Titi 1

1Wɔ́ àmyɛ́ Pwəə à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́. À wɔ́ Yi tùntùnnə̀ ǹdə́ Yezu Kristə tùntúm. Wɔ́ àmyɛ́ Yi wò b'à zə byɛ̀bɛ́ rə̀ cír mó a bə̀ bə zù Kristə, sá ce bə lwar zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́, mùnì ga bə zhí mu kẽkẽ. 2Èta bə̀ má dɛ̃̀ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ rə̀ bwəl be mə̀ nyí shãã ga mɔ́. Yi gə bwəl nyí, rə̀ t'â kwàrh yé. 3Sə yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à byili mú gə́ tú e yí, Yi nə́ Zwennə mó ce bə lwar ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́. Wɔ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ Yi pɔ nɛ nyí b'à bwə̌l a byili. 4Titi, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la mɔ́ pɔ, bə̀ ǹ wɔ́ à byǐ zhə̀n zhə̀n Kristə wẽ́. Nə́ Yi-ni-zhú mú ce nə́ jǐrh kɔn rə̀dù. Nə́ Da Yi ǹdə́ nə́ Zwennə Yezu Kristə bá cĩ́ bwəl ǹ yó, sə bə pɔ̃́ yə̀-zùlə́! 5À zhǐr a yẽ̌ mó Kərɛtɛ nɛ́ mùnì ga ń kwɛrhɛ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ dàl Kristə-lyì gùúlí cɛmɛ nɛ́ wẽ́ mó cɛ̀nɛ̀, sə́ cír lyì ń cĩ́ gùlú gakó yé né. Lyǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ à byili mú bə̀ cír mó shò-kwã nɛ́ mɔ́: 6Kristə-lyì gùlú yé né cə́bal bə mə̌ sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ yò ŋwɛ́nɛ́ ń yó w yé. Ń mə̌ sə n yə̀ kɛ̃ mə̀dù byal, ń bə̀ká n nyǐ ń dõ yó w yé. Ń byǎ bɛ́ mə̌ sə bə yə̀ Kristə-lyì nántwə̌rh, lyì bí bə̀ká zɔ̀m bə̀ yil námməlwɛ̀lɛ́ yé, sə bə yə̀ byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyàm lò. 7Kristə-lyì gùlú yé né cə́bal wɔ́ Yi nyə̀ná nɛ́ sõ ń nə́ ń cili ní. Rə̀myɛ́ ce, ń bə mə̌ sə n zə yò bə̀ n'ê byili yé; ń bə̀ká n yə̀ cìn-byilu cə́bal yé; ń bə̀ká n yə̀ lyim cə́bal yé; ń bə̀ká n yə̀ sə̀-nyɔ̀rɔ́ yé; ń bə̀ká n yə̀ búlə́ cə́bal yé; ń bə̀ká n pyà wársɛ ǹdə́ yǔyǔ yé. 8Ń mə̌ sə n zwẽ zhələ náàcɛ̀nɛ́, sə n swéné kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn; ń mə̌ sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zhe ń cìn cɛ̀nɛ̀; ń mə̌ sə n yə̀ cángá cə́bal; ń mə̌ sə n yə̀ lyì-ècɛ̀n námpúm, lò mɔ̀bɔ́ ń yě ń tum párá; 9ń mə̌ sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zhe Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ zhə̀n dɛ́ ń wẽ́ ǹdə bə̀ gə́ cèrhè mò né. Èta ń mà n ŋwɛ̀nɛ́ n zə lyì bí dwã bɛ́ wun ni ǹdə́ còrhò mɔ̀bɔ́ mə̀ wɔ́ zhə̀nà. Ń mà n tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ n byili lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ bə ń kàrmɔ́ só mó ne bə̀ bə̀ tɛ̀nɛ́ zhə̀n sɔ́má yó yé. 10Zhə̀nà, lyì nánzhəzhɔ̌ bə shɛ̀ nyí zõ yé, sə wɔ́ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó bə̀ du. Bə̀ n'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí ǹdə́ zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe. 11Bə̀ n'ê zhìlì kǎlsɛ námpúmə́ yò. Bə̀ n'ê byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə mə̌, bə̀ m'ê zwẽ wársɛ. Rə̀myɛ́ ce, cə̌r be bə̀ k'ê bə̀ zɔ̀m yé. 12Bə̀ y'à zhe bə̀ lò mə̀dù bə̀ n'ê nyǐ ǹdə Yi nyì-zwennə ta. Ń wòwə̀: "Kərɛtɛ lyì bí n'ê gòm kɔma twéé twéé; bə̀ wɔ́ vwàmá nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə càn; bə̀ wɔ́ nə̀wàcã̀nyɛla; wɔ́ jú mú yò ò zù bì." 13Sə tɛ̀bɛ́ ń zɔ̀m mɔ́ wɔ́ zhə̀nà. Rə̀myɛ́ ce, bú bi náàcɛ̀nɛ́, mùnì ga bə̀ Yi-ni-zhú mú yə̀ zhə̀n sɔ́má yó, 14sə bə yẽ̌ Zhwifubá nyə̀ná nɛ́ nə̀ də̀ zhə̀n mɔ́ nɛ. Bə̀ mə̌ sə bə yẽ̌ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zhɔ̃̀ zhə̀n dɛ́ mɔ́ nyə́ né ne. 15Kɔn gakó wɔ́ wárhgáá lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ wárhgáá mɔ́ yilə. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe jìmdì, bə zɛ̃̀ bə̀ t'â yǎl bə zwẽ nyí mú, kaka də̀ wárhgáá bə̀ yil yé. Bə̀ wun ní ǹdə́ bə̀ lármɔ́ ga zhe jìmdì. 16Bə̀ n'ê wə̀l bə̀ bə̀ yě Yi párá, e jà bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né n'ê byili bə̀ bə̀ yə̀l rə̀ pár yé. Bə̀ yò zhìlì; bə̀ t'â nyàm lò lò yé; bə̀ wàr kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\