Efɛɛzɛ 3

1Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce àmyɛ́ Pwəə n'â lwə̀l Yi á yilə. Bə̀ co ne byə̀nə́-jù wə̀, à gə́ n'â twĩ̀ Yezu Kristə tum dí à pɛ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á də̀ Zhwifubá ne mó yilə. 2Zhə̀nà, à yě pamparɛ̃ɛ̃ b'ǎ nyɛ̀ɛ̀ tum dí tɛ̀bɛ́ Yi tó rə̀ sónó w dɛnnɛ rə pɛ̃ b'à twĩ̌ á yil mó. 3Yi byili ni kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à n'ê yǎl rə wɛ̀rhɛ́ mɔ́. Rə̀ já yə̀ ce lò lò lwar rə̀myɛ́ shãã ga yé. À zɔ̀m kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ yò ǹd'ába námpɔ́lɛ́. 4Á gə kàrmə̀ à sɛ́bɛ́ rɛ́, á b'ǎ pwírí à lwar kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi byili ni rə̀ y'à shèè Kristə shò-kwã nɛ́ mɔ́ kùrə̀. 5Shãã ga, Yi yə̀ ce lyì bí lwar kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ kùr yé. Sə èlǎsɛ̃́, rə̀ byili ri rə̀ tùntúmə́ bé ǹdə́ rə̀ nyì-zwennə bé rə̀ cír mó ne ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn. 6Kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́: byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó gə́ tó yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí dɛnnɛ bə zù Yezu Kristə mó ce, bə̀myɛ bá nə cəl kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi y'à bwəl rə̀ nyí rə̀ la rə̀ lyì bí ni pɔ mɔ́ wẽ́. Bə̀myɛ́ ǹdə́ Zhwifubá ga jǐrh kɔn rə̀dù. Bə̀myɛ twə́r ŋwɛ́nɛ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí rə̀ la pɔ mɔ́ wẽ́. 7Wɔ́ Yi rə̀ ce à n'â bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ tó rə̀ sónó w ǹdə́ rə̀ jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w dɛnnɛ rə pɛ̃ tum dí rə̀myɛ́. 8Àmyɛ́ à wɔ́ Kristə-lyì bí gakó námpɔ́lɛ́. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, Yi pɔ nɛ sɔ́má à n'â bwə̀l Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à byili byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne. Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí n'ê pɛ mɔ́ wɔ́ nə̀cɛ̀ndɛ̀ nánfɔ̀lɔ̀; rə̀ kùr nyɔ̀ɔ̀ zum ǹdə́ lyì bí. 9Yi ce à n'â byili lyì bí gakó ne kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à shèè shãã ga mɔ́ gə́ la nɛ́ wɔ̀rhɔ́. Wɔ́ Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó mó rə̀ y'à shèè kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ kɔn mé yí zà. Lyì bí yə̀ rə̀ kùr lwar yé. 10Yi wɛ̀rhɛ́ èta mùnì ga, èlǎsɛ̃́, jàn cìnə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ bə̀ zhe ŋwɔ̀nɔ́ mɔ́ dwí gakó tó Kristə-lyì gùlú w dɛnnɛ bə lwar bə̀ Yi surhə né já dɛ̃́dɛ̃́. 11Rə̀ tó nə́ Cinu Yezu Kristə dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl bə̀ kɔn tó né ǹdə́ lũ w y'à gwẽ̌ yə̀ kùr ji yé. 12Nə́ gə́ mù dwã nɛ ǹdə́ Kristə, nə́ zhí mu mú ce, nə́ wɔ̌ nə́ bwəlse Yi ni ǹdə́ nə́ wun gakó, ywẽ k'ê bə nə́ba zhe yé. 13Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à n'â lwə̀l ába, á bə̀k'á tə̀ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ à n'â nwɛ̀nɛ̀ á yil mó yil á gə á wun yé. Nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ bá ce á nə cəl Yi zùwə́ y wẽ́. 14Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à n'â wùlì nə́ Da Yi yé né. 15Ń ce dwí tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ yó zhe rə̀ yilə. 16Yi zhe zùwə́ dɛ̃́dɛ̃́, rə̀ zhe kɔn gakó. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â lwə̀l lè bə̀ rə̀ pə ába wu-jɔ̀, mùnì á tó rə̀ Eshirhə y dɛnnɛ á zə jàn nánfɔ̀lɔ̀, 17sə Kristə yə̀ á wun ní wẽ́, á gə́ zhí mu mú yilə. Zhǐnə kẽkẽ, á swéné dwã, á nə̀rh pə tɛ̃́, á bə̀k'á zhízhǐ yé. 18Èta, á b'ǎ ŋwɛ̀nɛ́ á tó Yi lyì bí dwã bɛ́ gakó ne á lwar Kristə sónó w ò já dɛ̃́dɛ̃́, ò də̀ zhɔ̌ kɔn mɔ́ gə́ wɔ́ nɛ́. 19Á b'ǎ lwar ń sónó w ò kùr lwar zum mú gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yilə; e j'à wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ numbyíní wàr è kùr è n'ê swí yé. Èta, Yi cìcì bá yə̀ á wẽ́ námpúm. 20Yi nə còrhó! Rə̀ jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w gə́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba mɔ́ ce, nə́ gə lwə̀l lè kɔn, rə̀ yá pə nə́ba kɔn dwini nə́ gə́ lwə̀l né, ráá nə́ gə́ n'é bùl né. 21Yi nə còrhó twéé gakó Kristə-lyì gùlú w wẽ́ Yezu Kristə jàn yilə, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\