Ebərəbá 4

1Shìrhə́ jàà y Yi y'à bwəl è nyí nə́ nàmbala bɛ́ nɛ mɔ́ gwẽ̌ n'ê jí nə́myɛ yilə. Rə̀myɛ́ ce, dɛ̃̌na á cìnə̀, á mə̀dù ga bə̀ká n mɛ̃ kwã nɛ́ yé. 2Bə̀ y'à bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə byili bə̀myɛ nɛ, ǹdə bə̀ gə́ bwə̀l lè bə byili nə́myɛ nɛ nɛ́. Sə bə̀myɛ́ yə̀ rə̀ zwẽ yé. Rə̀myɛ́ ce, rə̀ yə̀ bɛ sɛ̃ yé. 3Nə́myɛ̌ zwẽ nyí. Rə̀myɛ́ ce, nə́ b'ǎ zù shìrhə́ jàà y wa. Yi zɔ̀m nə́ nàmbala bɛ́ yò rə wɔ̀: "À bwəl ǹdə́ lyim a pə bɛ a wɔ̀: ǎ nyǐ bə̀ t'â la shìrhə́ jàà y à tɛnɛ bə̀ yil mó w yú yé." Yi já zhɛ̀ rə̀ tum dí rə̀ gə́ wɛ̀rhɛ́ lũ w yi ní ga. 4Bə̀ zɔ̀m Yi gə́ wɛ̀rhɛ́ lũ w rə zhɛ̀ dwã nyàlpyɛ̀ y yù w mú yò Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Yi gə́ zhɛ̀ rə̀ tumə né gakó, rə̀ shǐrh dwã nɛ́ nyàlpyɛ̀ y yùwə̀." 5Sə Yi ké zɔ̀m shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yò kə́dò. Rə̀ wòwə̀: "Bə̀ t'â la shìrhə́ jàà y à tɛnɛ bə̀ yil mó w yú yé." 6Byɛ̀bɛ́ bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə nyɛ̀ɛ̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí mú yə̀ rɛ zwẽ yé. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ yə̀ shìrhə́ jàà y wẽ́ yí yé. Sə lyì dwã wɔ̌ bə̀ bə̀ má zù è wẽ́. 7Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yi pyà dɛ̃ dõ, rə zɛ̃̀ rə̀ n'ê byẽ̀ dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ bə̀ "Zà". Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, rə̀ ké tó Dəvyidi dɛnnɛ rə zɔ̀m dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ yò kə̀kàlà y kɛ̀bɛ́ nə́ lyɛ̃ mɔ́ wẽ́ rə wɔ̀: "Ámyɛ̌ gə nyɛ̀ɛ̀ Yi cəl lé zà, s'á bə̀k'á shĩ á zhã̌ yé." 8Zhozwe gə yà ń zə Yi lyì bí n yí shìrhə́ jàà y wa, Yi gə k'ê yə̀ dɛ̃ dõ yò zɔ̀m yé. 9Rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ shìrhə́ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ Yi lyì bí yilə. È nyɛ̌ ǹdə dwã nɛ́ nyàlpyɛ̀ y yù w shìrhə́ y ta. 10Lò gə zù shìrhə́ jàà y Yi tɛnɛ mɔ́ wẽ́, ńmyɛ wɔ́ ń tumə né nə̀ zhɛ̀, n zɛ̃̀ ń nə́ ń shǐrh, ǹdə Yi gə́ zhɛ̀ rə̀myɛ tumə nɛ́ rə zɛ̃̀ rə shǐrh né. 11Rə̀myɛ́ ce, cenə nə́ ce jàn nɛ́, mùnì ga nə́ zù shìrhə́ jàà y wa. Èta, lò lò tá ń la byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ Yi nyə̀ná nɛ́ zwẽ mó surhə námməlwǎlsɛ́ kǒ n jé yé. 12Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ wɔ́ nã́nyì, rə̀ zhe jàn. Rə̀ zhe nyí du búlə́ shǐ kɛ̀bɛ́ è yésé ga zhe nyí. Rə̀ n'ê zwì numbyíní wu w wẽ́, rə lyɛ̃ rə zù è yala cìnə́ né gakó wẽ́. Rə̀ n'ê bùr numbyíní wu-bùlə̀ né ǹdə́ è shilə né gakó bùrsì. 13Kɔn rə̀dù ga tɛ̀nɛ́ lũ w wẽ́ rə̀ bá lú Yi yé né yé. Kɔn rə̀dù ga yə̀ shèè rə̀ yé né yé. Rə̀ gə́ nə nə́ba pamparɛ̃ɛ̃ mɔ́ ce, rə̀ bá bwə̀rh nə́ba nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né gə́ yàl nɛ́. 14Nə́ zhe vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ, ń du vwĩ̀-zwə́lnə bé gakó. Wɔ́ Yi Byǐ Yezu. Nə́ zɛ̃̀ n vò dɛ̃̌ Yi gə́ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌. Rə̀myɛ́ ce, zhǐnə nə́ zhì kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ zwẽ rə̀ nyí mú yó kẽkẽ, 15bə̀ vwĩ̀-zwə́lnə mó náncɛ y nə́ zhe mó wɔ̌ ń mà n dùr nə́ nɔ̀nɔ̀ nə́ bə-jàn-zhəəré wẽ́. Bə̀ zhẽ̀ mò kɔn gakó wẽ́ ǹdə nə́myɛ ta. Sə ń yə̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɛ̀rhɛ́ yé. 16Rə̀myɛ́ ce, bànà nə́ vò Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe ǹdə́ yò-ècɔ̀nɔ̀ cə́bal mɔ́ sõ, mùnì n dùr nə́ nɔ̀nɔ̀, nə́ gə zhe sɛ̃ɛ̃́ tum sə n sɛ̃ nə́ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\