Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 20:3

3Màlɛ́ka y ji mu gɔ́rɔ́ w nánlyilyìmú w wẽ́, e zə bwə̀l-byǐ y e sàásɛ mə̀ nyí ni, e cĩ́ myɔrhɔ nɛ́, mùnì byinə né mɔ̀rhɔ̀ w lyɛ̃ ǹdə́ mə̀ k'ê yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ mə myìnì lyì bí yé. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ má zɛ̃̀ bə vùr mò bə yẽ̌ dwã màngɛlɛ́ yilə.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More