YAKOBO 3

1Banwa, bina pii bitenwini litemi buni ala batinane. Bɛgyi ka abu bani mɔɔtina ala ni, Katɔti ɔdubɔtɛku-bu litemi utulo bakladi. 2Ɔsika bula ƒui bɔɔƒiɔ́. Nsu si ukyuli ɔdi ulaƒiɔ na lɛla lɛni na ɔɔsu kemo ni, na ukyuli ɔmmɔ use siin na ɔda lɛlɔ lɛnɔ kaduɛ. 3Beeti kabuli taabala ɔpɔnkɔ kenye kalɛ na beti-nwu besienku kesii biala na baayɔ́. 4Na ɔkɔlɔ ubendi ɔni nkɛ ɛpu anumi na ɔƒɛƒɛɛ ubendi muudí-nwu ni, ugyii blii ɔdi kani na beti taaka-nwu kavinkɔ. Na baakana na beeti-nwu teesienku kesii kani na baayɔ́ ka besie. 5Lɛni kani na unyemi lɛnɔ use. Ina ka use blii suɛ na ɔlɔna ekpo ƒui akɔ ni, anwu na ukyuli uuti taakun lɛmɛnɛ na ala ebendi lɛlɔ. Nu kalɛ na lɛku líbomo, nsu lɛgyakpabi lɛɛkana na lɛɛkyula-ni. 6Lɛni kani na unyemi use aani ogya kalɛ. Use aani kayawi kani na alaekpidi áƒɔ-ka ƒui. Na ɔkya-bu ɔlɔna kemo uubile ɔlɔna umodi ɔmmɔ ƒui ku nwuna enyekpi. Ɔɔyila-bu udu na ngba bɔmɛni kemo. Na nwuna enyekpi ási ukisine ɔmmɔ ɔyikun kemo na ɔdubuti ɔkyula kayawi kamɛni ku kana ala ƒui. 7Ukyuli ɔɔkana na ɔbla bebuo bebendi ku baasɛ ku balakpi ku kɔkpaku na beteenu-nwu lɛdi. Na bábla lɛni sɔsɔ. 8Nsu unyemi kani ndi lɛla lɛni na ɔdi útakana na ɔbla-nwu na uteenu lɛdi. Ɔdi lɛla likpidi lɛni na balakana bɔbala. Ɔkana ɔdu ukyuli aani kalɛ na kɔlakpi kɔni mbo ugyulo ukpidi kuse kalɛ. 9Unyemi ɔmɛni na buuti teemwi Katɔti. Na anwu kani na buuti teewida bula ukyulikpana ɔni na Katɔti údie aani anwu ɔlati kalɛ. 10Kenye kamɛni na bɔda buumwi Katɔti, na bɔda buuwida bekyuli lɛnɔ. Banwa, útalɛka use lɛni. 11Libiɔ lɛdi biala liláyu ntu buni ku mma ntu na ubu unwi ɔmmɔ kemo. 12Mina banwani, kugyii kulátu ebeli na aƒoƒoli alánwu kugyii ebi lɛnɔ. Lɛni kani na libiɔ lɛbuni lilakana na lɛyu mma ntu. 13Si ukyuli ɔdi ɔɔnu lɛlɔ aani ɔnundane na bina akɔ ni, ɔlɛka uboku lɛlɔ kalɔ na ɔɔbla ala buni uti ɔtina ka ɔ́da anu. 14Nsu si ebo lɛnungyie na ƒula kayi kemo ku enyekpi na aawia awɔ lɛti lɛkɛ ni, takun lɛmɛnɛ ka áda anu. Ɔsika aanyi ɔkɔ, na alásu litemi geen lɛmmɔ. 15Lɛnunda lɛmmɔ udu lítasi Katɔti kudɔ. Kayawi mɛni na lɛ́si, na lɛɛɛkɛnku ngba buni bulie ulu lɛlɔ. Mmomu lɛdi lɛnunda likpidi. 16Na kasalakɔ kani na lɛnungyie ku ukyuli unwi lɛkɛ kani nkya mmɔ ni, bekyuli bammɔ beeƒú na alaekpidi lidu lidu mɔɔkya-ma akɔ. 17Na lɛnunda lɛni nási Katɔti kudɔ ni, lise sɛɛn. Na lɛdanku keyi buɛɛ na ɔɔyá na ati kalɛ na ada lɛlɔ na ayɔ ƒula bakpana lɛnɔ. Ɔɔyá na ƒula ablala aanwu ebi buni na aanu bekyuli kɔnyana. Na ulánu bekyuli anumi taabla lɛla lɛdi. Mmomu aabla ala ulu lɛlɔ geen. 18Na bekyuli bani mɔɔklibi bekyuli ntɛ ni, kɔsia kɔdubɔlɛ bɔsiku unwi bɔbla ogya ɔni na baakya bekyuli kemo, aani kalɛ na beedé edula buni na ebi ani na báva kemo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\