3 Zhã 1

1À dɔwa nántwə̌ Gəyuusi, à só mó zhə̀n zhə̀nà, wɔ́ àmyɛ́ gùlú w yé né cə́bal mɔ́ à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la mɔ́ pɔ. 2Dɔwa nántwə̌, à n'â lwə̀l Yi ni bə̀ rə̀ ce kɔn gakó yə̀ náàcɛ̀nɛ́ ǹ sõ, sə rə pə ǹ yala nɛ́ bəsàzùlí ǹdə ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né gə́ càn Yi yírh w né. 3Lyì tú bə wɔ̀ nɛ̀ bə̀ ǹ zhǐ zhə̀n dɛ́ sɔ́má y yó kẽkẽ, ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê byili ní. Rə̀myɛ́ ce, à wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 4À gə nyɛ̀ɛ̀ b'à byǎ bɛ́ ŋwɛ́nɛ́ zhə̀n sɔ́má yó, rə̀myɛ́ n'ê pɛ nɛ wu-nyɔ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́ du. 5Dɔwa nántwə̌, ǹ nə́ ǹ nyǐ Kristə-lyì bí yò ǹdə Kristə-lò gə́ mə̌ sə n wɛ̀rhɛ́ nɛ́, ǹdə́ bə̀ wɔ́ zhələ ga. 6Bə̀ byili ǹ sónó w yò Kristə-lyì gùlú w yé né. Sɛ̃ bɛ ǹdə Yi gə́ n'ê yǎl nɛ́ bə bé kwè bə̀ sɔ́má yá, 7bə̀ wɔ́ Kristə yil lé yil bə̀ ŋwɛ́nɛ́ sɔ́má y yó. Sə bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár jɛ̃̀-kɔn yé. 8Nə́myɛ̌ mə̌ sə nə́ sɛ̃ lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ dwí rí ni nə́ twĩ̀ zhə̀n dɛ́ byilu yilə. 9À kɛ̃ zɔ̀mà màngɛlɛ́ a pə Kristə-lyì gùlú w lyì bí ni, sə Jətərəfu nə́ ń yǎl n yə̀ á gùlú w yé né cə́bal mɔ́. Ń tá ń yǎl n shɛ̀nɛ́ n zwẽ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à byili mú yé. 10Rə̀myɛ́ ce, à gə túwə́, à bá zɔ̀m kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yò. Ń nə́ ń tó dɛ̃̌ ń zhìlì nə́ yilə. Rə̀myɛ́ yə̀ ń yírh swí yé. Ń bə shɛ̀ Kristə-lyì bí dwã bɛ́ zhəəle zõ, n jà ń bə shɛ̀ bə̀ lò dõ myɛ zwẽ bə̀ zhəəle yé, n jà ń nə́ ń jì bì gùlú w myɛ wẽ́. 11Dɔwa nántwə̌, bə̀ká kwè lwɛlɛ sɔ́má yé. Kwě cɛ̀nɛ̀ sɔ́má, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀, rə̀-ná-cí wɔ́ Yi lò, sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, rə̀-ná-cí yə̀l Yi pár yé. 12Lyì bí gakó n'ê zɔ̀m Dəmətərəyuusi yil náàcɛ̀nɛ́, bə̀ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə zhə̀n dɛ́ gə́ n'ê byili ní. Nə́myɛ cìcì mú n'é zɔ̀m ń yil náàcɛ̀nɛ́. E jà ǹ yě bə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ r'é byili mú wɔ́ zhə̀nà. 13Ywẽ̀ nánzhəzhɔ̌ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ à la mɔ́ byilu, sə à t'â yǎl a kɛ̃ nɛ sɛ́bɛ́ wẽ́ a pɔ̃́ yé. 14À cìcì n'â yǎl a bə̀ á sõ làlà, nə́ jòm tɛ̃́ nə́ zɔ̀m. 15Yi má pɔ̃́ yə̀-zùlə́! Ǹ dɔwabá gakó n'ê ce mó. Ce nə́myɛ dɔwabá byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ á sõ mó mə̀dù mə̀dù gakó ń pə nə́ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\