽ̌, mùnì ga rə yìlì nə́ba lyì-bəlwǎlsɛ́ yé né, b'è də̀ lyì bí gakó bə̀ n'ê shɛ̀nɛ́ bə̀ zwì Cinu yé. 3Cinu wɔ́ zhə̀n-cí. Ń mà n pə ába jàn n sɛ̃ ába mùnì ga lwɛlɛ cə́bal mɔ́ bə̀ká n ŋwɛ̀nɛ́ n wɛ̀rhɛ́ ába kaka yé. 4Cinu ce nə́ zhe á zhə̀nà. Ń ce nə́ lwar pamparɛ̃ɛ̃ b'ǎ n'á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ byili ába mó, á j'ǎ gwẽ̌ b'ǎ cə̀ə̀lè á wɛ̀rhɛ́ rɛ. 5À n'â lwə̀l Cinu bə̀ ń byili ába Yi sónó sɔ́má yá, sə n ce á zə cìn-pyɔ́nɔ́ ǹdə Kristə ta. 6Da-byǎ, nə́ r'é pɛ ába nyí rí tɛ̀bɛ́ nə́ Cinu Yezu Kristə yil lé yilə: á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á tó Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀wàcã̀nyɛla mɔ́ kùr yé. Bə̀ t'â zwẽ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə́ byili mú yé. 7Á cìcì mú yě á gə́ m'ǎ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ á kwè nə́ nà. Nə́ gə́ y'ǎ tú á sono mó, nə́ yə̀ nə̀wàcɔ̀rɔ̀ wɛ̀rhɛ́ yé. 8Nə́ yə̀ lò lò yó w nyǐ ǹdə́ nə́ nyí kùjú yé. Nə́ twĩ̀ cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga nə́ yə̀ shǐrh yé, mùnì ga nə́ bə̀k'á lyɛ̀ɛ̀ á mə̀dù ga yé. 9È də̀ á kɔn nə́ y'ǎ bə mə̌ sə nə́ jí yé, sə nə́ twĩ̀ èta mùnì ga á kwè nə́ nà. 10Á yě bə̀ nə́ gə́ yàl á sõ yi ní, nə́ y'ǎ pɔ ába nyí nə́ wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń yǎl n twĩ̀, sə ń bə̀ká n jí myɛ yé." 11Nə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ bə̀ wɔ́ nə̀wàcã̀nyɛla, bə̀ t'â yǎl tum yé. Bə j'à n'ê zwì bə̀ dwã nyə̀ná wẽ́. 12Nə́ r'é pɛ nyí lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ nɛ, nə́ m'é cící bi Cinu Yezu Kristə yil lé yilə, bə̀ bə̀ zhìlì bə̀ yala nɛ bə twĩ̀, bə nə bə̀ nyí kùjú bə̀ sə̀pwà nɛ̀. 13Sə ámyɛ̌ da-byǎ, á bə̀k'á gə á wun yé. Cə̀ə̀lènə̀ á n'á twĩ̀ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn. 14Sə lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń zwẽ tɛ̀bɛ́ nə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó, s'á byili lyì bí gakó ne. Á bə̀k'á k'á jí ǹdə́ mɔ yé, mùnì ga cìzhìl zə mɔ, 15s'á bə̀k'á nyǐ mu ǹdə á zù-bal ta yé. Cícínə mo bə̀ ń wɔ́ á da-byǐ. 16Cinu mú ń wɔ́ yə̀-zùlə́ cə́bal mɔ́ cìcì mà n pə ába yə̀-zùlə́ kɔn gakó wẽ́! Ń mà n yə̀ nɛ́ ǹd'á gakó! 17Wɔ́ àmyɛ́ Pwəə à n'â ce ába ǹdə́ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́. Wɔ́ àmyɛ́ cìcì jɛ̃̀ è kɛ̃ nɛ. À n'â kɛ̃ à yil lé né ǹdə à gə́ n'â kɛ̃ dɛ à sábá nɛ́ gakó wẽ́ né. Á b'ǎ tó à kəkɛ̃ɛ̃ rɛ́ dɛnnɛ á lwar bə̀ wɔ́ àmyɛ́ à kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́. 18Nə́ Cinu Yezu Kristə mà n cĩ́ bwəl á gakó yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\