Ebərəbá 13

1Jána á zə sónó ǹdə́ dwã twéé twéé ǹdə da-byǎ ta Kristə wẽ́. 2Lò gə tú á sõ, á mə̌ s'á zwẽ ń zhəəle cɛ̀nɛ̀. Á bə̀k'á swě yé. Lyì jàlà wɛ̀rhɛ́ èta, sə bə̀ zwẽ màlɛ́kabá zhəəle, bə̀ j'à yə̀ lwar yé. 3Tɛ́rɛ́na byə̀nə́-jì cìnə́ bé yò, ǹdə ámyɛ tó á ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w ta. Tɛ́rɛ́na byɛ̀bɛ́ lyì bí n'ê wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ mɔ́ yò, ǹdə bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ ámyɛ nɛ ta. 4Lyì bí gakó mə̌ sə bə nyə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi byili kɛ̃-jú shò-kwã nɛ́ mɔ́. Bal mə̌ sə́ jòm ǹdə́ ǹ kɛ̃ mɔ́ dúdú, kɛ̃ myɛ mə̌ sə́ jòm ǹdə́ ǹ byal mɔ́ dúdú, bə̀ Yi la byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɔ́ nə̀fwə̀ə́lé, bə j'à n'ê twĩ̀ yààyàà mɔ́, bùrsì kɔ́ rə pə bɛ còrhò-tum. 5Á bə̀k'á yə̀ wársɛ́ yómə́ yé. Cenə á wun yə̀ nyɛ̀n ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ á zhe, bə̀ Yi wòwə̀: "À t'â la mɔ́ yõ̌ yé; à t'â la à kwã bá zǎ mɔ́ gaga yé." 6Rə̀myɛ́ ce, nə́ wɔ̌ nə́ wə̀l ǹdə́ wu-jɔ̀ bə̀: "Cinu bà n sɛ̃ nɛ; à t'â la ywẽ dǔr yé. Lò lò wàr nɛ̀ ń la kaka wɔ̀rhɔ́ yé." 7Lyǐrhnə á yé né cìnə́ bé nã́yə́ə́ bé bə̀ bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə byili ába mó yò. Nyǐnə bə̀ gə́ yàl nɛ́ kɔn mé yí bə̀ yó-gurə́, s'á kwè bə̀ nà. 8Yezu Kristə wɔ́ ńmyɛ̌ mə̀dù yə́, ń yàl nɛ́ də̀lànɛ̀ ǹdə́ zà, ǹdə́ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. 9Á bə̀k'á yẽ̌ bə zə còrhò dwí tɛ̃̌tɛ̃̌ bə mé jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. Còrhò mó gə n'ê shí Yi yò-ècɔ̀nɔ̀ w ò n'ô pɛ nə́ba wu-jɔ̀ mɔ́ wẽ́, rə̀myɛ́ càn. Sə è gə wɔ́ nyə́ né nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byili kùjúúrí shò-kwã mɔ́, nə̀ gwẽ̌ yə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê tó ne mó ne sɛ̃ gaga yé. 10Nə́myɛ̌ zhe vwĩ̀-jìlú, sə Zhwifubá vwĩ̀-zwə́lnə bé bə̀ n'ê twĩ̀ Yi kòrhó w wẽ́ mó bə sɔ́má zhe bə̀ n'ê jí nə́ vwĩ̀-jìlú w kùjú w yé. 11Vwàmá nɛ́ nyɛ̀bɛ́ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ y nə́ ń zə nə̀ jal mɔ́ ń zwì Yi kòrhó w jàà náàcɛ̀nɛ́ y wẽ́ yə̀-bəlwàálɛ vǔr yil mó, bə̀ k'â n'ê zə nɛ bə̀ dwi pwẽ̀ nè bə̀ ji myǐn. 12Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə̀ yə̀ Yezu myɛ gwi cɔ w wẽ́ yé. Bə̀ gu mu kwã nɛ́, mùnì ga n zə ń cìcì jal mɔ́ n shàrh lyì bí yə̀-bəlwàálɛ́, bə jǐrh wárhgáá. 13Rə̀myɛ́ ce, bànà nə́myɛ du pwẽ̀ nè nə́ vò ń sõ, nə́myɛ shɛ̀nɛ́ fulsi ǹdə ń ta. 14Kɔn nyɛ̌ ǹdə wɔ́ cɔ wẽ́ nə́ jě né ta cɛ yó, sə cɔ w òmyɛ́ mɔ́ t'â la nɛ́ mãɔ̃ yé, ò la lyãɔ̃. Nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é pyà cɔ w kɔ̀bɔ́ ò la tà-kwã o bə̀ mɔ́. 15Bànà nə́ pə vwĩ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ còrhó nyǎn Yi ni twéé twéé Yezu jàn yilə. Rə̀ kùr wɔ́ nwíísi shɛ̀bɛ́ sə̀ wɔ́ rə̀ còrhó nyɛ̌rh. 16Á bə̀k'á swě cɛ̀nɛ̀ wɔ̀rhɔ́ yò yé, s'á sɛ̃ dwã nɛ, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ vwĩ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ yú Yi pùbùlə̀. 17Shɛ̀nɛ́na á yó-cìnə́ bé nyí ni, s'á zwẽ bə̀ zɔ̀mà nɛ́, bə̀ bə̀ n'ê yìlì ába. Bə̀ má zhì Yi yé né bə byili kɔn gə́ tó né. Rə̀myɛ́ ce, á gə n'á shɛ̀nɛ́ bə̀ nyí ni, bə̀ má twĩ̀ bə̀ tum dí cɛ̀nɛ̀. È gə də̀ rə̀myɛ́, bə̀ má twĩ̀ dì ǹdə́ wu-zhìlù, sə rə̀ t'â la ába sãɔ̃ yé. 18Lwə̌lnə Yi nə́ yil twéé twéé. Nə́ yě náàcɛ̀nɛ́ bə̀ dóó tɛ̀nɛ́ nə́ yó w yé, bə̀ nə́ r'é yǎl nə́ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ twéé twéé. 19À n'â lwə̀l ába ǹdə́ à wu gakó: lwə̌lnə Yi mùnì rə sɛ̃ nɛ a ká bə̀ á sõ làlà. 20Yi wɔ́ yə̀-zùlə́ panna. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ bwìrhì nə́ Cinu Yezu mú ń wɔ́ pyììsí nə̀nɔ̀n náncɛ y mɔ́, n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́. Rə̀ zɔ dɔbrɛ ǹdə́ nə́ba ń vwĩ̀ rí jal mɔ́ jàn yilə, sə dɔbrɛ́ rə̀myɛ́ t'â la zhɔ̌ yé. 21Yi bá ce á ŋwɛ̀nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ càn, mùnì ga á wɛ̀rhɛ́ rə̀ pùbùlə̀, sə rə pyìrh rə̀ pùbùlə̀ né nə́myɛ̌ wẽ́ Yezu Kristə jàn yilə. Ń mà n nə zùwə́ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 22Da-byǎ, à n'â lwə̀l ába, s'á pyɛ́nɛ́ á cili cícú mú mɔ̀bɔ́ èta mɔ́. Nyǐnə zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à kɛ̃ à sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó bə já yé. 23À n'â yǎl a byili ába bə̀ nyǐ bə̀ vùr nə́ da-byǐ Timote byə̀nə́-jù wə̀. Ń gə tú à sõ làlà, à bá zə mɔ a bə̀ á sõ. 24Cenə á yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Yi lyì bí gakó. Yitəlyi Kristə-lyì bí myɛ n'ê ce ába. 25Yi bá cĩ́ bwəl á gakó yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\