Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 4

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a ká nə kɔn dõ. Bòlò pul dɛ̃̌ yi wə. Sə cəl lé à jɛ̀rɛ̀ a nyɛ̀ɛ̀ rə̀ bya ǹdə pɔ́lá cəl ta mɔ́ wò nè: "Zɛ̃̀ ń bə̀ dɛ̃̌ nyɔ̀nɔ̀, à bá byili mú kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ bàn rə̀myɛ́ kwã nɛ́ mɔ́." 2Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só à yó wə, a nə pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ è zhǐ dɛ̃̌ yi wə, sə lò yà ń jě è yó. 3Mɔ̀bɔ́ ń yà ń jě è yó mó yà ń nə́ ń jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə nə́kul-ècɔ̀nɔ̀ ò gùlí námpùlú ǹdə́ nánshɔ̃̀ ta. Sə kɔn rə̀dù y'à kə́kɛ́lɛ́ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ yá, rə̀ nyɛ̌ ǹdə dɔm-cɛ̃ ta, rə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə nə́kul-ècɔ̀nɔ̀ námpùlú ta. 4Sə pyɛ̀lɛ̀ də̀gwə́rh shí-èlyè ǹdə́ sə̀na myɛ y'à kə́kɛ́lɛ́ ya. Náncɛrh shí-èlyè ǹdə́ sə̀na y'à jě sə̀ yó. Bə̀ y'à zù kàmə̀-zù-pwə̀rh, bə pú pyɛ̀lɛ̀ yə́-púr rə̀ wɛ̀rhɛ́ ǹdə́ sánə́má. 5Sə pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y y'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə wɔ́ dwà è n'ê lyə́lyɔ̌ e j'à n'ê bya, è n'ê ce sɔ̀ ta. Pàntámsɛ shàlpyɛ̀ y'à ju sə̀ zhǐ tɛ̃́ è yé né. Sə sə̀myɛ́ y'à wɔ́ Yi éshìrhə́ y né nyàlpyɛ̀ yá. 6Kɔn y'à pyě tɛ̃́ è yé né, rə̀ nyɛ̌ ǹdə nə̀-fɔ̀lɔ̀ ta, pamparɛ̃ɛ̃ ǹdə bútóló námpõ̀ ta, ǹdə zhə̀zhé ta. Wò-nyìr rə̀na y'à zhǐ rə kə́kɛ́lɛ́ ya, òdù gakó yala nɛ́ y'à wɔ́ yírhə́ dúdú, ò yé né ǹdə́ ò kwã nɛ́ ga. 7Òdù w nyɛ̌ ǹdə bɔrɔ ta; rə̀lyè nyɔ̃̌ w nyɛ̌ ǹdə nə̀-bya ta; rə̀tɔ̀ nyɔ̃̌ w yé y nyɛ̌ ǹdə numbyíní yé ta; rə̀na nyɔ̃̌ w zɛ̃̀ ò nyɛ̌ ǹdə ényɛ̀lá ta. 8Rə̀myɛ́ rə̀na y òdù gakó y'à zhe vɔ̀mɛ̀ nyə̀ldù. Rə̀ vɔ̀mɛ̀ nɛ́ myɛ gakó y'à wɔ́ yírhə́ dúdú. Rə̀ n'ê nún cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga rə̀ t'â shĩ̌ yé, rə̀ zhe: "Cɛ̀nɛ̀ cə́bal, cɛ̀nɛ̀ cə́bal, cɛ̀nɛ̀ cə́bal, Cinu Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal, ńmyɛ̌ ń yà ń ŋwɛ́nɛ́, n jà ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́, n jà ń bàn mɔ́." 9Bə̀ y'à n'ê cèrhé mɔ̀bɔ́ ń jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó, ń ŋwɛ́nɛ́ twéé twéé mó, bə̀ m'ê ce ń nə̀báná. 10Wò-nyùùrí rə̀na y gə cèrhé mo gakó, náncɛsɛ́ shí-èlyè ǹdə́ sə̀na y n'ê twi sə̀ nə̀dwə́nə́ yó, mɔ̀bɔ́ ń jě də̀gwã́ y yó ń ŋwɛ́nɛ́ twéé twéé mó yé né, sə̀ n'ê cèrhé mo, sə̀ n'ê dul sə̀ pyɛ̀lɛ̀ yə́-púúrí də̀gwã́ y yé né ǹdə́ sə̀ zhe: 11"Nə́ Cinu ǹdə́ nə́ Yi, ǹ mə̌ dwã ǹdə́ zùwə́, ǹdə́ còrhó, ǹdə́ jàn. Ǹmyɛ́ ǹ wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó. Kɔn tó dwã ǹdə́ ǹ pùbùlə̀ ń bə́ wɛ̀rhɛ́ rɛ rə̀ ŋwɛ́nɛ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\