Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 10

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a pwírí màlɛ́ka dõ è shí dɛ̃̌ ǹdə́ jàn nánfɔ̀lɔ̀ è bàn tɛ̃́. Ébɔ̃ pú yə, dɔm-cɛ̃ kə́kɛ́lɛ́ è yó w rə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́, è yé y nyɛ̌ ǹdə nə̀nyɛ́nɛ́ ta, è cə́ né nyɛ̌ ǹdə myìn-zhùr ta. 2Sá-pyíl námpɔ́lɛ́ y'à púr rə̀ ŋwɛ́nɛ́ è jɔ̃̀ wà. E cĩ́ è jə̀jĩ́ nà y nə̀-fɔ̀lɔ̀ w yó, e cĩ́ è jə̀gwã̀ nà y cɛ y yó. 3E bya dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə wɔ́ bɔrɔ ò swər ta. Rə̀ yó, dwà já bya twər tàlpyɛ̀, e zɔ̀m a nyɛ̀ɛ̀. 4Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a zɛ̃̀ à la kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ dwà y byili twər tàlpyɛ̀ y mɔ́ kãɔ̃. Rə̀myɛ́ yó, cəl shí dɛ̃̌ yi w rə wɔ̀ nɛ̀: "Shèè kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ dwà y byili twər tàlpyɛ̀ y mɔ́ ǹ wẽ́, sə ǹ bə̀ká ń kɛ̃ dɛ yé." 5Rə̀myɛ́ yi ní, màlɛ́ka y à y'à nɔ è zhǐ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w ǹdə́ cɛ y yó mó, zhẽ̌ è jə̀jĩ́ e ce yi wə, 6e bwəl nyí Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ twéé twéé, rə̀ wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ ǹdə́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ wá, ǹdə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́, yil yilə e wɔ̀: "Yi rí yúwə́! 7Màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ nyǎ y gə tú è wúl è pɔ́lá yá, Yi bá pyìrh ywẽ̀ né nə̀ shèè mó ǹdə rə̀ gə́ byili rə̀ nyì-zwennə bé bə̀ n'ê twĩ̀ rə̀ tum dí mú ni." 8Cəl lé à jɛ̀rɛ̀ a nyɛ̀ɛ̀ rə̀ shí dɛ̃̌ yi w mú ké wɔ̀ nɛ̀: "Zhəl ń zwẽ sá-pyíl lé námpɔ́lɛ́ y rə̀ púr rə̀ ŋwɛ́nɛ́ màlɛ́ka y è zhǐ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w ǹdə́ cɛ y yó mó jɔ̃̀ w mɔ́." 9A zɛ̃̀ a yí màlɛ́ka y nyí ni, a lwə̀l y sɛ́bɛ́ rɛ́. E wɔ̀ nɛ̀: "Zwẽ ń dɔ̃̀ ń lyì. Rə̀ bá yə̀ jwàrɛ̀ ǹ nyú w ǹdə tùr ta, sə rə̀ gə yú ǹ wẽ́, rə̀ bá jǐrh cɛ̀ɛ́." 10A já zwẽ de è jɔ̃̀ w a dɔ̃̀ a lyì. Rə̀ y'à nyɛ̌ jwàrɛ̀ à nyú w ǹdə tùr ta, sə rə̀ gə́ yú à wẽ́, rə jǐrh cɛ̀ɛ́. 11Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ nɛ̀: "Ǹ gwẽ̌ mə̌ sə́ byili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi n'ê yǎl bə̀ ǹ byili lyì nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ cɛmɛ nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ dwə́ nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ pyǎ nánzhəzhɔ̌ shò-kwã nɛ́ mɔ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\