Shəlamɔ 1

1Àmyɛ́ Pwəə, bə̀ co ne byə̀nə́-jù w à gə́ n'â twĩ̀ Yezu Kristə tum dí mú yilə. Shəlamɔ, wɔ́ àmyɛ́ ǹdə́ nə́ da-byǐ Timote nə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ r'é pɛ ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ nə́ só dɛ̃́dɛ̃́ ǹ nə́ ǹ tó nə́ba ǹ twĩ̀ mú, 2ǹdə́ nə́ nəkɔ́ Apya, ǹdə́ Arəcipi mú ń nə́ ń tó nə́ba ń nwɛ̀nɛ̀ mɔ́, ǹdə́ Kristə gùlú w lyì bí bə̀ n'ê twí bə̀ gùlí dwã ǹ sõ kɛ̀lɛ́ w mɔ́ nɛ. 3Nə́ Da Yi ǹdə́ nə́ Cinu Yezu Kristə bá cĩ́ bwəl á yó, sə bə pə ába yə̀-zùlə́! 4Shəlamɔ, à gə n'â lwə̀l à Yi rí gakó, à t'â swě ǹ yò yé. À n'â ce rə̀ nə̀bán ǹ yilə. 5Ǹ gə́ zhí Cinu Yezu ni ní mú, ǹdə́ ǹ gə́ só byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɔ́ Yi lyì bí ní mú, lyì bí n'ê zɔ̀m rə̀myɛ́ gakó yò à nyɛ̀ɛ̀. 6À n'â lwə̀l Yi ni, mùnì ga àmyɛ́ ǹdə́ ǹmyɛ́ ga gə́ zhí Kristə ne nyì-dwìì wẽ́ mó sɛ̃ mɔ́ ń lwar cɛ̀nɛ̀ tɛ̀bɛ́ gakó nə́ nɔ Kristə jàn yil mó. 7Da-byǐ, ǹ gə́ só byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Yi lyì bí mú swẽ́ à wu ni, e ce à wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ ǹ pɔ bɛ wu-jɔ̀. 8Rə̀myɛ́ ce, à yě b'à zhe sɔ́má Kristə wẽ́ à má byili mú tɛ̀bɛ́ ǹ mə̌ sə́ wɛ̀rhɛ́ mɔ́, 9sə à só sé yə̀ lwə́l à n'â lwə̀l mó ǹdə́ sónó. Zhə̀nà, àmyɛ́ Pwəə, à wɔ́ náncɛ, e jà kɔn súlí myɛ, à ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w èlǎsɛ̃́ Yezu Kristə tum dí à n'â twĩ̀ mú yilə. 10Wɔ́ Oneshim yil à n'â lwə̀l mó, bə̀ ń jǐrh à byǐ Yezu Kristə wẽ́ byə̀nə́-jù w nyɔ̀nɔ̀. 11Ń yà ń tá ń sɛ̃ mɔ́ shãã ga yé, sə èlǎsɛ̃́, ń mà n sɛ̃ mɔ́ ǹdə ń gə́ sɛ̃ àmyɛ nɛ nɛ́. 12Ń wɔ́ à wu byǐ, sə à ce ń ká ń bàn ǹ sõ. 13À gə́ ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à n'â bwə̀l mó yil mó, à y'à n'â yǎl a cə̀r mò n sɛ̃ nɛ ǹ yilə, 14sə à bə só sá wɛ̀rhɛ́ èta ǹdə́ à yə̀ ǹmyɛ́ nyí nɛ yé. À t'â yǎl a nyɛ́ɛ́ mɔ́ ń bə́ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ yé. À n'â yǎl bə̀ ǹ wɛ̀rhɛ́ rɛ ǹdə́ ǹ sə̀pwà pùbùlə̀. 15Dɛ̀ga Oneshim gə́ zhǐr ǹ sõ mó wɔ́ dwã màngɛlɛ́ yilə, mùnì ga n ká n bə̀ n já ń ŋwɛ́nɛ́ ǹ sõ. 16Ń kə́ ń də̀ yóm dúdú yé. Ń wɔ́ da-byǐ nántwə̌ èlǎsɛ̃́. À só mo dɛ̃́dɛ̃́, sə ǹmyɛ́ mə̌ sə́ swéné mo dɛ̃́dɛ̃́ du, bə̀ ń wɔ́ numbyíní, n jà ń wɔ́ Kristə-lò. 17Rə̀myɛ́ ce, ǹ gə nə́ ǹ nyǐ ni ǹdə ǹ dɔwa ta, sə́ zwẽ mo ǹdə wɔ́ àmyɛ́ cìcì ǹ nə́ ǹ zwẽ ta. 18Ń gə dó mó, ráá ń gə zhe ǹ jim, sə́ cĩ́ rə̀myɛ́ gakó àmyɛ́ yó wə. 19Wɔ́ àmyɛ́ Pwəə cìcì jɛ̃̀ è kɛ̃ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à m'â byili mú bə̀ nyǐ à bá kwɛ̃̌ dɛ. Sə à t'â yǎl a lyǐrh mó bə̀ nyǐ ǹmyɛ zhe àmyɛ́ jim yé, sə jim dí rə̀myɛ́ mɔ́, wɔ́ ǹ cìcì nándǎ yá. 20Zhə̀nà, da-byǐ, à n'â lwə̀l mó, sə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ Cinu yilə: zə à wu ni Kristə wẽ́. 21À yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ ǹ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à n'â lwə̀l mó mó, sə à yě bə̀ ǹ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ rɛ kɔn dwini. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la mɔ́ pɔ. 22Kɔn súlí myɛ, sə́ pyà jàà ń cĩ́ ni, b'à n'â bùl bə̀ Yi gə zwẽ á lwə̌l, à má ká bə̀ á sõ. 23Epafəraasɛ mɔ́ ń tó ne ń ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w Yezu Kristə tum dí yil mó nə́ ń ce mó. 24Markɛ ǹdə́ Arəsətarkɛ, ǹdə́ Dɛmaasɛ ǹdə́ Lwiki mú bə̀ n'ê tó ne bə̀ twĩ̀ mú myɛ n'ê ce mó. 25Cinu Yezu Kristə mà n cĩ́ bwəl á yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\