Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 15

1À ká nə myɔrhɔ dõ nánfɔ̀lɔ̀ dɛ̃̌ yi wə, ò n'ô zɛ̃̀ wu ni: màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀, zwini kùrə̀ nyàlpyɛ̀ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ jɔ̃̀ wà. Wɔ́ zwini rí kùrə̀ né nyàlpyɛ̀ y nə̀myɛ́ nə̀ bá yə̀ Yi lyim dí yó-gurə́. 2A nə nə̀-fɔ̀lɔ̀ ò n'ô jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə zhə̀zhé ta, ò gùlí ǹdə́ myǐn. A nə byɛ̀bɛ́ bə̀ jú bɛlɛ bǔ-ku w ǹdə́ ò myɔrhɔ w bə̀ mɔ mɔ́, ǹdə́ ò yil lé gál-byǎ bɛ́ yó mó. Yi dàkɔ̌ndɛ́ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ jɔ̃̀ w bə̀ m'ê zhǐ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w yó. 3Bə̀ n'ê nún Yi tùntùnnə̀ Muyiisi nwə̃́ y ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y nwə̃́ y bə̀ zhe: "Cinu Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal, Ǹ tumə né wɔ́ tùm-fwààlɛ̀, nə̀ j'à wɔ́ cɛ̀nɛ̀ dúdú. Tənə̀rh pyɔ̌, ǹ tumə né sɔ́msɛ́ wɔ́ cángá, sə j'à wɔ́ zhə̀nà. 4Mɔ̌ ń mà n wɔ̀ bə̀ ń tá ń la ǹmyɛ́ nyám ǹdə́ ń wu gakó? Mɔ̌ lò ń mà n wɔ̀ bə̀ ń tá ń la ǹmyɛ́ còrhó? Zhə̀nà, ǹmyɛ́ dúdú ǹ wɔ́ cɛ̀nɛ̀ cə́bal. Cɛmɛ nɛ́ gakó lyì bí má bə̀ bə wùlì tɛ̃́ ǹ yé né bə cèrhé mó, bə̀ bə̀ gakó yírhə́ nɔ ǹ cángá tumə né." 5Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à nɔ Yi jì y è ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi w mú è pul. Yi jì y èmyɛ́ mɔ́ wɔ́ kòrhó w ò n'ô myɛrhɛ dɔbrɛ́ Yi zɔ ǹdə́ rə̀ lyì bí mú. 6Màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ y zwini kùrə̀ nyàlpyɛ̀ y ŋwɛ́nɛ́ bə̀ jɔ̃̀ w mɔ́ shí Yi jì y wẽ́ bə du. Bə̀ zù kàmə̀-zù-pwə̀rh sə̀ bə jìmdì zhe, sə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́, bə lyẽ sánə́má cã̌-tàndɛ̀ bə̀ cə̌rh né. 7Wò-nyùùrí rə̀na y òdù kwè sánə́má nə̀zhǐrh shàlpyɛ̀ o pə màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ y nɛ. Yi rí rə̀ ŋwɛ́nɛ́ twéé twéé mó lyim dí y'à sú nə̀zhĩ̌sí. 8Yi zùwə́ y ǹdə́ rə̀ jàn dɛ́ ce nyɛ̀ɛ̀sɛ̀ já sú Yi jì yə́, sə lò kə́ ń yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n zù Yi jù w kɔn mé yí zwini rí kùrə̀ né nyàlpyɛ̀ y màlɛ́kabá y'à mé bə̀ mɔ́ yó-gurə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\