Zhakɛ 4

1Wɔ́ yẽ̀ búlə́ dwí gakó shí ní á cəcəl wə? È də̀ á shilə námməlwǎlsɛ́ sə̀ ŋwɛ́nɛ́ á wun ní wẽ́ mó sə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ ába? 2Á n'á yǎl kɔn, á gə́ t'á nɛ rɛ mɔ́ ce, á pú á zɛ̃̀ á jǐrh lyì-gurnə. Á zhe bwɛ̃̌-dǔr, á t'á nɛ tɛ̀bɛ́ á n'á yǎl mɔ́ yé, á n'á mà nyə̀-pǎr á m'á bwí dwã. Wɔ́ á gə́ t'á lwə̀l tɛ̀bɛ́ á n'á yǎl mɔ́ Yi ni mú è ce, á t'á nɛ rɛ yé. 3Sə á gə n'á lwə̀l Yi ni, á zɛ̃̀ á t'á nɛ kaka, sə́ nyǐ wɔ́ á lwə̌l mó mə̀ bə mə̌ yé. Á n'á lwə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá pə wu-nyɔ̃̀ á cìcì nì. 4Á t'á zhì nà èdù yó yé. Á yə̀l bə̀ ǹ gə só lũ w nyə̀ná nɛ́, wɔ́ zùùrì ǹ nə́ ǹ jí ǹdə́ Yi nà? Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yǎl n yə̀ lũ w dɔwa, rə̀-ná-cí jǐrh Yi zù-bal. 5Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Yi n'ê yǎl bə̀ Eshirhə y rə̀ co nə́ wẽ́ mó dúdú cìní nə́ba." Á n'á bùl bə̀ wɔ́ nánfò? 6Sə pɛnɛ́ y kɛ̀bɛ́ Yi n'ê pɛ nə́ba mɔ́ du kɔn gakó. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ jàà dõ wẽ́ bə wɔ̀: "Yi bə cìn-byilu cìnə́ só yé, sə rə̀ n'ê cĩ́ bwəl cìn-lwəl cìnə́ yó." 7Rə̀myɛ́ ce, shɛ̀nɛ́na Yi nyí ni, s'á zhɛ̃̀ Shətana yá, b'è bá dùr e vò kwã nɛ́ kwã nɛ́ e yẽ̌ ába. 8Bwəlsenə Yi ni, s'á yẽ̌ bə̀ rə̀myɛ bá bwəlse ámyɛ nɛ. Ámyɛ̌ yə̀-bəlwàálɛ́ cìnə́ bé, sámna á jɛ̀sɛ́, sə jǐrh wárhgáá. Ámyɛ̌ myìnù cìnə́ bé, kwɛrhɛna á wun ní nə jǐrh wárhgáá. 9Cenə á wun ní zhìlì. Kúrhnə. Cenə á mɔ̀n dɛ́ jǐrh yə́-nàná, s'á ce á wu-nyɔ̃̀ w jǐrh wu-zhìlù. 10Lwəlnə á cìn tɛ̃́ Cinu yé né, s'á yẽ̌ bə̀ ń mà n zhẽ̌ ába dɛ̃̌. 11Da-byǎ, á bə̀k'á zɔ̀m dwã yil námməlwɛ̀lɛ́ yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ zɔ̀m ǹ dõ yil námməlwɛ̀lɛ́, ráá ǹ nə́ ǹ kɛ́ ǹ dõ bùrsì, wɔ́ Yi nyə́ né yil námməlwɛ̀lɛ́ ǹ nə́ ǹ zɔ̀mà. Wɔ́ nə̀myɛ́ bùrsì ǹ nə́ ǹ kɛ́. E jà ǹ gə nə́ ǹ kɛ́ Yi nyə́ né bùrsì, ǹ kə́ ǹ də̀ nə̀ zwennə yé; ǹ jǐrh nə̀ bùr-kárna. 12Wɔ́ Yi dúdú rə̀ n'ê pɛ nyə́, rə j'à n'ê kɛ́ bùrsì. E jà wɔ́ rə̀myɛ́ dúdú rə̀ wɔ̌ rə̀ n'ê vwǎrh lò, rə j'à wɔ̌ rə̀ n'ê gwi myɛ. Sə wɔ́ yẽ̀ ǹmyɛ nə́ ǹ cĩ́ ǹ cìn ní ǹ mə́ ǹ nə́ ǹ kɛ́ ǹ dõ bùrsì? 13Èlǎsɛ̃́, ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á wə̀lə̀: "Zà ráá nəkɔla, nə́ b'ǎ vò cɔ w kɔ̀bɔ́; sə nə́ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ byin námpúm gàà, nə́ yè wẽ̀ nə́ zhízhílí, nə́ b'ǎ nə wársɛ." Cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú: 14á yə̀l á gə́ la nɛ́ yál nəkɔl dɛ̃ rɛ́ yé. Á wɔ́ ǹdə nəkɔkɔ́lɛ́ myɔ̀nɔ̀ ta. Ò t'â jíjírhí yé, èlǎsɛ̃́-lǎsɛ̃́ ǹdə́ ò tuwə. 15Á y'ǎ mə̌ s'á wɔ̀: "Kɔn gə wɔ́ Cinu pùbùlə̀, nə́ b'ǎ yə̀ nɛ́, nə́ wɛ̀rhɛ́ èta ráá èta." 16Sə ámyɛ̌ t'á wə̀l èta yé, á zɛ̃̀ á n'á zhẽ̌ á cìn dɛ̃̌ ǹdə́ cìn-byilu zɔ̀mà dúdú. Cìn-dɛ̃̌-zhõ̌ mó mə̀myɛ́ dwí rí wɔ́ kɔ̀-bəlwɛ̀lɛ́. 17Lò mɔ̀bɔ́ ǹ yě cɛ̀nɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ ǹ yà ǹ mə̌ sə́ wɛ̀rhɛ́ mɔ́, ń zɛ̃̀ ǹ yə̀ rɛ̀ wɛ̀rhɛ́, rə̀myɛ́ wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ ǹ wɛ̀rhɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\