Ebərəbá 3

1Rə̀myɛ́ ce, da-byǎ Kristə-lyì, ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ Yi byẽ̀ mó, nyǐnə Yezu. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ y Yi twĩ̀, nə́ zɛ̃̀ nə́ tó ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə́ zhí Yi ni. 2Wɔ́ Yi rə̀ cír mo tum dí rə̀myɛ́ yilə. Ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́, ǹdə Muyiisi ta. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Muyiisi yàl Yi tùntùnnə̀ nántwə̌. Ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́ rə̀ kɛ̀lɛ́ y gakó wẽ́." 3Lò gə lù jì, bə̀ mə̌ sə bə cèrhé mɔ̀bɔ́ ń lù y mú du yə. Èta myɛ, Yezu mə̌ ǹdə́ còrhó du Muyiisi. 4Jì gakó wɔ́ lò ń nə́ ń lwì yə̀, sə mɔ̀bɔ́ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó mó, wɔ́ Yi. 5Shãã ga, Muyiisi yàl Yi tùntùnnə̀ nántwə̌. Ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́ rə̀ kɛ̀lɛ́ y gakó wẽ́. N yə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à má byili lyì bí ni mú zhə̀n-cínnə. 6Sə Kristə wɔ́ Yi Byǐ. Rə̀ ce ń cǐ rə̀ kɛ̀lɛ́ yá. Sə wɔ́ nə́myɛ̌ nə́ wɔ́ rə̀ kɛ̀lɛ́ yá, ǹdə́ nə́ gə n'é zwẽ nyí ǹdə́ nə́ wun gakó bə̀ Yi nyì-bwelé y t'â la kwǎrh. 7Rə̀myɛ́ ce, cilinə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ byili mú. È wòwə̀: "Ámyɛ̌ gə nyɛ̀ɛ̀ Yi cəl lé zà, 8s'á bə̀k'á shĩ á zhã̌, ǹdə á nàmbala bɛ́ gə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ gɔ-elũ èpòlò w wẽ́ mó ta yé. Bə̀ cẽ Yi nyə̀ná nɛ́ bə zhẽ̀ rè, bə mé pyà rə̀ nyí." 9Yi wòwə̀: "Á nàmbala bɛ́ zhẽ̀ nè gàà, mùnì ga bə̀ yírhə́ nə kɔn dɛ̀bɛ́ à la wɔ̀rhɔ́ mɔ́. Sə bə̀ yírhə́ nɔ rɛ byinə shə́-èna. 10Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à lyim zɛ̃̀ ǹdə́ bɛ a wɔ̀: 'Bə̀ bùlə̀ né ŋwɛ́nɛ́ jó sɔ́má yó dɛ̃ gakó. Bə̀ t'â yǎl bə lwar sɔ́msɛ́ shɛ̌ yil à byili bi yé.' 11À bwəl ǹdə́ lyim a pə bɛ a wɔ̀: ǎ nyǐ bə̀ t'â la shìrhə́ jàà y à tɛnɛ bə̀ yil mó w yú yé." 12Da-byǎ, dɛ̃̌na á cìnə̀, lò mə̀dù ga bə̀ká n yə̀ á wẽ́ bùlə̀ námməlwǎlsɛ ce n yẽ̌ Yi rí nã́nyì y ni n cẽ rə zhú yé. 13Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ gə́ wò bə̀: "Á gə nyɛ̀ɛ̀ Yi cəl lé zà" mɔ́, zəna zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ á cící dwã, mùnì ga yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɔ̀rhɔ́ shilə bə̀ká jə́jɛ̀rɛ́ á mə̀dù ga, ń gə nyɛ̀ɛ̀ Yi cəl lé, sə n shĩ ń zhã̌ yé. 14Nə́ gə j'á zɔ nə́ gə́ ju kùr nə́ zù Kristə né mó kẽkẽ, sə́ nyǐ nə́ wɔ́ ń tó-dwã. 15Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ámyɛ̌ gə nyɛ̀ɛ̀ Yi cəl lé zà, s'á bə̀k'á shĩ á zhã̌, ǹdə á nàmbala bɛ́ gə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ gɔ-elũ èpòlò w wẽ́ mó ta yé." 16Wɔ́ byɛ̌ lyì bə̀ nyɛ̀ɛ̀ Yi cəl lé bə zɛ̃̀ bə zhẽ̀ dè mó? Bə̀myɛ́ gakó Muyiisi mə n du Ezhibti ní mú. 17Yi lyim dí gə́ zɛ̃̀ byinə né shə́-èna y wẽ́ mó, wɔ́ ǹdə́ byɛ̌ lyì? Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ gɔ-elũ èpòlò w wẽ́ bə cì mú. 18Wɔ́ byɛ̌ nɛ Yi bwəl rə pa bə̀ bə̀ t'â la shìrhə́ jàà y rə̀ tɛnɛ bə̀ yil mó w yú mú? Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ nyí zwẽ mó. 19Sə nə́ pwírí bə̀ gə́ yə̀ pyɛ́nɛ́ bə zhí Yi ni mú ce, bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə yí shìrhə́ jàà y Yi y'à tɛnɛ bə̀ yil mó w yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\