Efɛɛzɛ 4:16

16Wɔ́ ńmyɛ̌ jàn yil yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ gakó zhí dwã nɛ sə̀ wɔ́ kɔn rə̀dù. Yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ já, sə sə̀ gakó zhí dwã nɛ, sə jǐrh kɔn rə̀dù. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, yala nɛ́ kə̀kàlà èdù gakó gə n'ê twĩ̀ è tum dí cɛ̀nɛ̀, nə̀ gakó n'ê byìl sónó wẽ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More