Ebərəbá 8

1Dɛ̀bɛ́ nə́ r'é byili mú gakó n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ y èmyɛ́ dwí rí nə́ zhe, ń jě Yi rí rə̀ jàn bə swɛ̃́ zhe mó jə̀jĩ́ ni Arəzana wa. 2Ń nə́ ń twĩ̀ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ tum dí jàà y náàcɛ̀nɛ́ y wẽ́, Yi kòrhó w zhə̀n zhə̀n ga ò ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ wẽ́. Kòrhó w òmyɛ́ də̀ numbyíní jɛ̃̀ tum yé, wɔ́ Cinu ń pú wə. 3Wɔ́ vwĩ̀ pansɛ Yi ni pɔ yil bə̀ n'ê cír vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ gakó. Yezu myɛ mə̌ sə n pə kɔn Yi ni. 4Ń gə yà ń ŋwɛ́nɛ́ cɛ yó, ń gə yə̀ vwĩ̀-zwə́lnə yàl yé, bə̀ vwĩ̀-zwə́lnə jɛ̀rɛ̀ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê pɛ vwə̃̀ pansɛ Yi ni ǹdə Muyiisi nyə́ né gə́ n'ê byili ní. 5Vwĩ̀-zwə́lnə bé tumə né bə̀ n'ê twĩ̀ mú wɔ́ Arəzana nyə̀ná nɛ́ nyɔrhɔ. Muyiisi gə́ yà ń la kòrhó w pú yi ní, Yi zɔ̀m ǹdə́ mɔ rə wɔ̀: "Zhìlì ǹ yala nɛ ń pú kòrhó w ǹdə à gə́ pɔ mɔ́ nyí pyɔ̀ w yó né ta." 6Sə tum dí tɛ̀bɛ́ bə̀ pɔ Yezu ni mú du vwĩ̀-zwə́lnə bé dwã bɛ́ nyǎn dɛ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ Yi tó né rə zə dɔbrɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ càn du nã́yéé ré ǹdə́ nə́ba, bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi bwəl nyí bə̀ rə̀ la nə́ba pɔ mɔ́ zhe kùr du. 7Dɔbrɛ́ nã́yéé ré gə y'à tó rə̀ sɔ́má y cɛ̀nɛ̀, bə̀ gə yə̀ dɔbrɛ dõ zal yé. 8Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yi ji búlə́ rə wɔ̀: "Cinu wòwə̀: dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, à bá zə dɔbrɛ nándùl ǹdə́ Esərayɛl ǹdə́ Zhidə lyì bí. 9Rə̀ t'â la yál ǹdə dɔbrɛ́ tɛ̀bɛ́ à zɔ ǹdə́ bə̀ nàmbala bɛ́ à gə́ zɔ bə̀ jɛ̃̀ nɛ̀ a ce bə shə́r Ezhibti ní yi ní mú ta yé. Cinu kə́ n wɔ̀: wɔ́ bə̀myɛ́ cìcì bə̀ cɔ̀ dɔbrɛ́ rə̀myɛ́. Rə̀myɛ́ ce, àmyɛ yẽ̌ be. 10Sə dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ bàn mɔ́ gə tú è yúwə́, à bá ce à nyə́ né Esərayɛl lyì bí surhə né wẽ́, a kɛ̃ nɛ bə̀ wun ní wẽ́. À bá yə̀ bə̀ Yi, sə bə̀ bá yə̀ à lyì. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ bá yə̀ à dɔbrɛ́ à la zal ǹdə́ bɛ mɔ́. 11Lò lò kə́ ń tá ń la ń jè-dõ ráá ń da-byǐ ni wál bə̀ ń pyǎ Cinu pár lwar yé. Bə̀ náncɛrh ǹdə́ bə̀sɔ́ná gakó bá lwar à párá. 12À bá pə bɛ bə̀ dwə́ə́ré sǔbri; à k'â t'â la bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ yò lyǐrh kə́dò yé." 13Yi gə́ zɔ̀m dɔbrɛ nándùl yò mó, n'ê byili bə̀ nã́yéé ré jǐrh nándwə́l. Zhə̀nà, kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ jǐrh nándwə́l k'ê bə jàn zhe yé; rə̀ n'ê lyɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\