Shilipu 4

1Da-byǎ nántwə̌rh, á n'á pɛ nɛ wu-nyɔ̃̀ ǹdə́ yó-dɛ̃̌-zhõ̌. À só sá ká nə ába. Rə̀myɛ́ ce, zhínə Cinu ni á zhì kẽkẽ. 2È gə wɔ́ Evodi ǹdə́ Sɛ̃tiishi yilə, à n'â lwə̀l bè, bə̀ bə̀ ce jàn nɛ́ bə ló dwã yó, bə yə̀ wu òdù cìnə́ ǹdə da-bə̀kwá ta Cinu yil lé yilə. 3Bə̀ y'à n'ê tó àmyɛ́ ǹdə́ Kəlɛma ǹdə́ à dwã tùntùnnə̀ bé bə̀ yilə né kɛ̃ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó ne bə̀ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí. Rə̀myɛ́ ce, à n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ sɛ̃ bɛ. 4Á gə́ zù Cinu mú ce, fǔnə ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. À ká bwérhé à n'â wə̀l ába: fǔnə ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. 5Wɛ̀rhɛ́na wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ lyì bí gakó, bə̀ Cinu twírí y bwəlse. 6Á bə̀k'á cĩ́ kaka twə́lə́ á wẽ́ yé. Cenə Yi kɔn gakó wẽ́, á ce rə̀ nə̀báná, s'á lwə̀l lè kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á zhe rə̀ tum. 7Sə Yi yə̀-zùlə́ né nə̀ du numbyíní surhə dwí gakó mó bá yìlì á wun ní ǹd'á bùlə̀ né Yezu Kristə wẽ́. 8Da-byǎ, nyǐnə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ dàl à la ába byilu mú: zəna kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ càn, rə̀ mə̌ dwã ǹdə́ còrhó mó, á cĩ́ á wẽ́: dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ zhə̀nà, dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ mə̌ dwã ǹdə́ nyɔ̀mɔ̀, dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ cángá, dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ pwɛ̃́pwɛ̃́, dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ mə̌ dwã ǹdə́ sónó, dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ yil-dɛ̃̌-zhõ̌ kɔna; cĩ́nə rə̀myɛ́ gakó á wẽ́, 9s'á ce jàn nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á nyɛ̀ɛ̀ à byili ába mó, ǹdə́ dɛ̀bɛ́ à wɛ̀rhɛ́ á yírhə́ nə mó, ǹdə́ dɛ̀bɛ́ à cèrhè ába á zwẽ mó; s'á yẽ̌ bə̀ Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê pɛ yə̀-zùlə́ mó bá yə̀ nɛ́ ǹd'ába. 10À wu yàl nyɛ̀n Cinu wẽ́, á gə́ gwẽ̌ n'á lyǐrh à yò mó yilə. À yě b'ǎ y'ǎ n'á bùl à yò. Wɔ́ bɔ̀l á yə̀ nɛ á wɛ̀rhɛ́ kɔn à yil yé. 11È də̀ kɔn à n'â yǎl yil à n'â zɔ̀m èta yé. À wu nyɛ̀ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ à zhe mó. 12À gə zhe dɛ̃́dɛ̃́, à gə bə kaka zhe myɛ, à yě à gə́ n'â zal à cìn ní. À gə zhe à n'â jí, à gə bə zhe à n'â jí myɛ, à gə zhe dɛ̃́dɛ̃́, à gə bə kaka zhe myɛ, à wu nyɛ̀ rə̀myɛ́ ga wẽ́. 13À wɔ̌ rə̀myɛ́ gakó Kristə jàn yilə. 14Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, á gə́ sɛ̃ nɛ à yə̀-cə̀ə̀lé wẽ́ mó, á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀. 15Shilipu cɔ lyì, á cìcì mú yě, à gə́ ju kùr a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí Masɛdwanɛ tənà y wa, a zɛ̃̀ a zhǐr, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, wɔ́ ámyɛ̌ dúdú á yàl Kristə-lyì á sɛ̃ nɛ. Lyì dwã yə̀ nɛ tó nə́ sɛ̃ dwã nɛ yé; wɔ́ ámyɛ̌ dúdú. 16À gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ Tesəloniki ní yi ní myɛ, á yə̀ jíjírhí á m'á sɛ̃ nɛ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ à y'à zhe rə̀ tum mú yé. Sə á gə́ sɛ̃ nɛ èta mɔ́ yə̀ twər rə̀dù yàl yé. 17È də̀ kɔn à n'â yǎl yil yé. Tɛ̀bɛ́ à n'â yǎl mɔ́, wɔ́ sə tɛ̀bɛ́ á n'á wɛ̀rhɛ́ mɔ́ zə nyɔ̀ɔ̀rhɛ́ e pə ába. 18Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á pɔ rə bə̀ mɔ́, à nɔ rɛ. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â byili ába s'á lwar b'à nɔ rɛ. Èlǎsɛ̃́, Epəfərəditi gə́ zɔ á pansɛ́ gakó n yí mú ce, à nɔ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à zhe rə̀ tum mú. Rə̀ gaga mɔ́ du à gə́ y'à n'â yǎl nɛ́. Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á pɔ nɛ mɔ́, wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ sú Yi yírhə́; rə̀ wɔ́ ǹdə vwĩ̀-kɔn ta Yi swéné, sə rə̀ zwẽ de. 19Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á zhe rə̀ tum, à Yi rí rə̀ zhe kɔn gakó mó má pə rɛ ába Yezu Kristə wẽ́. 20Nə́ Da Yi mà n nə còrhó byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 21Cenə lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ jǐrh Yi dwí mú Yezu Kristə yil lé yilə. À da-byǎ bɛ́ nə́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ dwã nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ myɛ n'ê ce ába. 22Byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ jǐrh Yi dwí mú n'ê ce ába. Sə wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ pyɔ̌ mɔ́ sõ kɛ̀lɛ́ w mɔ́ bə̀ n'ê ce ába du. 23Cinu Yezu Kristə mà n cĩ́ bwəl á gakó yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\