Orɔm 12

1Da-byǎ, Yi zhe wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ nə́ba dɛ̃́dɛ̃́. Rə̀myɛ́ ce, à n'â lwə̀l ába: zəna á cìn á yə̀ vwĩ̀-kɔn dɛ̀bɛ́ Yi cǐ, rə já yí rə̀ pùbùlə̀, á pə rɛ. Wɔ́ èta á mə̌ s'á cèrhé re né zhə̀n zhə̀nà. 2Á tùntwə̃̀ə̃̀ né bə̀ká yə̀ ǹdə lũ w kɔ̀bɔ́ nə́ ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́ mó tùntwə̃̀ə̃̀ né ta yé. Yẽ̌nə Yi pyìrhí á surhə né námpúm, mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê yàlá: tɛ̀bɛ́ rə̀ càn, rə̀ só, e jà rə̀ yú rə̀ pùbùlə̀. 3Yi wu-bɔ̀nɔ̀ w ce rə̀ pɔ nɛ rə̀ pɛnɛ́ y nánfò. Rə̀myɛ́ yilə, à n'â byili ába: á mə̀dù ga bə̀ká n cĩ́ ń cìn jàà kɛ̀bɛ́ è du mu wẽ́ yé. Lò gakó sə́ cĩ́ ǹ cìn jàà y kɛ̀bɛ́ è mə̌ ǹdə́ mɔ́ wẽ́, ǹdə Yi gə́ ce ǹmyɛ zhí ri ní mú. 4Zhə̀nà, nə́ yala nɛ́ kə̀kàlsɛ̀ já, sə kə̀kàlà èdù gakó zhe è tum. 5Wɔ́ èta, ǹdə́ nə́myɛ já ga, nə́ mù dwã nɛ Kristə wẽ́ nə́ jǐrh kɔn rə̀dù. Lò gakó zhǐ ń jàà wà, ǹdə numbyíní yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ ta. 6Yi pɔ rə̀ pansɛ dúdúmə́ dúdúmə́ nə́ mə̀dù mə̀dù gakó ne, rə̀ gə́ só nə́ba yilə. Rə̀myɛ́ ce, lò mɔ̀bɔ́ ǹ nɔ Yi nyì-zwennə pɛnɛ́, sə́ twĩ̀ kɔn mɛrhɛ ǹdə́ ǹ Yi-ni-zhú mú. 7Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nɔ sãɔ̃ pɛnɛ́, sə́ sɛ̃ ǹ dwã bɛ́ nɛ. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nɔ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ còrhò pɛnɛ́, sə́ cèrhè rè ǹ dwã bɛ́ nɛ. 8Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nɔ cícú pɛnɛ́, sə́ cící ǹ dwã bɛ́. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ pɛ ǹ kɔna, sə́ pwèlè ǹ wu ń pa. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ Kristə-lyì gùlú w yé né cə́bal, sə́ twĩ̀ ǹ tum dí ǹdə́ yə̀wǎl. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ sɛ̃ nə̀mwà nɛ̀, sə́ sɛ̃ bɛ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. 9Á mə̌ s'á swéné dwã ǹdə́ wu-põ̀. Bə̀k'á shɛ̀nɛ́ lwɛlɛ wɔ̀rhɔ́ yò gaga yé. Wɛ̀rhɛ́na cɛ̀nɛ̀ twéé twéé. 10Swénénə dwã ǹd'á wun gakó ǹdə da-byǎ ta. Cenə yə̀wǎl nɛ́, á nyɛ̀ dwã. 11Twĩ̌nə wárhɛ́ wárhɛ́; bə̀k'á cĩ́ nə̀wàcɔ̀rɔ̀ yé. Twĩ̌nə Cinu tum dí náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ yə̀wǎl. 12Cenə á wun yə̀ nyɛ̀n á gə́ n'á dɛ̃̀ Cinu nyì-bwelé y pyǐrh mó yilə. Nɔ̀nɔ̀ gə tú myɛ, s'á pyɛ́nɛ́ á zhì kẽkẽ. Lwə̌lnə Yi twéé twéé, á wun bə̀ká gə yé. 13Á gə pwírí á da-byǎ Kristə-lyì jàlà zhe á sɛ̃ɛ̃́ tum, s'á sɛ̃ bɛ. Lò gə tú á sõ, s'á zwẽ ń zhəəlé cɛ̀nɛ̀. 14Lwə̌lnə Yi bə̀ rə̀ cĩ́ bwəl byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ ába mɔ́ yó, sə rə̀ bə̀ká zhìlì bə̀ yò yé. 15Lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe wu-nyɔ̃̀, s'á tó be á ce á wun yə̀ nyɛ̀n. Lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê kúrhə́, s'á tó be á kúrh. 16Cenə á nyí yə̀ rə̀dù, s'á bə̀k'á zhẽ̌ á cìn dɛ̃̌ yé. Lwəlnə á cìn tɛ̃́; á bə̀k'á nyǐ á cìn ǹdə surhə cìnə́ ta yé. 17Lò gə wɛ̀rhɛ́ ába lwɛlɛ, s'á bə̀k'á càrh mɔ̀ lwɛlɛ yé. Cenə jàn nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ càn lyì bí gakó yírh w mó. 18Wɛ̀rhɛ́na á gə́ wɔ̌ nɛ́ á jòm ǹdə́ lyì bí gakó ǹdə́ yə̀-zùlə́. 19À dɔwabá nántwə̌rh, á bə̀k'á pyà á jim cṹ yé. Yẽ̌nə bùrsí sə̀myɛ́ nɛ á ce Yi jɔ̃̀ wà. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Cinu wòwə̀: "Wɔ́ àmyɛ́ à bá kə́ lò gakó bùrsì a pɔ̃ còrhò-tum." 20Bə̀ kɛ̃ rə̀ jàà dõ wẽ́ bə wɔ̀: "Nɔrh gə zhe ǹ zù-bal, sə́ pɔ̃ kùjú n jí. Nə̀nyɛ̀lsɛ̀ gə zhe mo, sə́ pɔ̃ nɛ̃̌ n nyɔ̀. Èta, kɔn nyɛ̌ ǹdə wɔ́ myìn-cala bárhɛ́ ǹ ló ń yó w ta." 21Bə̀ká yẽ̌ ǹ cìn nì lwɛlɛ wɔ̀rhɔ́ wẽ́ yé. Wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ń mə́ cə̀r lwɛlɛ yé ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\