Kɔlɔɔsɛ 1

1Àmyɛ́ Pwəə, Yi ce à wɔ́ Yezu Kristə tùntúm ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Àmyɛ́ ǹdə́ nə́ da-byǐ Timote n'é kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ la ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á wɔ́ nə́ da-byǎ á ŋwɛ́nɛ́ Kɔlɔɔsɛ nɛ́, á zù Kristə á jǐrh Yi lyì mú ni pɔ. Nə́ Da Yi mà n cĩ́ bwəl á yó, sə n pə ába yə̀-zùlə́! 3Nə́ gə n'é lwə̀l Yi, nə́ Cinu Yezu Kristə Da mɔ́, á yil gakó, nə́ r'é ce ń nə̀báná. 4Nə́ nyɛ̀ɛ̀ b'ǎ zhí Yezu Kristə ne, á j'ǎ só byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɔ́ Yi lyì mú. 5Á n'á dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi tɛnɛ rə cĩ́ Arəzana w á yil mó, sə wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀ wɔ́ zhə̀n zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ bwə̀l bə byili ába mó rə̀ ce á lwar rə̀myɛ́. 6Bə̀ n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀myɛ́ mɔ́ lũ w púlə́púlə́ wə, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwẽ de mó j'â n'ê súlí twéé twéé. Wɔ́ èta kɔn wɔ́ nɛ́ ámyɛ sõ, á gə́ ju kùr á nyɛ̀ɛ̀ Yi sónó zɔ̀mɛ̀ rɛ́, á sú rə̀ kùr zhə̀n zhə̀n mɔ́ yi ní ga. 7Wɔ́ nə́ tó-dõ nántwə̌ Epafəraasɛ ń byili ába rə̀myɛ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń nə́ ń twĩ̀ Kristə tum dí ǹdə kɔn gə́ mə̌ nɛ́ á sõ nə́ yilə. 8Ńmyɛ̌ ń byili nə́ba sónó w Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ co á wun ní wẽ́ mó yò. 9Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ á Yi-ni-zhú mú yò w yi ní ga, nə́ r'é ce Yi á yil twéé gakó. Nə́ r'é lwə̀l lè bə̀ rə̀ pə ába lárma ǹdə́ surhə nyɛ̀bɛ́ gakó nə̀ shí rə̀ cìcì Eshirhə y sõ mó, mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á lwar rə̀ pùbùlə̀ né námpúm. 10Èta, á tùntwə̃̀ə̃̀ né bá tó Cinu pùbùlə̀ nè, sə á b'ǎ ŋwɛ̀nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń yàlá, s'á wɛ̀rhɛ́ tùm-ècɛ̀nà dwí gakó, á kwɛrhɛ á lwar Yi párá. 11Nə́ r'é lwə̀l Yi mùnì rə̀ jàn dɛ́ rə̀ du kɔn gakó mó pə ába jàn, mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á zhì ǹdə́ wu-jɔ̀, s'á zə á cìnə̀. 12Cenə nə́ Da Yi nə̀bán ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, bə̀ ń ce ámyɛ wɔ̌ á nɛ cəl kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ń tɛnɛ n cĩ́ ń lyì bí ni pwẽ̀ jàà w mɔ́ wẽ́. 13Ń vùr nə́ba cə-byín wə, cə-byín dí k'ê bə ŋwɔ̀nɔ́ zhe nə́ yó yé, ń ce nə́ zù ń Byì-sónó w tənà y wa. 14Wɔ́ Byǐ mú ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə́ tó né nə́ nə nə́ cìnə̀, nə́ nə nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri. 15Lò lò wàr Yi ń la nɔ ǹdə́ ń yírhə́ yé. Wɔ́ Kristə ń nə́ ń byili rə̀ gə́ wɔ́ nɛ́ ma cìcì. Ńmyɛ̌ ń wɔ́ Byì-cɛ, ń cǐ dɛ̀bɛ́ gakó Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ́, 16bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ Yi tó né rə wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ yó, tɛ̀bɛ́ yírhə́ wɔ̌ nə̀ nɛ, ǹdə́ tɛ̀bɛ́ yírhə́ wàr nə̀ nɛ, jàn cìnə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ bə̀ zhe ŋwɔ̀nɔ́, bə̀ n'ê jí pyɛ̀lɛ̀ mɔ́ dwí gakó. Wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ Yi tó né rə wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó, e j'à wɔ́ ńmyɛ̌ yil Yi wɛ̀rhɛ́ rɛ. 17Ń jɛ̀rɛ̀ kɔn gakó ń ŋwɛ́nɛ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ jàn yil kɔn gakó zhǐ rə̀ jàà wà. 18Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ yala nɛ́ yó wə́. Yala nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ ń lyì bí gùlú wə́. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ kɔn gakó kùr-jirə́. Byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú wẽ́, wɔ́ ńmyɛ̌ ń yàl nã́yə́ə́ mó ń bwìrhì, mùnì ga n yə̀ kɔn gakó yé né. 19Kɔn yàl Yi pùbùlə̀ bə̀ rə̀myɛ́ cìcì yál rə̀ Byǐ mú wẽ́ námpúm. 20Bə̀ pəpa rə̀ Byǐ mú də̀-jɔrhɔ́ yó ń jal mɔ́ ló tɛ̃́. Kɔn yàl rə̀ pùbùlə̀ bə̀ rə̀ tó ń jal mɔ́ mə̀myɛ́ dɛnnɛ rə ce yə̀-zùlə́ yə̀ nɛ́. Èta, rə̀ tó ńmyɛ̌ dɛnnɛ rə kwɛrhɛ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ cɛ yó, ǹdə́ tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ yò ǹdə́ rə̀ cìcì. 21Shãã ga, ámyɛ y'ǎ nyɛ ǹdə́ Yi; á bùlə̀ námməlwǎlsɛ́ ǹd'á tumə námməlwǎlsɛ́ ce á y'ǎ wɔ́ rə̀ zwə̀. 22Sə Yi Byǐ mú jǐrh numbyíní n cì. Èlǎsɛ̃́, Yi tó ń cu mú dɛnnɛ rə ká kwɛrhɛ á yò ǹdə́ rə̀ cìcì, mùnì á yə̀ rə̀myɛ́ lyì, á yə̀ wárhgáá, dóó bə̀ká yə̀ á yó w yé, á b'á ŋwɛ̀nɛ́ á zhì rə̀ yé né. 23Sə á mə̌ s'á pə á nà tɛ̃́ á zhì kẽkẽ á Yi-ni-zhú mú wẽ́. Á bə̀k'á yẽ̌ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə̀ bwə̀l bə byili ába mó ne yé, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ ce nə́ r'é dɛ̃̀ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi la nə́ba pɔ mɔ́. Bə̀ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀myɛ́ mɔ́ bə byili lũ w púlə́púlə́ ne, sə àmyɛ́ wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â twĩ̀. 24À wu nyɛ̀ èlǎsɛ̃́ à gə́ n'â nwɛ̀nɛ̀ á yil mó. Wɔ́ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ Kristə nwɛ̀nɛ̀ ń yala nɛ́ yil mó àmyɛ n'â tó à nwɛ̀nɛ̀. Yala nɛ́ nə̀myɛ́ wɔ́ ń gùlú wə́. 25Yi twĩ̀ nì b'à bwə̌l rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ a byili lyì bí ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à jǐrh gùlú w tùntùnnə̀, mùnì a bwə̀l lè námpúm a byili ába. 26Lũ w kùr-ju yi ní ga, Yi y'à shèè rè lyì dwí gakó yé né. Sə èlǎsɛ̃́, rə̀ byili ri rə̀ lyì bí ni pamparɛ̃ɛ̃. 27Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce Yi byili rə̀myɛ́ ǹdə́ rə̀ zùwə́ y rə̀ lyì bí ni nunə dwí gakó yilə. Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ Kristə ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́; wɔ́ ńmyɛ̌ ń ce á n'á dɛ̃̀ cəl Yi zùwə́ y wẽ́. 28Wɔ́ Kristə mó ńmyɛ̌ mɔ́ yò w nə́ r'é bwə̀l nə́ byili lyì bí gakó ne. Nə́ r'é cící bi, nə́ r'é byili bi ǹdə́ surhə nyɛ̀bɛ́ gakó nə́ zhe, mùnì ga nə́ sɛ̃ bɛ bə ŋwɛ̀nɛ́ bə yə̀ náàcɛ̀nà Yi yé né. 29Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â ce jàn nɛ́ à twĩ̀ ǹdə́ jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w Kristə pɔ nɛ mɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\