Titi 3

1Byili Kristə-lyì bí ni náàcɛ̀nɛ́ bə̀ bə̀ zwẽ cɔ w yé né cìnə́ bé ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ zhe ŋwɔ̀nɔ́ mɔ́ nyí ni. Bə̀ mə̌ sə bə shɛ̀nɛ́ bə wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byili, sə bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn twéé twéé. 2Byili bi bə̀ bə̀ bə̀ká zɔ̀m lò yil námməlwɛ̀lɛ́, sə bə̀ bə̀ká bú dwã myɛ yé. Bə̀ yál wu-bɔ̀nɔ̀ cìnə́, sə bə wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ twéé twéé ǹdə́ lyì bí gakó. 3Shãã ga nə́myɛ y'ǎ yə̀l kaka yé. Nə́ y'ǎ t'á zwẽ nyí yé. Nə́ y'ǎ tɛ̀nɛ́ zhə̀n sɔ́má yó yé. Wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn yǎl shil y'à zù nə́ba, ce nə́ y'ǎ jǐrh ǹdə yómə́ ta rə̀ yilə. Nə́ y'ǎ n'é dùr bwɛ̃̌, nə́ r'é twĩ̀ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə càn. Nə́ y'ǎ bə lyì bí dwã bɛ́ só yé, bə̀myɛ y'à bə nə́myɛ só yé. 4Sə Yi nə́ Zwennə mó byili numbyínə́ bé ne bə̀ ń wɔ́ wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ sónó cí, 5n zɛ̃̀ n vwǎrh nə́ba. È də̀ nə́ tumə né wɔ́ cángá yil yé. Wɔ́ ń gə́ zhe nɔ̀nɔ̀-dǔr ǹdə́ nə́ba mɔ́ yilə. Ń tó Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ dɛnnɛ n shàrh nə́ yə̀-bəlwàálɛ́, nə́ zɛ̃̀ nə́ nə lul nándùl ǹdə́ nyǔ nándùl. 6Yi ce Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só nə́ yó w námpúm nə́ Zwennə Yezu Kristə jàn yilə. 7Wɔ́ Yi gə́ só nə́ba mɔ́ è ce rə wɛ̀rhɛ́ èta, rə̀ ce nə́ k'é bə dwə́ə́re zhe yé. Èta, nə́ b'ǎ nə nyǔ mú mə̀ t'â la zhɔ̌, nə́ r'é dɛ̃̀ mɔ́. 8Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀nà. À n'â yǎl bə̀ ǹ byili ri náàcɛ̀nɛ́. Èta, byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Yi mú bá twĩ̀ tùm-ècɛ̀nà námpúm. Rə̀myɛ́ bá yə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn rə já zhe kùr lyì bí gakó yilə. 9Sə è gə wɔ́ nə́ nàmbala bɛ́ yilə né, ǹdə́ búlə́ né, ǹdə́ nyə̀-pǎr nyə̀ná Muyiisi nyə́ né shò-kwã nɛ́ mɔ́ yilə, sə bə̀ká ce ǹ cìn gàà yé, bə̀ nyə̀-pǎr mǎ rə̀myɛ́ yil wɔ́ kɔn nánfò, rə̀ bə kùr zhe yé. 10Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń lwe Kristə-lyì bí dwã nɛ, sə́ byili mu. Ń gə yə̀ yẽ̌, sə́ kə́ bwérhé ń byili mu. Ń gə zɛ̃̀ ń yə̀ cili, rə̀myɛ́ yi ní, sə́ vùr mò. 11Lwar bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń twĩ̀ èta ŋwɛ́nɛ́ sɔ́má kɛ̀bɛ́ è bə càn yó. Ń gə cə̀ə̀lè ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́, ń nə́ ń cĩ́ dóó ń cìcì yó wə. 12À má twĩ̀ Arətəmaasɛ ǹdə́ Tishiki ǹ sono. Sə bə̀ gə túwə́, sə́ ce jàn nɛ́ ń bə̀ ń nə nɛ Nikopoli ni. Wɔ́ gàà mɔ́ à n'â yǎl a jòm né a bá dɛ̃̀ wàr rɛ́ lyãɔ̃. 13Ce jàn nɛ́ ń sɛ̃ Zənaasɛ mɔ́ ń yě nyə́ né náàcɛ̀nɛ́ mɔ́ ǹdə́ Apɔlɔɔsɛ nɛ, mùnì kaka bə̀ká mwìrì bì bə̀ sɔ́má y kǒ yil yé. 14Nə́ da-byǎ Kristə-lyì bí myɛ mə̌ sə bə twĩ̀ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn bə mé sɛ̃ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ bə zhe ne. 15Byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ mɔ́ n'ê ce mó. Ce nə́ dɔwabá byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɔ́ Yi lyì ǹdə nə́ ta mɔ́. Yi bá cĩ́ bwəl á gakó yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\