Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 21:20

20nə̀nu nyɔ̌ w y'à nyɛ̌ nánshɔ̃̀ ǹdə jal ta; nyə̀ldù nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ nánshɔ̃̀ gwɛ̃́gwɛ̃́; nyàlpyɛ̀ nyɔ̃̌ w yala nɛ́ y'à nyɛ̌ ǹdə yá-vɔ ta, o já gùlí námpwã̀; lyɛlɛ nyɔ̃̌ w y'à la ǹdə nánshɔ̃̀ ta; nə̀bɔ́ nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ nánshimú; shí nyɔ̌ w myɛ y'à nyɛ̌ nánshimú, o j'à y'à la ǹdə yá-vɔ ta; shí ǹdə́ òdù nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ nánshɔ̃̀, o j'à y'à la ǹdə nánshimú ta; shí ǹdə́ nə̀lyè nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ ǹdə nyam ta.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More