Məco 17

1Dwã nyə̀ldù rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhakɛ e súlí Zhakɛ nyɛ̃́ Zhã n mə n jì pyɔ̀ dɛ̃̌ dɛ̃̌ yó bə̀ dúdú. 2N lyə́r bə̀ yírhə́ né wə. Ń yé y zɛ̃̀ è n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə nə̀nyɔ́nɔ́ ta. Ń gàndɛ́ jǐrh námpwẽ̀ pwɛ̃́pwɛ̃́. 3Bə pwírí Muyiisi ǹdə́ Elyi bə̀ zhǐ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ mɔ. 4Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, kɔn mə̌ bə̀ nə́ mɛ̃ nyɔ̀nɔ̀. Kɔn gə wɔ́ ǹ pùbùlə̀, à má pú kwə̀ə́rhe rə̀tɔ̀, ń jí òdù, Muyiisi jí òdù, Elyi jí òdù." 5Ébɔ̃ ò n'ô jə́jɛ̀mɛ́ shí dɛ̃̌ o bó pyi bi ǹdə́ Pyɛɛrɛ gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀mà. Cəl rə̀dù zɛ̃̀ rə zɔ̀m ébɔ̃ w wẽ́ rə wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ à ywə́lə́ byǐ. À só mo dɛ̃́dɛ̃́. Cilinə ń zɔ̀mà nɛ́." 6Yezu kwã-lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ cəl lé, ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zə bɛ, bə zɛ̃̀ bə zə bə̀ yə́rh bə pú tɛ̃́. 7Yezu zɛ̃̀ n yí bə̀ nyí ni, n dwə̀rh bè, n wɔ̀: "Zɛ̃̀nà dɛ̃̌. Á bə̀k'á dùr ywẽ yé." 8Bə̀ gə́ kwẽ̌ bə̀ yésé dɛ̃̌, bə̀ yə̀ lò dõ nɛ, è gə də̀ Yezu dúdú. 9Bə̀ gə́ tú bə̀ k'â n'ê swé pyɔ̀ w yi ní, Yezu pə bɛ nyí n wɔ̀: "Á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á byili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á yírhə́ nɔ mɔ́ lò lò ne yé, kɔn bé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Numbyíní Byǐ mà n bwìrhì n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́ mó." 10Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "È nə wɔ́ byè yil Muyiisi nyə́ né byilnə bé n'ê wə̀l bə̀ Elyi mà n tó yé n bà?" 11N wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, Elyi mà n bə̀ n kwɛrhɛ kɔn gakó n cĩ́ rə̀ jàà wà. 12Sə à n'â wə̀l ába: Elyi túwə́, sə lyì bí yə̀ ń pár lwar yé. Bə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə bə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Wɔ́ èta bə̀ má nwɛ̀nɛ̀ Numbyíní Byǐ myɛ nɛ́." 13Rə̀myɛ́ yó, ń kwã-lyì bí lwar bə̀ wɔ́ Zhã-Bətiisi yò ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ. 14Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí gə́ tú bə yí lyì-zhǎ bɛ́ sono, bal mə̀dù yí ń nyí ni, n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó n wùlì ń yé né, 15n wɔ̀: "Yó-cə́bal, kùnkùmbolo zhe à byǐ, ò n'ô nwɛ̀nɛ̀ mɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Dǔr ń nɔ̀nɔ̀. Nyǐ twər nánzhəzhɔ̌, ò yá kwè mò o ji myǐn wə, ráá nɛ̃̌ wa. 16À zə mɔ a vò ǹ kwã-lyì bí sono, sə bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə wárh mɔ yé." 17Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ámyɛ̌ lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yə̀ Yi ni zhí yé. Á wɔ́ lwɛlɛ cìnə́. À gwẽ̌ bá yə̀ nɛ́ ǹd'ába kɔn mé yí dǒ? À gwẽ̌ bá pyɛ́nɛ́ a yə̀ nɛ́ ǹd'ába kɔn mé yí dǒ? Zəna bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y á bə̀ nyɔ̀nɔ̀." 18N zɛ̃̀ n bú nə̀cílí yə́, e du bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y wẽ́. Bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y já wárh rə̀myɛ́ yó cìcì. 19Ń kwã-lyì bí dúdú zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Byè yil nə́myɛ̌ yə̀ nə̀cílí y kɛ̀bɛ́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ jì?" 20N wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ á gə́ yə̀ Yi ni zhí ǹd'á wun gakó mó è ce. Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: á Yi-ni-zhú mú gə y'à yú ǹdə cǒ byǐ námpɔ́lɛ́ ta, á y'ǎ m'ǎ wɔ̀ pyɔ̀ w kɔ̀bɔ́ nɛ b'ò zhǐr o vò o zhì nyə̀má, sə ò y'à má shɛ̀nɛ́ á nyí ni. Kɔn t'â la nɛ́ yál á wàr á la wɔ̀rhɔ́ yé. (( 21Wɔ́ Yi lwə̌l ǹdə́ nyì-lyõṍ dúdú rə̀ wɔ̌ rə̀ jì nə̀cílí y kɛ̀bɛ́ dwí rí.))" 22Dɛ̃ rə̀dù, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí gakó y'à zhǐ dwã yó Gəlile tənà y wa. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀ má zə Numbyíní Byǐ bə pə numbyínsi ni, 23bə gu mu, sə dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀, ń mà n ká n bwìrhì." Rə̀myɛ́ yó, ń kwã-lyì bí wun zhìlì dɛ̃́dɛ̃́. 24Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí gə́ tú bə yí Kapɛrnaɔm, byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwẽ Yi jì y lɔrɔ́ w mɔ́ yí Pyɛɛrɛ nyí ni bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Á yó-cə́bal mɔ́ tá ń pɛ Yi jì y lɔrɔ́ w nà?" 25Pyɛɛrɛ wɔ̀ bɛ: "Ń nə́ ń pɛ." Pyɛɛrɛ gə́ tú n zù kɛ̀lɛ́ wa, Yezu zɛ̃̀ n jɛ̀rɛ̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Shəmɔ, byè ǹ nə́ ǹ bùlə̀? Lũ w pyǎ bɛ́ wɔ́ byɛ̌ lyì sõ bə̀ n'ê zwẽ lɔrɔ́ w nɛ́? Wɔ́ bə̀ cìcì byǎ bɛ́ sono, ráá wɔ́ lyì bí dwã bɛ́ sono?" 26Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Lyì bí dwã bɛ́ sõ bə̀ n'ê zwẽ w né." Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Èta, bə̀ byǎ bɛ́ twə́r tɛ̀nɛ́ gàà yé. 27Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, zhəl mwə̃́ y yó, ń ji zɛlɛ́. Émwǎ y kɛ̀bɛ́ ǹ la jɛ̀rɛ̀ ń zə mɔ́, sə́ kǎl è nyí rí, ǹ b'ǎ nə wɛ́rɛ́ è nyú wə, è yú àmyɛ́ ǹdə́ ǹmyɛ́ ga lɔrɔ́ wa, ń vùr ń bə̌ pə bɛ, mùnì nə́ bə̀k'á zhìlì bə̀ wun ni yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\