Lwiki 14:12

12Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀bɔ́ ń byẽ̀ mò mó ne: "Ǹ gə tɛnɛ kùjú nə̀nyɔ́nɔ́ ráá də̀dɛ̀nɛ́, sə ǹ bə̀ká byẽ̀ ǹ dɔwabá, ráá ǹ dwí lyì, ráá ǹ jə̀-dwã byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀cɛ̀nà yé, bə̀ bə̀myɛ wɔ̌ bə̀ byẽ̀ mó bə pɔ̃́ ń jí, sə rə̀myɛ́ bá yə̀ ǹ kwǎndɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More