Kɔlɔɔsɛ 2

1Zhə̀nà, à n'â yǎl b'ǎ lwar b'à n'â ce jàn nɛ́ ǹdə́ à wu gakó ámyɛ̌ ǹdə́ Laɔdɛɛsɛ lyì bí ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ gwẽ̌ yə̀ nɛ̀ nɛ ǹdə́ bə̀ yírh mó yilə, 2mùnì ga ámyɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga wun swẽ́, s'á zə sónó ǹdə́ nyì-dwìì, s'á zə lármɔ dɛ̃́dɛ̃́, á lwar Kristə mó ń wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi y'à shèè mó párá. 3Wɔ́ ńmyɛ̌ sõ surhə ǹdə́ zhə̀n pár lwar dwí gakó ŋwɛ́nɛ́ nɛ́. 4À n'â byili ába rə̀myɛ́ mùnì ga á bə̀k'á yẽ̌ lò zə ń zɔ̀m-ènyɛ̀là n mə n jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. 5Bá nə́ gə nyɛ ǹdə́ dwã myɛ, à wu w ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába. À t'â swě á yò yé, sə à wu nyɛ̀ à gə́ nyɛ̀ɛ̀ b'ǎ zhí Kristə ne kẽkẽ, á jě ǹdə́ dwã cɛ̀nɛ̀ mɔ́ yilə. 6Á zù Yezu Kristə ń wɔ́ á Cinu, j'á n'á tó mo ǹd'á wun gakó. 7Zhínə ńmyɛ̌ nɛ kẽkẽ ǹdə cǒ nə̀rh gə́ yá pə tɛ̃́ nɛ́, s'á yẽ̌ á cìn nì námpúm á ce ń jɔ̃̀ wà. Cə̀ə̀lènə̀ á zhí mu ǹdə bə̀ gə́ cèrhè ába né, s'á ce Yi nə̀bán dɛ̃́dɛ̃́. 8Dɛ̃̌na, lò bə̀ká n zə numbyínsi lármɔ ǹdə́ kɔma zɔ̀mà n jə́jɛ̀rɛ́ ába yé, bə̀ rə̀myɛ́ gakó wɔ́ numbyínsi lùl-e-pwírí ǹdə́ lũ w wẽ̀ tɛ̀bɛ́ yírhə́ wàr nə̀ nɛ wẽ́ rə̀ n'ê shí ní, sə è də̀ Kristə sõ yé. 9Lwarna bə̀ Yi cìcì ŋwɛ́nɛ́ Kristə yala nɛ́ wẽ́ námpúm. 10Á gə́ mù dwã nɛ ǹdə́ ńmyɛ̌ mɔ́ ce, á nɔ kɔn gakó ń sõ, bə̀ ń cǐ ŋwɔ̀nɔ́ cìnə́ ǹdə́ jàn cìnə́ byɛ̀bɛ́ gakó yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́. 11Wɔ́ ńmyɛ̌ wẽ́ bə̀ gòm ába né, sə bə̀ yə̀ ába góm ǹdə numbyínsí gə́ n'ê gòm né yé. Ámyɛ̌ góm mó shí Kristə sõ, sə mə̀ vùr kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ rə̀ n'ê ce á wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ rɛ́ mɔ́. 12Bə̀ tó nɛ̃̌-shɔ mɔ́ á zwẽ mó dɛnnɛ bə mù ába Kristə ne bə ce lú-bɔ̀l wà, sə Yi bwìrhì mù n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́. Á gə́ zhí Yi jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w nɛ mɔ́ ce, á k'á tó mo myɛ á bwìrhì. 13Shãã ga, á lwɛlɛ rɛ́ ǹdə́ bə̀ gə́ y'à yə̀ ába gòm mó ce, á y'ǎ cùwə̀. Sə èlǎsɛ̃́, Yi k'á tó Kristə dɛnnɛ rə bwìrhì ába, rə pə nə́ba nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ gakó sǔbri. 14Sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ y'à kɛ̃ rə̀ wẽ́ rə̀ n'ê byili bə̀ nə́ mə̌ ǹdə́ còrhò-tum mú, Yi kǎr rɛ. Kɔn nyɛ̌ ǹdə wɔ́ Kristə də̀-jɔrhɔ́ yó rə̀ pəpa rɛ nɛ́ ta. 15Èta, Yi zwẽ ŋwɔ̀nɔ́ cìnə́ ǹdə́ jàn cìnə́ byɛ̀bɛ́ yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́ jàn dɛ́, rə zə bɛ rə mé byili lyì bí gakó yé né bə̀ rə̀ Byǐ mú jú bɛlɛ bə̀ yó. 16Rə̀myɛ́ yilə, lò bə mə̌ sə n zɔ̀m á sõ kùjú jú, ráá sɛ̃́ nyɔ́ shò-kwã nɛ́ yé. Lò bə mə̌ sə n zɔ̀m á sõ myɛ címsi jú, ráá càn-dùlí, ráá shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yil yé, 17bə̀ rə̀myɛ́ gakó wɔ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ bàn mɔ́ èsə̃̌yùlú, sə kɔn dɛ́ cìcì mú wɔ́ Kristə. 18Lyì ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê wùlì màlɛ́kabá yé né bə̀ n'ê cèrhé be. Bə̀ n'ê bùl bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nɛ bə̀ dàrhà wẽ́ mó wɔ́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ bùlə̀ né wɔ́ numbyínsi nyə̀ná, nə zɛ̃̀ nə ce bə̀ n'ê zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌. Á bə̀k'á yẽ̌ lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ dwĩ̀ ába á mwìrì kwǎndɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi tɛnɛ rə cĩ́ ába mó yé. 19Bə̀myɛ́ t'â pyɛ́nɛ́ bə̀ zhí Kristə ne kẽkẽ yé, e j'à wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ yala nɛ́ yó wə́. Wɔ́ yó w ò n'ô pɛ yala nɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə̀ zhe rə̀ tum. Wɔ́ òmyɛ́ ò ce yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ gakó zhí dwã nɛ náàcɛ̀nɛ́, Yi zɛ̃̀ rə̀ ce nə̀ r'ê byìl ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. 20Ámyɛ̌ tó Kristə ne á cì. Èta, á zwẽ á cìn lũ w wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́ jɔ̃̀ wà. Byè yil á nə n'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə lũ w gwẽ̌ cǐ ába ta? Byè yil á n'á yẽ̌ bə̀ pɛ ába nyə́ né nyɛ̀bɛ́ èta mɔ́? 21Nyə́ né nə̀myɛ́ mɔ́ n'ê byili: "Bə̀ká kwè tɛ̀bɛ́ yé; bə̀ká jí tɛ̀bɛ́ yé; bə̀ká dwə̀rh tɛ̀bɛ́ yé." 22E j'à wɔ́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ ǹ gə kwè ń mə́ wɛ̀rhɛ́ kɔn, j'â wɔ́ rə̀ ga; wɔ́ wẽ̀ dé rə̀myɛ́ yil bə̀ n'ê pɛ nyə́ né nə̀myɛ́, e j'à wɔ́ numbyínsi nyə́. 23Zhə̀nà, e wùlì tɛ̃́ e cèrhé Yi ǹdə́ cìn-lwəl ǹdə ǹ gə́ nə́ ǹ yǎl nɛ́, wɔ́ ǹ yala nɛ́ nɔ̀nɔ̀; rə̀myɛ́ gakó nyɛ̌ ǹdə surhə kɔn ta. Nyə́ né nə̀myɛ́ mɔ́ j'à bə kùr zhe yé. Nə̀ wɔ́ numbyíní yala shil kɔna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\