Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 16

1A nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ zhì Yi jù w rə bya rə ce màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ y nɛ rə wɔ̀: "Zhəlnə á ló Yi lyim dí nə̀zhĩ̌sí shàlpyɛ̀ y wẽ́ mó tɛ̃́ cɛ y yó." 2Màlɛ́ka y nã́yə́ə́ y vò e ló è nə̀zhĩ̌ y nyǎn dɛ́ cɛ y yó. Nyəla námməlwǎlsɛ já fwər lyì bí byɛ̀bɛ́ bǔ-ku w myɔrhɔ w ŋwɛ́nɛ́ bə̀ yala nɛ, bə j'à n'ê cèrhé ò nyɔrhɔ w bə̀ mɔ mɔ́, sə nə̀ y'à n'ê yì dɛ̃́dɛ̃́. 3Màlɛ́kabá bə̀lyè nyǎ y vò e ló è nə̀zhĩ̌ y nyǎn dɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́. Nɛ̃̌ mɔ́ gakó já jǐrh jal ǹdə cùù jal ta. Wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ mə̀ wẽ́ mó gakó já cì. 4Màlɛ́kabá bə̀tɔ̀ nyǎ y vò e ló è nə̀zhĩ̌ y nyǎn dɛ́ bwǐsí ǹdə́ sə̀ nə̀-bùlsí wẽ́. Sə̀myɛ nàná bɛ́ jǐrh jal. 5A zɛ̃̀ a nyɛ̀ɛ̀ màlɛ́ka y kɛ̀bɛ́ è cǐ nɛ̃̌ mɔ́ mɔ́ cəl è wòwə̀: "Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ yà ǹ ŋwɛ́nɛ́, ń jà ǹ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́, ǹ gə́ bùr ǹ bùrsí sə̀ yé mó n'ê byili bə̀ ǹ wɔ́ cɛ̀nɛ̀ cə́bal, ǹ wɔ́ cángá cí. 6Lyì gu ǹ lyì bí ǹdə́ ǹ nyì-zwennə bé, sə ǹ pɔ rə̀-ná-cìnə́ bé jal bə nyɔ̀. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ bə̀ kwǎndɛ." 7A zɛ̃̀ a nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ zhì vwĩ̀-jìlú w yó rə wɔ̀: "Zhə̀nà, Cinu Yi, jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal, ǹ nə́ ǹ bùr ǹ bùrsí cángá ǹdə́ zhə̀nà." 8Màlɛ́kabá bə̀na nyǎ y ló è nə̀zhĩ̌ y nyǎn dɛ́ nə̀nyɔ́nɔ́ w yó. O zɛ̃̀ o nə sɔ́má ò la zə ò myǐn mú o mɔ̌r lyì bí. 9Sə ò mɔ̌r lyì bí dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ ò lumi rí, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê tùrh Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ zhe ŋwɔ̀nɔ́ zwini rí yó w mó, bə j'à bə shɛ̀ bə̀ wun pyìrhú bə yẽ̌ bə̀ lwɛlɛ rɛ́ nɛ sə bə cèrhé Yi yé. 10Màlɛ́kabá bə̀nu nyǎ y vò e ló è nə̀zhĩ̌ y nyǎn dɛ́ bǔ-ku w pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó. Rə̀myɛ́ yó, cɛ y já yìì bǔ-ku w gə́ cǐ mə̀gã̌ nyí rí gakó. Lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀, bə̀ m'ê dɔ̀m bə̀ mə̀jə̀ə̀lè. 11Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê tùrh Yi rí rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ mɔ́ bə̀ nɔ̀nɔ̀ w ǹdə́ bə̀ nyəla nɛ́ nə̀ fwər be mó yilə. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə cə̀ə̀lè bə̀ gwẽ̌ n'ê wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ. 12Màlɛ́kabá bwə̀ldù nyǎ y vò e ló è nə̀zhĩ̌ y nyǎn dɛ́ bwǐ y nánfwɛ̀lɛ̀ y bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Efəratɛ mɔ́ wẽ́. È nɛ̃̌ mɔ́ ŋwĩ. Èta, pyǎ bɛ́ bə̀ n'ê shí yi-pwírhí səta mɔ́ ŋwɛ̀nɛ́ bə lyɛ̃. 13A zɛ̃̀ a nə nə̀cílsi námməlwǎlsɛ sə̀tɔ̀. Èdù shí dɔm mɔ́ nánjə́gɔ́rɔ́ w nyǔ w e du. È dõ mó shí bǔ-ku w nyǔ w e du. È kɛ̀bɛ́ zɛ̃̀ e shí mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń gòm kɔma bə̀ ń wɔ́ Yi nyì-zwennə mó nyǔ w e du. Nə̀cílsí sə̀myɛ́ nyɛ̌ ǹdə nyànswəəle ta. 14Nə̀cílsí sə̀myɛ́ wɔ́ Shətana è twĩ̀ sì. Sə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ wò-jààrɛ̀, sə vò sə nə lũ w pyǎ bɛ́ gakó, mùnì ga bə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù bə mé bú ǹdə́ Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal mɔ́ búlə́ né nánfɔ̀lɔ̀ w dɛ̃ rɛ́ yùwə̀. 15Cinu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Nyǐnə à má bə̀ ǹdə ŋwɔ̀l-bal ta. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zɔ ǹ yírhə́ ǹ yə̀ dɛ̀ɛ̀, ń zù ǹ gàndɛ́ ǹ mə́ ǹ zhǐ, ǹ m'ǎ yə̀ wu-nyɔ̃̀ cí. Ǹ tá ǹ la zhəl nánlwè yé, e jà lyì bí gə nɔ mɔ́ myɛ, cìzhìl t'â la mɔ́ zal yé." 16Nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ ce pyǎ bɛ́ gakó jòm jàà èdù wẽ́. Bə̀ n'ê byẽ̀ jàà èmyɛ́ ǹdə́ ebərə́ bə̀ Arəməgədɔnɛ. 17Màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ nyǎ y vò e ló è nə̀zhĩ̌ y nyǎn dɛ́ dɛ̃̌ yi wə. Cəl nánfɔ̀lɔ̀ shí Yi jì y Yi gə́ jě mə̀gã̌ mɔ́, rə wɔ̀: "Èlǎsɛ̃́, kɔn gakó wɛ̀rhɛ́ rə zhɛ̀." 18Rə̀myɛ́ yi ní, dweme ce, ǹdə wɔ́ dwà è bya, e lyə́lyɔ̌, e ce sɔ̀ ta, cɛ y zhízhǐ dɛ̃́dɛ̃́. Numbyínə́ bé gə́ ŋwɛ́nɛ́ cɛ y yó yi ní ga, bə̀ gwẽ̌ yə̀ cɛ y zhízhǔ mú mə̀myɛ́ dwí rí nɛ yé. 19Cɔ w nánfɔ̀lɔ̀ w bɔ̀n dwã w kùkùlə̀ nə̀tɔ̀. Tənèsé dwã bɛ́ cɛmɛ nɛ́ gakó já wǔr nə ló tɛ̃́. Sə Yi yə̀ cɔ w nánfɔ̀lɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Babyəlɔnɛ mó yò swě yé. Rə zɛ̃̀ rə kwè rə̀ lyim dí sɛ̃́ kǎ-zɔ̌m mɔ́ rə pə cɔ w òmyɛ́ lyì bí ni bə nyɔ̀. 20Cɛmɛ nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ cəcəl w mó gakó já jé. Bə̀ k'ê yə̀ pyɔ̀ òdù ga nɛ yé. 21Bədũ̀kwələ nánfwààlɛ̀ shí dɛ̃̌ rə ló lyì bí yó, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê tùrh Yi, bədũ̀kwələ né gə́ n'ê nwɛ̀nɛ̀ bɛ mɔ́ yilə, bə̀ zwini rí rə̀myɛ́ y'à já dɛ̃́dɛ̃́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\