Tùntúmə́ bé 6

1Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, Kristə kwã-lyì bí y'à n'ê súlí. Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zɔ̀m gə̀rɛ́kɛ mɔ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê ŋwɔ́ŋwɔ̌ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ cɔ w lyì bí mú, bə̀ zhe: "Dɛ̃ gakó, bə̀ gə la kùjú w tə́l, bə̀ n'ê swě nə́myɛ̌ ejə̀nə̀ bé yò." 2Tùntúmə́ bé shí ǹdə́ bə̀lyè y zɛ̃̀ bə ce bə byẽ̀ Kristə kwã-lyì bí dwã bɛ́ gakó dwã yó, bə wɔ̀ bɛ: "Nə́myɛ̌ bə mə̌ sə nə́ yẽ̌ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bwə̌l mó ne nə́ k'á n'é nyǐ kùjú tə́l yò yé. 3Rə̀myɛ́ ce, da-byǎ, círnə lyì bwàlpyɛ̀ á wẽ́, sé yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ á yě bə̀ bə̀ wɔ́ lyì-twə̌rh bə̀ zhe surhə, bə̀ sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, nə́ b'ǎ pə bɛ tum dí rə̀myɛ́. 4Sə nə́myɛ̌ j'á n'é nyǐ Yi-co w ǹdə́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bwə̌l mó yò." 5Bə̀ gakó shɛ̀nɛ́ dɛ̀bɛ́ tùntúmə́ bé byili mú, bə zɛ̃̀ bə cír Ecẽẽ. Ń yà ń zhí Yi ni dɛ̃́dɛ̃́, n jà ń yà ń sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́. Bə̀ cír Shilipu myɛ, e súlí Pɔrɔkɔɔrɛ, ǹdə́ Nəkanɔɔrɛ, ǹdə́ Timo, ǹdə́ Parəmɛnaasɛ, ǹdə́ Ancɔɔsɛ lyì bal mə̀dù ń yíl Nəkwala. Ń yà ń zù Zhwifubá Yi-sɔ́má y shãã ga. 6Bə zə bɛ bə bə̀ tùntúmə́ bé sõ. Tùntúmə́ bé cĩ́ jɛ̀rh bə̀ yó, bə lwə̀l Yi bə̀ yilə. 7Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ y'à j'â n'ê yí jààsɛ́ gakó wə. Kristə kwã-lyì bí y'à n'ê súlí Zhərəzalɛm nɛ́. Zhwifubá vwĩ̀-zwə́lnə bé myɛ nánzhəzhɔ̌ shɛ̀nɛ́ bə zù Kristə. 8Yi y'à cĩ́ bwəl Ecẽẽ yó, rə pɔ̃ jàn. Ń yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ ǹdə́ wò-jààrɛ̀ lyì bí wẽ́. 9Rə̀myɛ́ yó, lyì jàlà zɛ̃̀ bə̀ n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ mɔ. È y'à wɔ́ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ shí Shərɛnɛ ǹdə́ Alɛsãdəri, bə̀ wɔ́ dwã-gùlú jì y bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Yómə́ bə̀ nɔ bə̀ cìn-cìnú" mú lyì, e súlí lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ shí Shilishi ǹdə́ Azhi tənèsé wə. 10Sə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y'à n'ê pɛ mɔ surhə ń mə́ ń zɔ̀mà. Rə̀myɛ́ ce bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə zɔ̀m bə ji mu tɛ̃́ yé. 11Bə zɛ̃̀ bə kɔ̃̀ lyì. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ̀: "Nə́ nyɛ̀ɛ̀ ń nyú w ń nə́ ń tùrh Muyiisi ǹdə́ Yi ga." 12Cɔ w lyì bí ǹdə́ náncɛsɛ́ ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé lyimə zɛ̃̀, bə zə mɔ bə mé vò bùrsí gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w lyì bí yé né, 13bə ce lyì dwã myɛ yí bə̀ n'ê gòm kɔma bə̀ ce ń nyí ni bə̀ zhe: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ já ń nə́ ń fulsi Yi jì y ǹdə́ Muyiisi nyə́ né ga. 14Nə́ nyɛ̀ɛ̀ ń nyú w ń zɔ̀m bə̀ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu mú mà n wǔr Yi jì y n jà n lyə́r lùl-e-pwírí nyə́ né nyɛ̀bɛ́ Muyiisi byili nə́ba mó." 15Rə̀myɛ́ yó, bùrsí gùlú w lyì bí gakó kwẽ̌ bə̀ n'ê nyǐ mu shɛ́shɛ́, bə pwírí ń yé y nyɛ̌ ǹdə màlɛ́ka yé ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\