1 TIMOTEO 3

1Lɛsugba lɛmɛni lɛdi litemi geen ka ni, si ukyuli ɔdi ɔɔwia ka unwini baƒɔtaadine ɔtɔnkune ni, ɔɔwia kabla kabuni. 2Na baƒɔtaadine ɔtɔnkune ni, ɔlɛka ɔbla ukyuli ɔni na litemi lɛdi lɛɛɛda-nwu, na úti uleku unwi, na ɔ́da anu, na ɔda lɛlɔ, na bekyuli baabu-nwu. Ɔɔbla lɛƒɔ na ɔdi ala ɔtinane buni. 3Utalɛka utaani ntɛ teekpi, na ulekpo udi. Mmomu ɔlɛka ɔbla ukyuli ɔni nse buɛɛ, na ulayɔ kadɔ, na uuubo sika lɛnungyie lɛnɔ. 4Ɔlɛka ɔkana nwuna kaduli bekyuli bɔda, na ɔya na nwuna bebi beteenu litemi na ulu biala lɛlɔ. 5Na si ukyuli ɔdi ɔkya na ulákana nwuna kaduli bekyuli lɛlɔ bɔnu ni, agyi anii ulakana na watɔnku Katɔti baƒɔtaadine. 6Utalɛka ɔbla ɔƒɔtaadine ɔwɔdi kalɛ na ulatalaku lɛlɔ katɔ, na ɔkɛnku lɛlɔ bɔtina bɔmmɔ ɔsu na webuli, na Katɔti wani-nwu kɔtu aani kalɛ na ɔ́ni ukisine ɔmmɔ kɔtu. 7Ɔlɛka ɔbla ukyuli ɔni na ubo lɛnyi buni na bekyuli bani naaadi baƒɔtaadine lɛnɔ anumi, kalɛ na balasu lɛla likpidi lɛdi na nwuna lɛlɔ na weduo ukisine ɔmmɔ kakpagyuɛ kemo. 8Na baƒɔtaadine kasala bebunkune ni, ama lɛnɔ ɔlɛka babla bekyuli bani nda udu buni, na bada kabla kammɔ lɛnɔ kpakplaa. Na badi bekyuli bani naaani ntɛ teekpi, na anumi elégyie-ma na egulabi lɛlɔ. 9Na ɔlɛka bada bɔƒɔtaadi litemi buni lɛni na bédie keyi mɛni kpakplaa ku kayi kani naaadu-ma kɔtɔ. 10Na ɔdi ka bɛka-ma udu bɔkɔku bɔnu. Na si bana lɛlɔ liiibo litemi lɛdi ni, bɛya-na benwini baƒɔtaadine bebunkune. 11Bana beleku lɛnɔ ni, ɔlɛka babla beleku bani nda udu buni, na baaadi bekyuli lɛlɔ atɛ batɛmine. Mmomu ɔlɛka babla beleku bani náda anu, na baabla lɛla biala kaduɛ. 12Bɛnu ka bebunkune bamɛni ɔdi biala úti uleku unwi, na ɔɔnu nwuna bebi ku kaduli bekyuli ƒui lɛlɔ kaduɛ. 13Na bebunkune bani mɔɔda bana kabla kaduɛ ni, ama alati bebo kenyekɔ kabuni na Katɔti anumi. Na baakana na beesé kayi taasu bana bɔƒɔtaadi etemila ɔ́si Yesu Kristo bɔƒɔtaadi lɛlɔ. 14- 15Na nsia lɛnu ka ndububo uwi klukui kemo mbanu-ɔ. Nsu muunweni ala amɛni lite-ɔ kalɛ na si mɔɔkpɛ kama ni, na ebunku-ɔ na ati kalɛ na ada ƒula lɛlɔ aani ɔtɔnkune na Katɔti ɔtɔ bebi akɔ. Na ngba ƒui Katɔti ɔtɔ bebi bani ndi baƒɔtaadine kasala ni, baagyumana nwuna litemi geen. 16Katɔti litemi kedee lɛni na bédie keyi ni, lɛ́ƒɔ kuye geen na ukyuli biala ulakana na weni-ni. Ani ndi ka, “Blɔti úbo aani ɔyawine ubi. Katɔti Kɔyu kɔ́gyila-nwu na kúte-nwu ubo. Na katɔ batu bánu-nwu. Na bekyuli bákɔ-nwu lɛlɔ lɛsa na kadi ƒui akɔ. Bekyuli pii báƒɔ-nwu bádi na kayawi. Na Katɔti úti-nwu úsienku katɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\