Efɛɛzɛ 5

1Á wɔ́ Yi byì-swénnə. Rə̀myɛ́ ce, cenə jàn nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ ta. 2Swénénə dwã, ǹdə Kristə gə́ só nə́ba né. Ń pɔ ń cìn Yi ni ǹdə vwĩ̀-kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ rə̀ sú Yi yírh ta nə́ yilə. 3Á wɔ́ Yi lyì. Fwə̌l tumə ǹdə́ tùntùm-bəywààlɛ̀ ǹdə́ nə̀cɛ̀ndɛ̀ pyǎ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ, rə̀myɛ́ èta mɔ́ yò bə mə̌ só púr nyú w myɛ cìcì á sõ yé. 4Á bə̀k'á púr zɔ̀m-bəywààlɛ̀ ráá zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe myɛ cìcì á nyú w yé. Zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ gakó bə mə̌ sə nə zɔ̀m yé. Á gə la zɔ̌m, sé yə̀ Yi nə̀bán co. 5Lwarna bə̀ nə̀fòló ǹdə́ lyì-bəyɔ̀lɔ̀ ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr cí t'â la jàà nɔ Kristə ǹdə́ Yi tənà y wẽ́ yé, bə̀ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ lò mó nə́ ń dùr rə̀ bwɛ̃̌ mɔ́ n'ê jǐrh ǹdə ń yi ta. 6Á bə̀k'á yẽ̌ lyì zə zɔ̀m-fwə́ə́re bə mé jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ gakó yil Yi lyim n'ê zɛ̃̀ ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ rə̀ nyí ni mú. 7Á bə̀k'á jí ǹdə́ lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ dwí rí yé. 8Shãã ga, á y'ǎ ŋwɛ́nɛ́ cə-byín wə. Sə èlǎsɛ̃́, á gə́ zù Cinu mú ce, á ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ wə̀. Rə̀myɛ́ ce, wɛ̀rhɛ́na ǹdə pwẽ̀ lyì gə́ mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ nɛ́, 9bə̀ cɛ̀nɛ̀ dwí gakó, ǹdə́ cángá dwí gakó, ǹdə́ zhə̀n dwí gakó, wɔ́ pwẽ̀ wẽ́ rə̀ n'ê shí ní. 10Cenə jàn nɛ́ á lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ Yi pùbùlə̀. 11Á bə̀k'á ce á cìn cə-byṹ tùntwə̃̀ə̃̀ né wẽ́ yé, bə̀ nə̀ bə kùr zhe yé. Á gaga mɔ́ mə̌ s'á byili byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ nɛ bə̀ nyǐ nə̀ bə mə̌ yé. 12Kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀myɛ́ cìnə́ bé n'ê shèè bə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ byilu myɛ wɔ́ cìzhìlə̀. 13Sə pwẽ̀ gə tú è yə̌r tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ gakó, kɔn gakó n'ê dwi pwẽ̀ nè pamparɛ̃ɛ̃. 14Zhə̀nà, kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ du pwẽ̀ nè pamparɛ̃ɛ̃, rə̀ n'ê jǐrh pwẽ̀. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ dɛ̌ mɔ́, zɛ̃̀ tɛ̃́; zɛ̃̀ ń yẽ̌ cùùrí ni; Kristə mà n yə̌r mó ǹdə́ ń pwẽ̀ dé." 15Dɛ̃̌na á cìn á tùntwə̃̀ə̃̀ né wẽ́. Yálna surhə cìnə́, s'á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə-surhə-zhe cìnə́ ta yé. 16Cenə jàn nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ twéé twéé, bə̀ lũ w nə́ ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́ èlǎsɛ̃́ mɔ́ bə càn yé. 17Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, á bə̀k'á yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l nə̀ kùrə̀ yé. Cenə jàn nɛ́ á lwar kɔn dɛ̀bɛ́ Cinu nə́ ń yǎl b'ǎ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ kùrə̀. 18Á bə̀k'á nyɔ̀ sɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ yé, bə̀ sɛ̃́ nyɔ́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ n'ê ce numbyíní yààyàà tùntwə̃̀ə̃̀ wẽ́. Cenə á wun ní sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́. 19Á gə tú dwã yó gakó, s'á nún núrh shɛ̀bɛ́ gakó sə̀ n'ê shí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ sõ, ǹdə́ núrh dwí gakó, á m'á ce Cinu nə̀bán ǹd'á wun gakó. 20Cenə nə́ Da Yi nə̀bán twéé twéé kɔn gakó wẽ́, Cinu Yezu Kristə yil yilə. 21Shɛ̀nɛ́na dwã nyí ni Kristə nyɔ̀mɔ̀ w yilə. 22Ámyɛ̌ kana bɛ́, zwẽnə á byə́nə́ bé nyí ni, ǹdə á gə́ n'á zwẽ Cinu nyí ni ní, 23bə̀ bal wɔ́ ń kɛ̃ yó-cə́bal ǹdə Kristə gə́ wɔ́ ń gùlú w yó-cə́bal nɛ́. Gùlú w wɔ́ Kristə yala. Wɔ́ ńmyɛ̌ cìcì ń wɔ́ ò Zwennə. 24Kana bɛ́ myɛ mə̌ sə bə zwẽ bə̀ byə́nə́ bé nyí ni, ǹdə gùlú w gə́ n'ô zwẽ Kristə nyí ni ní. 25Ámyɛ̌ bala bɛ́, swénénə á kana bɛ́, ǹdə Kristə gə́ só ń gùlú w n pə ń myə̌l lé ò yil né. 26Ń zə nɛ̃̌ ǹdə́ ń nyì-zɔ̀mɛ̀ n mə n shàrh w o jǐrh wárhgáá ǹdə Yi gə́ n'ê yǎl nɛ́. 27Ń nə́ ń yǎl b'ò yál cɛ̀nɛ̀ ò kɔn gakó wẽ́, o yə̀ wárhgáá, dóó dwí-byǐ bə̀ká gùlí w o mó zhì ńmyɛ̌ cìcì yé né yé. 28Èta myɛ, bala bɛ́ mə̌ sə bə swéné bə̀ kana bɛ́ ǹdə bə̀ gə́ só bə̀ cìcì ní, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ǹ kɛ̃, wɔ́ ǹ cìcì ǹ só. 29Lò tɛ̀nɛ́ ń nə́ ń wə̀l bə̀ ń twə́r tɛ̀nɛ́ ǹdə́ ń sə̀pwà yala nɛ́ yé. Lò gakó nə́ ń cili ń yala nɛ́ sõ, n kwɛrhɛ nɛ cɛ̀nɛ̀, ǹdə Kristə gə́ nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ń gùlú w ní. 30Nə́myɛ̌ wɔ́ Kristə yala nɛ́ kə̀kàlsɛ̀. 31Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Rə̀myɛ́ yilə, bal mà n yẽ̌ ń da ǹdə́ ń ná nɛ, n jòm ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́, sə bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga bá mù dwã nɛ bə jǐrh kɔn rə̀dù." 32Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ n'ê byili nə́ba kɔn nánfɔ̀lɔ̀ dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùrə̀, sə àmyɛ́ n'â bùl bə̀ wɔ́ Kristə ǹdə́ ń gùlú w yò rə̀ n'ê zɔ̀mà. 33Sə rə̀ n'ê zɔ̀m ámyɛ yò, bə̀ bal gakó mə̌ sə́ swéné ǹ kɛ̃ ǹdə ǹ cìcì ta, sə kɛ̃ myɛ mə̌ sə́ nyɛ̀ ǹ byal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\