Zhã 14

1Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Á wun bə̀ká zhìlì yé. Zhínə Yi ni, s'á zhí àmyɛ nɛ. 2Jààsɛ̀ nánzhəzhɔ̌ ŋwɛ́nɛ́ à Da sõ kɛ̀lɛ́ wa. Jààsɛ̀ gə y'à tɛ̀nɛ́, à y'à t'â la ába wál b'à la vò a kwɛrhɛ jàà a cĩ́ ába yé. 3Sə à gə zhə̀l à kwɛrhɛ y à zhɛ̀, à má ká bá zə ába a má vò, mùnì ga ámyɛ yə̀ à gə́ la mə̀gã̌ yál mɔ́. 4Á yě à gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ sɔ́má y shò." 5Tɔma zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, nə́ yə̀l ǹ gə́ la mə̀gã̌ yé. Etər nə́ m'ǎ tó né nə́ lwar sɔ́má y shò?" 6Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Àmyɛ́ à wɔ́ sɔ́má yá, a j'à wɔ́ zhə̀nà, ǹdə́ nyǔ. Lò lò wàr ń mà n vò à Da sõ, ǹdə́ ń gə yə̀ àmyɛ́ nɛ tó yé. 7Á gə yě àmyɛ́ párá, á m'ǎ lwar à Da myɛ párá. Sə kɔn zhí èlǎsɛ̃́, á yě ń párá, b'ǎ nɔ mɔ." 8Shilipu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, byili nə́ba ǹ Da párá, bə̀ rə̀myɛ́ dúdú yú nə́ba." 9Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Shilipu, è də̀ zà ga à ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába yé, ń jà ǹ gwẽ̌ yə̀l à párá? Lò mɔ̀bɔ́ ń nɔ àmyɛ́, rə̀-ná-cí nɔ à Da. Byè yil ǹ nə nə́ ǹ wə̀l b'à byili ába à Da párá? 10Ǹ tá ǹ zwẽ nyí b'à ŋwɛ́nɛ́ à Da wẽ́, à Da myɛ ŋwɛ́nɛ́ àmyɛ wẽ́? Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à n'â zɔ̀m ǹd'ába mɔ́ də̀ àmyɛ́ sə̀pwà zɔ̀mà yé. Wɔ́ à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́ mó ń nə́ ń twĩ̀ ń tumə. 11À gə́ n'â wə̀l ába b'à ŋwɛ́nɛ́ à Da wẽ́, à Da myɛ ŋwɛ́nɛ́ àmyɛ wẽ́ mó, á gə t'á zwẽ rə̀myɛ́ nyí myɛ, s'á zwẽ nyí tumə né nyɛ̀bɛ́ à n'â twĩ̀ mú yilə. 12Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhí àmyɛ́ nɛ, ǹ m'ǎ twĩ̀ tumə né nyɛ̀bɛ́ à n'â twĩ̀ mú. À gə́ la à Da sõ mó ce, ǹ gaga m'ǎ twĩ̀ tumə nánfwààlɛ̀ nə dwini nyɛ̀bɛ́. 13Sə kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á gə lwə̀l àmyɛ́ yil yilə, à má wɛ̀rhɛ́ rɛ, mùnì Byǐ mú ce ń Da zùwə́ y du. 14Á gə lwə̀l nè kɔn àmyɛ́ yil yilə, à má wɛ̀rhɛ́ rɛ. 15"Á gə só ne, á m'ǎ zwẽ à nyə́ né á cĩ́ á wẽ́, 16sə à má lwə̀l à Da nɛ, bə̀ ń pə ába sanna dõ n bə̀ n yə̀ nɛ́ ǹd'ába twéé twéé. 17Sanna mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ wɔ́ zhə̀n-cí Eshirhə. Lũ w lyì bí bə mɔ nɛ yé, bə j'à yə̀l ń pár yé. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ wàr mɔ̀ bə̀ la zõ yé. Sə ámyɛ̌ yě ń párá, bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába, ń jě á wẽ́. 18"À t'â la ába yõ̌ á dúdú ǹdə bə̀tǎlsɛ nɛ yé. À má ká bə̀ á sono. 19Kɔn má yə̀ námpɔ́lɛ́, lũ w lyì bí k'ê t'â la nɛ nɔ yé. Sə ámyɛ̌ gwẽ̌ b'ǎ nə nɛ, b'à zhe nyǔ, rə̀myɛ́ ce, ámyɛ b'ǎ zə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 20Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ gə yúwə́, á m'ǎ lwar b'à ŋwɛ́nɛ́ à Da wẽ́, ámyɛ ŋwɛ́nɛ́ àmyɛ́ wẽ́, sə àmyɛ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́. 21"Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ zwẽ à nyə́ né, ń jà ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ só ne. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ne, à Da mà n swéné mó, sə àmyɛ́ má swéné mó, a ce ń lwar à párá." 22Zhidə mó dõ mó zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Cinu, bə̀kɔ́n yil ǹ m'ǎ ce nə́myɛ̌ lwar ǹ párá, lyì bí dwã bɛ́ j'à t'â la ǹ pár lwar?" (Lwarna bə̀ nyǐ Zhidə mɔ́ mɔ̀bɔ́ də̀ Esəkarəyɔtɛ mɔ́ yé.) 23Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ne, ǹ m'ǎ zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ ń cĩ́ ǹ wẽ́. Sə à Da mà n swéné mó. Rə̀myɛ́ ce, àmyɛ́ ǹdə́ à Da ga má bə̀ ǹ sõ, nə́ mɛ̃ ǹdə́ mɔ́. 24Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bə nɛ só, ǹ tá ǹ zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ ǹ cĩ́ ǹ wẽ́ yé. Sə zɔ̀mà nɛ́ á nyɛ̀ɛ̀ à zɔ̀m mɔ́ də̀ à sə̀pwà zɔ̀mà yé. Wɔ́ à Da nyə̀ná, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń twĩ̀ nì. 25"À byili ába zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ ǹdə́ à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába, 26sə à Da la sanna dõ tũ̌ n bə̀ á sono. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n cèrhè ába kɔn gakó, sə n lyǐrh ába kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à y'à byili ába mó. Sə sanna mɔ́ ńmyɛ̌ wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ à Da la tũ̌ e bə̀ àmyɛ́ yil yilə. 27"À n'â yẽ̌ yə̀-zùlə́ ne à pɛ ába. Yə̀-zùlə́ né nə̀myɛ́ shí àmyɛ́ cìcì sõ. Nə̀ də̀ yə̀-zùlə́ né nyɛ̀bɛ́ lũ w lyì bí n'ê pɛ mɔ́ yé. Rə̀myɛ́ ce, á wun bə̀ká zhìlì, sə ywẽ bə̀ká zə ába yé. 28Á nyɛ̀ɛ̀ à gə́ wò ába b'à la, sə à má ká bə̀ á sono. Á gə y'ǎ só ne, á wun y'à má yə̀ nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́ á gə́ lwar bə̀ wɔ́ à Da sõ à la nɛ́ mɔ́ yilə, b'à Da du ni. 29Sə à dámǎ à n'â byili ába èlǎsɛ̃́ ǹdə́ kɔn gwẽ̌ yə̀ yí yé, mùnì ga, rə̀ gə tú rə̀ yúwə́, s'á zwẽ nyí. 30À k'â t'â la zɔ̌m ǹd'ába kɔn dɛnɛ yé, bə̀ lũ w kɔ̀bɔ́ yó-cə́bal mɔ́ bànà, sə ń wàr nɛ kaka ń la wɔ̀rhɔ́ yé. 31E jà kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ lũ w lyì bí lwar b'à só à Da, sə à n'â wɛ̀rhɛ́ ǹdə ń gə́ pɔ nɛ nyí ní. Zɛ̃̀nà dɛ̃̌ nə́ lyɛ̃ nyɔ̀nɔ̀."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\