Orɔm 6

1Sə wɔ́ bə̀kɔ́n nə́ b'ǎ wɔ̀? Nə́ b'ǎ tə̀ rə̀myɛ́ yil nə́ j'á n'é wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ, sə Yi yò-ècɛ̀nà nɛ́ mé súlí dɛ̃́dɛ̃́? 2Ɔ̃́ɔ̃́, nə́ wàr nə́ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ èta yé. Nə́myɛ̌ nyɛ̌ ǹdə nə́ cù nə́ k'á shə́r yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w wẽ́ ta. Bə̀kɔ́n yil nə́ gwẽ̌ b'ǎ cə̀ə̀lè nə́ n'é wɛ̀rhɛ́ wa? 3Á yě bə̀ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó nə́ zwẽ nɛ̃̌-shɔ Yezu Kristə wẽ́ mó, nə́ mù dwã nɛ ǹdə́ mɔ ń cu mú wẽ́. 4Bə̀ tó nɛ̃̌-shɔ mɔ́ dɛnnɛ bə mù nə́ba dwã nɛ ǹdə́ Kristə, ń cu mú wẽ́, bə ce nə́ba ń lú-bɔ̀l mɔ́ wa. Sə Kristə bwìrhì ǹdə́ ń Da zùwə́ y nánfɔ̀lɔ̀ w jàn dɛ́, mùnì ga nə́myɛ bwìrhì, nə́ tùntwĩ̀ĩ̀ rí jǐrh nándùl. 5Zhə̀nà, nə́ gə́ mù dwã nɛ ǹdə́ mɔ nə́ cì ń cu mú dwí rí mú ce, nə́myɛ m'ǎ bwìrhì ǹdə ń ta. 6Nə́ mə̌ sə nə́ lwar kɔn rə̀dù: bə̀ mù nə́ shãã ga tùntwĩ̀ĩ̀ rí Kristə ne, bə súlí bə pəpa də̀-jɔrhɔ́ yó, mùnì yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w swã̀ y cì, sə nə́ bə̀k'á k'é yə̀ ò yómə́ yé. 7Nə́ yě bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ǹ cùwə̀, ǹ kə́ ǹ də̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w yóm yé. 8Nə́ gə́ tó Kristə ne nə́ cì mú ce, nə́ zwẽ nyí bə̀ nə́ b'ǎ tó mo nə́ nə nyǔ myɛ. 9Nə́ j'ǎ yě bə̀ Kristə gə́ bwìrhì mú, ń kə́ ń tá ń la cú yé, cu k'ê bə ń yàlà zhe yé. 10Wɔ́ yə̀-bəlwàálɛ́ vǔr yil ń cù twər rə̀dù sá. Sə èlǎsɛ̃́, ń bwìrhì ń ŋwɛ́nɛ́ Yi yil námpúm. 11Ámyɛ wɔ́ èta. Lwarna b'ǎ nyɛ̌ ǹdə á cù á shə́r yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w wẽ́ ta, á zɛ̃̀ á tó Yezu Kristə dɛnnɛ á bwìrhì á jǐrh Yi lyì. 12Rə̀myɛ́ ce, á bə̀k'á k'á yẽ̌ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ cìní á yala nɛ́ yé, b'ǎ la cú; s'á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á shilə námməlwǎlsɛ́ yò yé. 13Á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á zə á yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ á m'á wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ yé. Á gaga mɔ́ mə̌ s'á ce á cìn Yi jɔ̃̀ w ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ cu bə ká bwìrhì ta. Èlǎsɛ̃́, zəna á yala nɛ́ á twĩ̀ cángá tumə. 14È k'ê də̀ nyə́ né nə̀ cǐ ába yé. Wɔ́ Yi sónó ò cǐ ába. Rə̀myɛ́ ce, yə̀-bəlɔ̀lɔ́ k'ô bə á yàlà zhe yé. 15È k'ê də̀ nyə́ né nə̀ cǐ nə́ba yé. Wɔ́ Yi sónó w ò cǐ nə́ba. Nə́ nə b'ǎ tə̀ rə̀myɛ́ yil nə́ zɛ̃̀ nə́ n'é wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ? Ɔ̃́ɔ̃́, nə́ wàr nə́ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ èta yé. 16Lwarna bə̀ lò gə zwẽ nyí ń ce ǹ cìn lò jɔ̃̀ w ǹ nə́ ǹ twĩ̀ ǹ pɛ mɔ, ǹ jǐrh rə̀-ná-cí yóm. Èta myɛ, á gə zwẽ nyí á tó yə̀-bəlɔ̀lɔ́ nɛ, wɔ́ cu jàà w ò zə ába ò la nɛ́; sə á gə n'á tó Yi ni, á k'á t'á la dwə́ə́re zal yé. 17Cenə nə́ ce Yi nə̀báná! Á y'ǎ wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yómə́ shãã ga, sə èlǎsɛ̃́, á shɛ̀nɛ́ á zwẽ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ cèrhè ába mó ǹd'á wun gakó. 18Yi zwẽ ába yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yómdé wẽ́, á zɛ̃̀ á n'á twĩ̀ cángá tumə. 19Á gə́ wàr á n'á nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà kùr nàná mɔ́ ce, à n'â zɔ̀m ǹd'ába ǹdə́ zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ numbyíní wɔ̌ è bá nyɛ̀ɛ̀ nə̀ kùrə̀. Shãã ga, á y'ǎ shɛ̀nɛ́ á jǐrh yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yómə́ námpúm á m'á twĩ̀ pwarha tumə, á tùntwə̃̀ə̃̀ né gakó jǐrh yààyàà. Sə èlǎsɛ̃́, zəna á cìn námpúm á yə̀ Yi yómə́ á twĩ̀ cángá tumə. Èta, á m'ǎ yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ sú Yi yírhə́. 20Á gə́ y'ǎ wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yómə́ yi ní, cángá tùntwə̃̀ə̃̀ né y'à də̀ á yé yé, 21sə wɔ́ bə̀kɔ́n tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ pɔ ába? Zà mɔ́, nə̀ cìzhìl zhe ába, bə̀ nə̀ yó-gurə́ y wɔ́ cu. 22Sə èlǎsɛ̃́, Yi zwẽ ába yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yómdé wẽ́, á zɛ̃̀ á n'á twĩ̀ tùntwə̃̀ə̃̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ sú Yi yírhə́, sə nə̀ yó-gurə́ y wɔ́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 23Zhə̀nà, yə̀-bəlɔ̀lɔ́ kwǎndɛ́ wɔ́ cu, sə pɛnɛ́ y Yi n'ê pɛ nánfò mó, wɔ́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌, nə́ Cinu Yezu Kristə jàn yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\