2 Timote 1

1À byì-sónó Timote, wɔ́ àmyɛ́ Pwəə à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la mɔ́ pɔ. À wɔ́ Yezu Kristə tùntúm ǹdə́ Yi pùbùlə̀. Yi twĩ̀ nì b'à bwə̌l nyǔ mú rə̀ bwəl mə̀ nyí mú a byili. Nyǔ mú mə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ Yezu Kristə dɛnnɛ nə́ r'é tó né nə́ nɛ mɔ. Nə́ Da Yi ǹdə́ nə́ Cinu Yezu Kristə bá cĩ́ bwəl ǹ yó, sə bə dùr ǹ nɔ̀nɔ̀, bə pɔ̃́ yə̀-zùlə́! 3À n'â lyǐrh ǹ yò à Yi-co wẽ́ cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga. À n'â ce Yi nə̀báná. Wɔ́ rə̀myɛ́ tum à n'â twĩ̀ ǹdə́ wu kɔ̀bɔ́ ò wɔ́ wárhgáá, ǹdə à nàmbala bɛ́ ta. 4À gə lyǐrh ǹ yə́-nàná nɛ́ yò, à só sá ká nə mɔ́, mùnì ga a wu yə̀ nyɛ̀n námpúm. 5À yě ǹ Yi-ni-zhú mú yò w à wẽ́ zhə̀n zhə̀nà. Ǹ Yi-ni-zhú mú mə̀myɛ́ wɔ́ ǹ ná náncɛ Loyiisi ǹdə́ ǹ ná Eniisi nyǎn mɔ́ dwí rí. À yě bə̀ rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀nà. 6Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à n'â lyǐrh mó bə̀ ǹ zə pɛnɛ́ y Yi pɔ mɔ́ à gə́ cĩ́ à jɛ̀sɛ́ ǹ yó yi ní mú kẽkẽ. 7Zhə̀nà, Eshirhə y Yi pɔ nə́ba mɔ́ t'â ce lò dùr ywẽ yé. È n'ê pɛ jàn, ǹdə́ sónó, ǹdə́ cìn-pyɔ́nɔ́. 8Rə̀myɛ́ ce, ǹ bə̀ká dùr cìzhìl ǹdə́ zhə̀n cṹ Cinu mú shò-kwã nɛ́ yé. Ǹ bə̀ká dùr cìzhìl ǹdə́ àmyɛ́ mɔ̀bɔ́ à ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w nə́ Cinu mú yil mó myɛ yé. Ǹmyɛ́ wírí ń shɛ̀nɛ́ ń tó àmyɛ́ nɛ ń nwɛ̀nɛ̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí yil ǹdə́ Yi jàn. 9Wɔ́ Yi rə̀ vwǎrh nə́ba, rə byẽ̀ nə́ba bə̀ nə́ yál rə̀ lyì, sə è də̀ nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ yil yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ cìcì pùbùlə̀ ǹdə́ rə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ w yilə. Rə̀ wɛ̀rhɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ Yezu Kristə jàn yilə, ǹdə́ lũ w gwẽ̌ yə̀ kùr ji yé. 10Sə èlǎsɛ̃́, yò-ècɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ tó nə́ Zwennə Yezu Kristə twírí y dɛnnɛ o du pamparɛ̃ɛ̃. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń zhìlì cu mú jàn dɛ́, n tó yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí dɛnnɛ n byili nə́ba nyǔ mú mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́. 11Yi cír ne b'à yál rə̀ tùntúm, a bwə̀l rə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, sá cèrhè rè lyì bí ni. 12Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à n'â nwɛ̀nɛ̀ èlǎsɛ̃́, sə à t'â dùr cìzhìl yé. Rə̀myɛ́ gakó wẽ́, à yě mɔ̀bɔ́ à zhe ń zhə̀n dɛ́ mɔ́ párá, sə à yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ ń zhe jàn ń bà n yìlì kɔn dɛ̀bɛ́ ń pɔ nɛ mɔ́, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́. 13Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à byili mú mú wɔ́ zhə̀nà. Cĩ́ ni ǹ wẽ́, sə́ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní ǹdə́ Yi-ni-zhú, ǹdə́ sónó w kɔ̀bɔ́ Yezu Kristə pɔ nə́ba mɔ́. 14Zə nyə́ né nyɛ̀bɛ́ à pɔ mɔ́ mɔ́, ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y è ŋwɛ́nɛ́ nə́ wẽ́ mó jàn, bə̀ nə̀ zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́. 15Ǹ cìcì mú yě bə̀ Azhi tənà y lyì bí gakó dùr bə yẽ̌ ne, sə Shəzhəə ǹdə́ Erəmɔzhɛ̃ɛ̃ myɛ dùr bə yẽ̌ ne. 16Sə à n'â lwə̀l Cinu bə̀ ń dǔr Onəzhəfɔɔrɛ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí nɔ̀nɔ̀, bə̀ ń zɔ à wu ni twər nánzhəzhɔ̌; ń yə̀ cìzhìl dùr b'à ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w yil yé. 17Ń gə́ tú n yí Orɔm yi ní, ń tó jààsɛ́ gakó wẽ́ n pyà nɛ̀, n bə̀ n mə n nə nɛ. 18À n'â lwə̀l Yi bə̀ rə̀ dǔr ń nɔ̀nɔ̀ bùrsí dɛ̃ rɛ́ yù w Cinu Yezu Kristə jàn yilə. Ǹ yě kɔn dɛ̀bɛ́ dwí gakó ń wɛ̀rhɛ́ à yil Efɛɛzɛ nɛ́ mɔ́ náàcɛ̀nɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\