Efɛɛzɛ 2

1Shãã ga á dwə́ə́ré ǹd'á yə̀-bəlwàálɛ́ y'à ce á cì. 2Á y'ǎ n'á nyǐ lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀ wɔ́ lwɛlɛ nyə̀ná mɔ́, á zɛ̃̀ á tó á n'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ ta. Á y'ǎ n'á wɛ̀rhɛ́ jàn cìnə́ námməlwǎlsɛ́ sə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ mɔ́ yó-cə́bal mɔ́ pùbùlə̀. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń ŋwɛ́nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀ mó wẽ́ èlǎsɛ̃́ ń nə́ ń twĩ̀. 3Shãã ga nə́myɛ̌ gakó y'ǎ wɔ́ ǹdə lũ w lyì bí ta. Nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né y'à wɔ́ ǹdə nə́ wun ní gə́ n'ê yǎl nɛ́. Èta, nə́ y'ǎ n'é tó nə́ shilə námməlwǎlsɛ ǹdə́ nə́ wun bùlə̀ námməlwǎlsɛ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Nə́myɛ̌ gə́ y'ǎ wɔ́ èta mɔ́ ce, Yi lyim y'à zɛ̃̀ ǹdə́ nə́ba rə̀ la nə́ba còrhò-tum pɔ ǹdə bə̀ ta. 4Sə Yi nɔ̀nɔ̀-dǔr mó já dɛ̃́dɛ̃́. Rə̀ só nə́ba kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ. 5Nə́ dwə́ə́ré y'à ce nə́ cì, sə Yi ce nə́ tó Kristə né nə́ bwìrhì. Wɔ́ rə̀ gə́ só ába dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ è ce rə vwǎrh ába. 6Rə̀ tó Yezu Kristə dɛnnɛ rə bwìrhì nə́ba, mùnì nə́ tó mo nə́ jòm Arəzana w nə́ jí pyɛ̀lɛ̀. 7Èta, Yi wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ǹdə́ nə́ba Kristə jàn yilə, mùnì ga byinə né nyɛ̀bɛ́ nə̀ bàn mɔ́ gakó wẽ́, lyì dwí gakó lwar bə̀ rə̀ tó Yezu Kristə dɛnnɛ rə byili rə̀ nɔ̀nɔ̀-dǔr mó ǹdə́ rə̀ sónó wə́. 8Wɔ́ Yi gə́ só ába dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ è ce rə vwǎrh ába, á gə́ zhí Kristə ne mó yilə. Rə̀myɛ́ wɔ́ Yi pɛnɛ́. È də̀ ámyɛ̌ sõ rə̀myɛ́ shí ní yé. 9È də̀ á tùm-ècɛ̀nà nə̀ ce á nə vwǎrh yé. Èta, lò lò wàr ń mà n zhẽ̌ ń cìn dɛ̃̌ yé. 10Wɔ́ Yi rə̀ wɛ̀rhɛ́ nə́ba. Rə̀ wɛ̀rhɛ́ nə́ba Yezu Kristə jàn yilə, mùnì ga nə́ twĩ̀ tùntũ̀-ècɛ̀nà. Wɔ́ rə̀myɛ́ cìcì rə̀ dámǎ rə tɛnɛ tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ rə cĩ́ nə́ba. 11Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ lùl Zhwifubá dwí rí wẽ́ mó, bə̀ y'à t'â gòm ába yé. Sə bə̀ gə́ y'à n'ê gòm Zhwifubá mó ce, bə̀ tə̀ rə̀myɛ́ yil bə̀ n'ê byẽ̀ ába bə̀ "lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ gòm", bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ cìn bə̀ "lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ gòmə̀", kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gòm bə̀ yala nɛ mɔ́ yilə. Lyǐrhnə bə̀ wɔ́ èta á y'ǎ wɔ́ nɛ́ shãã ga. 12Lwarna bə̀, rə̀myɛ́ yi ní, á y'ǎ gwẽ̌ yə̀ Kristə zwì yé; á y'ǎ wɔ́ zhələ; á y'ǎ tɛ̀nɛ́ Yi lyì bí rə̀ cír mó wẽ́ yé. Yi y'à zɔ dɔbrɛ ǹdə́ rə̀ lyì bí, rə bwəl be nyí, sə ámyɛ̌ twə́r y'à tɛ̀nɛ́ nyì-bwelé y èmyɛ́ wẽ́ yé. Á y'ǎ ŋwɛ́nɛ́ lũ w wẽ́, á yə̀l Yi párá, á t'á dɛ̃̀ kɔn rə̀ sõ myɛ yé. 13Sə èlǎsɛ̃́, á gə́ zù Yezu Kristə mó ce, á tó ń jal mɔ́ mə̀ ló tɛ̃́ mɔ́ dɛnnɛ á bwəlse Yi ni, e jà shãã ga á y'ǎ nyɛ ǹdə́ rɛ. 14Wɔ́ Kristə cìcì ń pɔ ń myə̌l, n mə n ce yə̀-zùlə́ jòm Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó bwə̌l wə. N vùr kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ cəcəl w rə̀ n'ê pɔr bɛ dwã nɛ, e ce zùùrì ŋwɛ́nɛ́ bə̀ bwə̌l w mó. N ce bə̀myɛ́ kùrə̀ nə̀lyè y ga dwã yó bə jǐrh dwí rə̀dù. 15N ce Zhwifubá nyə́ né ǹdə́ nə̀ gə́ n'ê byili ní mú gakó k'ê bə kùr zhe yé. Ń wɛ̀rhɛ́ èta, n mə n ce dwə́ né nə̀myɛ́ kùrə̀ nə̀lyè y ga jǐrh dwí nándùl kùr rə̀dù, bə̀ gə́ zù mù mú yilə. Wɔ́ èta ń tó né n ce yə̀-zùlə́ né ŋwɛ́nɛ́ bə̀ bwə̌l wə. 16Ń cù də̀-jɔrhɔ́ yó n mə n vùr kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à ce bə̀ n'ê súl dwã mɔ́, bə zɛ̃̀ bə jǐrh kɔn rə̀dù. Ń ce bə̀myɛ́ kùrə̀ nə̀lyè y ga yò ká kwɛrhɛ ǹdə́ Yi. 17Èta ń zɔ yə̀-zùlə́ nyí rí n mə n bə̀ n byili ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á y'ǎ nyɛ ǹdə́ Yi mú, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à bwə́l le mó ne. 18Wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ wɔ́ Zhwifubá mó, ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á də̀ Zhwifubá mó b'ǎ tó né nə́ bwəlse Yi ni, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y èdù y jàn yilə. 19Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, á k'á də̀ zhələ yé. Á k'á də̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ shí kwã nɛ́ yé. Á zù Yi dwí rí wẽ́ èlǎsɛ̃́. Ámyɛ̌ ǹdə́ rə̀ dwí rí ga jǐrh kɔn rə̀dù. 20Bə̀ zə ámyɛ bə súlí bə̀ m'ê lwì Yi dwí rí jì yə́, sə wɔ́ Kristə tùntúmə́ bé ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé bə̀ mé cĩ́ jì y kùr ré. Wɔ́ Yezu Kristə cìcì mú ń wɔ́ jì-byòló w nə́kulu wə́. 21Wɔ́ ńmyɛ̌ yó bə̀ n'ê zhílí jì y bəkwǎ bɛ́ nɛ bə̀ lwì, mùnì ga e zə è jàn nɛ̀, e yə̀ Cinu nyǎ. 22Á gə́ zù mù mú ce, bə̀ zə ámyɛ bə súlí bə̀ m'ê lwì jì y kɛ̀bɛ́ Yi tó rə̀ Eshirhə y dɛnnɛ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\