Zhã 15

1Yezu súlí n wɔ̀: "Àmyɛ́ wɔ́ sɛ̃́-cǒ nántwə̌. Wɔ́ à Da ń wɔ́ ò cə́bal mɔ́. 2Cǒ w jɛ̃̀ kɛ̀bɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ àmyɛ́ wẽ́ e j'à t'â ce byǎ, à Da mà n kà y n ji tɛ̃́. Sə kɛ̀bɛ́ è n'ê ce byǎ, ń mà n gõ̀ y e ká kwɛrhɛ e púrh e ce byǎ nánzhəzhɔ̌. 3Kɔn wɔ́ èta ǹd'ámyɛ: zɔ̀mɛ̀ rɛ́ à byili ába mɔ́ pú e ce á jǐrh wárhgáá. 4Mɛ̃na à wẽ́, b'àmyɛ bá mɛ̃ á wẽ́. Ǹdə cǒ jɛ̃̀ gə́ wàr è má ce byǎ è dúdú ǹdə́ è yə̀ cǒ w ná y nɛ zhí ní, èta, ámyɛ gə yə̀ àmyɛ nɛ zhí, á wàr byǎ á la co yé. 5"Àmyɛ́ à wɔ́ sɛ̃́-cǒ w ná yá. Ámyɛ̌ wɔ́ ò jɛ̀sɛ́. Á wàr kaka á la wɔ̀rhɔ́ ǹd'á yə̀ àmyɛ́ nɛ zhí yé. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ àmyɛ́, àmyɛ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ́, ǹ m'ǎ ce byǎ nánzhəzhɔ̌. 6Lò mɔ̀bɔ́ ǹ tɛ̀nɛ́ ǹdə́ àmyɛ́, bə̀ má vùr mó bə ce pwẽ̀ nè, ǹdə bə̀ gə́ yá kà cǒ jɛ̀rh bə ló tɛ̃́ sə kù, bə pwà sɛ̀ bə ló dwã yó bə ji myǐn ta. 7Á gə ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ, á n'á zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ á cĩ́ á wẽ́, kɔn dɛ̀bɛ́ á n'á yàlá, s'á lwə̀l lè, b'ǎ m'ǎ nə rɛ. 8Á gə n'á ce byǎ nánzhəzhɔ̌, á m'ǎ yə̀ à kwã-lyì zhə̀n zhə̀nà. Èta, à Da mà n nə còrhó. 9"À só ába ǹdə à Da gə́ só ne né. Rə̀myɛ́ ce, mɛ̃na à sónó w wẽ́. 10Á gə n'á zwẽ à nyə́ né, á b'ǎ mɛ̃ à sónó w wẽ́, ǹdə àmyɛ gə́ n'â zwẽ à Da nyə́ né, à ŋwɛ́nɛ́ ń sónó w wẽ́ né. 11À zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ ǹd'ába, mùnì á zə àmyɛ́ cìcì wu-nyɔ̃̀ w á wẽ́, sə á wu-nyɔ̃̀ w yə̀ námpúm. 12"Swénénə dwã ǹdə à gə́ só ába né. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ à nyí à n'â pɛ ába. 13Lò gə shɛ̀nɛ́ ń pɔ ń myə̌l ń dɔwabá yilə, sónó dõ tɛ̀nɛ́ ò du sónó w òmyɛ́ yé. 14Á gə n'á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à pɔ ába nyí bə̀ wɛ̀rhɛ́na mɔ́, á m'ǎ yə̀ à dɔwabá. 15"À k'â t'â byẽ̀ ába b'à tùntùnnə̀ yé, bə̀ tùntùnnə̀ yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ ná-yil ń yó-cə́bal mɔ́ nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yé. Sə à n'â byẽ̀ ába b'à dɔwabá, b'à byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à Da byili ni mú. 16È də̀ ámyɛ̌ á cír ne yé. Wɔ́ àmyɛ́ à cír ába a twĩ̀, mùnì á vò á ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â la cɔ̌ gaga. Èta, kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á la à Da nɛ lwə̌l àmyɛ́ yil yil mó, ń mà n pə rɛ ába. 17Swénénə dwã. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ à nyí à n'â pɛ ába. 18"Lũ w lyì bí gə n'ê jí zùùrì ǹd'ába, sə lwarna bə̀ bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə jí ri ǹdə́ àmyɛ́. 19Ámyɛ̌ ǹdə́ lũ w lyì bí gə y'ǎ wɔ́ kɔn rə̀dù, bə̀ y'à má swéné ába. Sə à cír ába lũ w lyì bí wẽ́. Rə̀myɛ́ ce, ámyɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ də̀ kɔn rə̀dù yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil bə̀ n'ê jí zùùrì ǹd'ába. 20"Lyǐrhnə kɔn dɛ̀bɛ́ à y'à byili ába mó. À y'à wò ába bə̀ lò mɔ̀bɔ́ bə̀ kwè ń nə́ ń twĩ̀ bə ń yó-cə́bal mɔ́ du yé. Lũ w lyì bí gə́ nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ mɔ́ ce, bə̀ má nwɛ̀nɛ̀ ámyɛ. Bə̀ gə y'à zwẽ à zɔ̀mà nɛ́, bə̀ y'à má zwẽ ámyɛ nyə̀ná nɛ́. 21Wɔ́ àmyɛ́ yil bə̀ má nwɛ̀nɛ̀ ába, bə̀ bə̀ yə̀l mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú pár yé. 22"À gə y'à yə̀ twí a byili bi à Da zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə̀ dwə́ə́ré y'à də̀ yò yé. Sə à gə́ byili ri mú ce, bə̀ k'ê t'â la wál bə̀ bə̀ y'à yə̀l yé. 23Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń jí zùùrì ǹdə́ àmyɛ́, rə̀-ná-cí nə́ ń jí zùùrì ǹdə́ à Da myɛ. 24"À gə y'à yə̀ màmyaarhɛ tɛ̀bɛ́ lò dõ gwẽ̌ yə̀ wɛ̀rhɛ́ gaga mɔ́ wɛ̀rhɛ́ bə̀ cəcəl wə, bə̀ dwə́ə́ré y'à də̀ yò yé. Sə bə̀ yírhə́ nɔ rɛ, e jà bə̀ n'ê jí zùùrì ǹdə́ àmyɛ́ ǹdə́ à Da. 25Rə̀myɛ́ gakó n'ê wɛ̀rhɛ́ mùnì ga zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ bə̀ nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó pyìrh. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: 'Bə̀ n'ê jí zùùrì ǹdə́ nɛ nánfò.' 26"À má twĩ̀ sanna n shí à Da sono n bà. Sanna mɔ́ ńmyɛ̌ wɔ́ zhə̀n-cí Eshirhə. Ń gə túwə́, ń mà n byili zhə̀n àmyɛ́ shò-kwã nɛ́. 27Sə ámyɛ̌ gə́ yàl nɛ́ ǹdə́ nɛ kùr-ju yi ní ga mɔ́, ámyɛ m'ǎ byili zhə̀n à shò-kwã nɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\