1 TIMOTEO 5

1Tadɔnku ukyuli ɔni nábi lɛlɔ utulo-ɔ momoomo. Mmomu die ala kalɔ te-nwu ku kayi buɛɛ aani ƒula ɔti kalɛ. Na ada bakloƒu aani banwani kalɛ. 2Da beleku bani nábi lɛlɔ bétulo-ɔ aani ƒula beni kalɛ. Na ada begblebi lɛnɔ aani ƒula banwani belekubi, na ataabla lɛlɔ kedee. 3Bekpinele bani neeebo bebunkune ni, da-ma kaduɛ ku ɔbu. 4Nsu si ukpinele ɔdi ubo bebi iye bawɔ ni, bebi bammɔ bese kalɔ bataatɛya bana kaduli bekyuli bɔda ku bana bawɔne bɔda aani bana bɔƒɔtaadi kabla kalɛ. Ɔmmɔ mɔɔtina ka beesé bana bawɔne kɔdɛ. Ɔmɛni mɔɔyɔ́ Katɔti kaƒɔ. 5Na ukpinele ɔni neeebo ubunkune ni, uuti nwuna anu ƒui taasia Katɔti lɛlɔ na ɔɔkpali Katɔti usien ku ɔƒɛ ka ɔɔwia-nwu kebunku ɔsu. 6Nsu ukpinele ɔni mɔɔbla lɛyalɛ ni, uuubo ngba na Katɔti anumi ina ka uli ngba. 7Bo-ma ɔda na ala amɛni lɛlɔ kalɛ na beletemi belewi-ma. 8Na si bina akɔ ɔdi úni na uláda nwuna kaduli bekyuli kaduɛ ni, agyi anii ɔɔɔsiaku bɔƒɔtaadi bɔmmɔ kama, na nwuna litemi líbie litulo ukyuli ɔni nátaƒɔ útadi. 9Teti ukpinele ɔni nátaƒɔ tɔ akwa liti ku leevu lɛnyi tebunku bekpinele lɛkpa lɛni nkya baƒɔtaadine bammɔ akɔ. Na ɔni nsia ni, ukpinele ɔni néduo lɛkpa lɛmmɔ kemo ɔlɛka ɔbla uleku ɔni nélie kɔgya kunwi. 10Ɔlɛka bekyuli bataalɔ-nwu lɛnyi lɛbuni na nwuna ala abuni bɔbla ɔsu. Na ɔdi uleku ɔni nányuɛ nwuna bebi kaduɛ na ɔɔƒɔ́ baƒɔ. Ɔlɛka ɔbla uleku ɔni na ubo kɔnu ute nwuna baƒɔtaadine bakpana. Na uute bekyuli ƒui kebunku na bana lɛbibo kemo. Na sɔsɔ ni, úti nwuna ngba bulie ƒui úte lɛbuni bɔbla. 11Bekpinele bani nétedu tɔ akwa liti ku leevu ni, teti bana anyi tebunku bekpinele lɛkpa lɛmɛni. Ɔsika si ɔlɔna kɔgya bulie emini eekpóku-ma ni, badubɔlɛ Kristo kama na betélie agya bamba. 12Na ɔmɛni ɔdubɔya na baƒiɔ linyese lɛni nkya ama ku Katɔti ntɛ na ɔdu-ma kɔtɔ. 13Ɔmmɔ kama ni, badububile uwi na bakɛ kɔnu bete bekyuli kɔduli bɔvi bataatɛmi atɛ keeke. Na ukpidi ƒui ndi ka ni, badubutaalɔ bekyuli anyikpi na beteekeyi atɛ. Na bataatɛmi bekyuli lɛlɔ kɔtɛ ku ala abambadi ani na útalɛka basu. 14Anwuɔsu ni, mɔɔyɔ́ ka bekpinele bamɛni udu belie agya na bawɔ bebi na bataanu bana kɔduli ala lɛlɔ mmomu. Ɔmɛni ɔdubɔya na balabla ala ani nátamanku na wete bula bekisine kuƒi na bataasu ala taasiku-bu lɛlɔ. 15Ɔsika bekpinele badi bénwini basiaku Satan kama. 16Si ukpinele ɔdi ɔkya ɔƒɔtaadine ɔdi kaduli ni, anwu ɔnu-nwu lɛlɔ kalɛ na etila ammɔ asɔ alasia Katɔti baƒɔtaadine lɛlɔ. Na ɔya na baƒɔtaadine bamɛni bataanu bekpinele bakladi bani neeebo bebunkune lɛlɔ. 17Na baƒɔtaadine batɔnkune bani mɔɔtɔnku bekyuli kaduɛ ni, ɔlɛka bakɛ lɛyuƒɔla lɛni nésie anumi. Na ɔni ntulo ƒui ndi bani mɔɔtina ala na baasu litemi buni lɛnɔ. 18Ɔsika básu na Bunweni Kedee Ɔku kemo banini, “Tenyimi ebuo ɔni muuwile edula teete-ɔ kenye si unye kabla lɛlɔ.” Lɛnɔ ni, “Ɔlɛka kabla biala ɔblane ɔkɛ nwuna kabla lɛlɔ lɛyuƒɔla.” 19Si ukyuli ɔdi úbo ɔɔdá ɔtɔnkune ɔdi kenye ni, taƒɔ taadi si bétedu nkyuli inyɔ ku kama. 20Na bekyuli bani nli nte ekpidi bɔbla ni, ɔlɛka edie alɛ-ma na adɔnku-ma na baƒɔtaadine ƒui anumi. Na ɔmɛni ɔdubɔkya bakladi liƒu. 21Anwuɔsu mɔɔlɛ-ɔ na Katɔti ku Kristo ku Katɔti batu ƒui anumi nnii sia ala amɛni anu kaduɛ na alanu ukyuli ɔdi anumi alabla lɛla lɛdi. 22Wi lɛlɔ buɛɛ na tababla eti enu asia ɔdi lɛlɔ na ese-nwu likpo ete Katɔti kabla. Na tenye ekpidi bablane kama, mmomu da lɛlɔ sɛɛn. 23Na ƒula kaƒɔ ɔlɛ ɔsu ni, tasu anii ataani ntu lɛti. Ɔdia ka ataani ntɛ blii blii kuvo kalɛ. 24Bekyuli badi ekpidi eeebo ɔbɛ ɔni na anya alati áaka bana litemi kɔtɔ bɔdu budie bɔtina. Nsu badi ama ni, kama kama asa na ama adi lɛnɔ aalɛ́ keyi. 25Lɛni kani na ala abuni adi bɔbla lɛnɔ eeebo ɔbɛ, na ani nábɛ lɛnɔ adubɔlɛ keyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\