Ebərəbá 6

1Rə̀myɛ́ ce, cèrhènə̀ nə́ cèrhè còrhò mɔ̀bɔ́ mə̀ wɔ́ námpwə̀lə́ nyǎm Kristə shò-kwã nɛ́, sə nə́ yẽ̌ kùr-ju kàrmɔ́ nɛ. Bə̀ byili ába bə̀ yẽ̌nə tùntwə̃̀ə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê zə lò nə zhə̀l cu jàà w mɔ́ nɛ, s'á zhí Yi ni. Bə̀ zɔ̀m nɛ̃̌-shaarɛ́ ǹdə́ jɛ̀sɛ́ còlò lyì bí yó w mó, ǹdə́ cùùrí bùrhù mú, ǹdə́ bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́ yò ǹd'ába. Rə̀myɛ́ ce, nə́ bə mə̌ sə nə́ k'á ji kùr nə́ r'é zɔ̀m rə̀myɛ́ yò nə́ byili ába yé. 3Yi gə pɔ sɔ́má, nə́ b'ǎ cèrhè kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ mə̌ ǹdə́ námpwə̀lə́ Kristə shò-kwã nɛ́. 4Byɛ̀bɛ́ Yi pwẽ̀ dé yə̌r, bə nə Yi pɛnɛ́ yá, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só bə̀myɛ yó, 5bə pwírí Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ nyɛ̀, bə lwar lũ w kɔ̀bɔ́ ò bàn mɔ́ jàn dɛ́ gə́ la nɛ́ yál, 6lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ ká zù tùntwə̃̀ə̃̀ námməlwǎlsɛ wẽ́, bə̀ k'ê wàr bɛ̀ bə̀ la ce bə pyìrhí bə̀ wun yé; bə̀ kɔn nyɛ̌ ǹdə wɔ́ Yi Byǐ mú bə̀ ká kwɛrhɛ bə̀ n'ê pəpa də̀-jɔrhɔ́ yó ta, lyì bí dwã bɛ́ zɛ̃̀ bə nə sɔ́má bə̀ n'ê tùrh mò. 7Cɛ kɛ̀bɛ́ è n'ê nɛ dwà nɛ̃̌ pɔ́npɔ́n, è n'ê swẽ́, wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ bə̀ dù è wẽ́ mó byì rə ce byì-ècɛ̀nà è cìnə́ bé bə̀ n'ê vwàl y mɔ́ yilə, sə Yi n'ê cĩ́ bwəl è yó. 8Sə è gə k'â lyĩ sɔr ǹdə́ gɔ dúdú, bə̀ n'ê wə̀l b'è bə càn yé. Yi t'â la dɔnɔ rə bé zhìlì è yò yé, sə è yó-gurə́ y wɔ́ myǐn mə̀ la y ju. 9Nə́ dɔwabá nántwə̌rh, nə́ r'é zɔ̀m èta, nə́ j'ǎ yě náàcɛ̀nɛ́ bə̀ wɔ́ sɔ́má kɛ̀bɛ́ è càn, è la vwǎrh jàà w yó á ŋwɛ́nɛ́. 10Yi wɔ́ cángá cə́bal. Rə̀ wàr rə̀ la á gə́ só re mó, ǹdə́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á n'á wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yò sǒ yé. Á tó rə̀ lyì bí á y'ǎ n'á sɛ̃ shãã ga mɔ́ dɛnnɛ á byili b'ǎ só re, sə wɔ́ èta á gwẽ̌ n'á wɛ̀rhɛ́ nɛ́ zà. 11Sə nə́ r'é yǎl b'ǎ mə̀dù gakó ce jàn nɛ́ n já ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ èta, kɔn bé yí Cinu dɛ̃ rɛ́, mùnì ga á nə kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á n'á dɛ̃̀ Cinu sõ mó. 12Á bə̀k'á jǐrh nə̀wàcã̀nyɛla yé. Yálna lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí Yi ni, bə̀ n'ê zhìlì bə̀ yala nɛ, bə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta, bə̀ má nə cəl kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí mú wẽ́. 13Yi gə́ bwəl nyí Abəraham nɛ mɔ́, lò dõ yə̀ nɛ́ yàl ńmyɛ kə́ ń du Yi sə n mə n yə̀ rə̀ zhə̀n-cí yé. Wɔ́ rə̀ cìcì rə̀ yàl rə̀ cìcì zhə̀n-cí, 14rə̀ wò mò: "Zhə̀n zhə̀nà, à bá cĩ́ bwəl ǹ yó, sə à bá pɔ̃́ dwí rə pù." 15Abəraham pyɛ́nɛ́ n dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl mo rə̀ nyí mú, sə ń nɔ rɛ. 16Numbyíní gə la nyí bwəl, wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ ńmyɛ kə́ ń du èmyɛ́ ń nə́ ń yàl è zhə̀n-cí. Sə rə̀myɛ́ n'ê vùr tə́tɔ̀ná è ce kwã nɛ́, zɔ̀mɛ̀ k'ê tɛ̀nɛ́ yé. 17Èta, Yi myɛ gə́ y'à n'ê yǎl rə byili Abəraham dwí rí rə̀ mə̌ ǹdə́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ bwəl rə̀ nyí mú ni pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ nyǐ rə̀ nyì-bwelé y t'â la lyə́r mó ce, rə̀ cìcì yàl rə̀ cìcì zhə̀n-cí. 18Nyì-bwelé kɛ̀bɛ́ è zhe zhə̀n-cí t'â lyə́r yé. Yi cìcì wàr rə̀ bá yə̀ rə̀ nyì-bwelé y zhə̀n-cí, e zɛ̃̀ e yə̀ kɔma yé. Èta, rə̀myɛ́ n'ê zal nə́ wun ní dɛ̃́dɛ̃́ nə́ yẽ̌ kɔn gakó ne, nə́ m'é dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl nə́ba rə̀ nyí mú. 19Kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ ce nə́ bùlə̀ né zhǐ kẽkẽ jàà èdù. Rə̀myɛ́ ce, nə́ wɔ̌ nə́ b'ǎ zù Yi jì y jàà y kɛ̀bɛ́ è càn dɛ̃́dɛ̃́ Yi gə́ jě mə̀gã̌ mɔ́ wẽ́. 20Wɔ́ gàà Yezu tó yé n vò ń jě né nə́ yilə, n jǐrh vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ ǹdə Mɛlcəsədɛkɛ ta byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\