BUDIE TAATINA 5

1Amu na lɛ́nu ka anwu ɔni nlie lɛgaboku lɛmmɔ lɛlɔ ɔda kakunkɛ kadi na nwuna kɔdianu, na bénweni ala ani ndubo abalɛ básia-ka anumi ku kama. Na báƒɛ-ka, na béti kɔma bábala-nwu kenye ekpo maatɛ kalɛ na ukyuli keeke ulakana bubimi. 2Mmɔ ni, lɛ́nu Katɔti ɔtu ɔyikune ɔdi ɔni násu ku lɛdi momoomo ɔnini, “Ɔma námanku ka ɔmami kɔma kɔmɛni na ɔƒɛnimi kakunkɛ kammɔ?” 3Nsu ukyuli ɔdi uuubo katɔ iye kalɔ lɛlɔ iye kekpine muedi ɔni makana kakunkɛ kamɛni bɔƒɛnimi na wanu ɔku ɔmmɔ kemo. 4Mmɔ ni, líwulo geen ɔsika bátakana ukyuli ɔdi bɔkɛ na ɔkana ɔku ɔmɛni bɔƒɛnimi bɔka. 5Amu na benengu bammɔ akɔ unwi ɔ́su-mi ɔnini, “Sɔ tewulo. Nu! Yesu ɔni baalɔ banii Gyata ɔni nási Yuda kaba kemo na ɔdi Dawid Kugyii Ugyiitu ni, ɔ́di lɛlɔ. Anwu námanku ka ɔƒɛnimi kɔma kɔni na béti bábala ekpo maatɛ ammɔ.” 6Ɔmmɔ kama ni, lɛ́nu ka Katɔti Koƒonu Ubi ɔdi unye agaboku ammɔ lɛlɔ. Na ngba batu ine bammɔ ku benengu aavlanyɔ-ine bammɔ báka bámana-nwu. Na ɔɔtina aani si bɔkpa na béti-nwu bákpa. Ese maatɛ alɛ Koƒonu Ubi ɔmmɔ lili, na ubo anumi maatɛ. Na alakpa maatɛ amɛni adi Katɔti Kɔyu kɔni mbo ɔyikun maatɛ kɔni na Katɔti ɔ́tala ɔ́kya kayawi ƒui. 7Koƒonu Ubi ɔmmɔ úsie na útáƒɔ kakunkɛ kammɔ ɔ́siku anwu ɔni nlie lɛgaboku lɛmmɔ lɛlɔ kɔnu kemo. 8Na uwi ɔni na Koƒonu Ubi ɔmɛni ɔɔƒɔ́ kakunkɛ kamɛni ni, ngba batu ine bammɔ ku benengu aavlanyɔ-ine bammɔ báyu bébi kalɔ na Koƒonu Ubi ɔmmɔ anumi. Ɔdi biala ɔda agyala ani béti kɔbuli bábla na baagyá taatu lɛnu. Na ɔdi biala ɔda sika ugyiedi kɔlaku kɔni néyi ku oloƒui. Na oloƒui ɔmɛni unye ute Katɔti bekyuli katɔ bɔkpali. 9Bédie ɔnu ɔwɔdi ɔdi banini, “Awɔ námanku ka aƒɔ kakunkɛ kammɔ na amami kɔma kɔmmɔ. Ɔsika awɔ na bádu. Na ɔkɛnku ƒula ubugya akpala ɔsu ni, áƒɔ bekyuli lili kayu, na ásɔku-ma éte Katɔti. Awɔ náƒɔ-ma ásiku kadi ƒui bekyuli ku adi lidu biala batɛmine ku bekyuli lidu ƒui akɔ na kalɔ biala lɛlɔ. 10Awɔ nábla-ma bénwini baga ku bakpane bani mɔɔkpanku bekyuli teeboku bula Katɔti. Na badubɔdi lɛga na kalɔ lɛlɔ.” 11Ka lɛ́sɔ lɛ́nu ni, lɛ́nu katɔ batu mpimu ɛlɛ ɛlɛ ku mpimu leevu akpa leevu alɛ alɛ ka bénye bámana lɛgaboku lɛmmɔ ku ngba batu ine ku benengu bammɔ. 12Na katɔ batu bamɛni bédie ɔnu ku lɛdi momoomo banini, “Awɔ ndi Koƒonu Ubi ɔni na béti bákpa. Na ámanku éte ɔyikun ku lɛlakɛ ku lɛnunda ku ɔlɔkplu ku ɔbu ku bumwi ku linugya.” 13Na línu ka ala ani ƒui na Katɔti údie na katɔ ku kalɔ ku kekpine ku ɛpu ku kayawi beedie ɔnu banini, “Linugya ku ɔbu ku bumwi ku ɔyikun na beete anwu ɔni nlie lɛgaboku lɛlɔ ku Koƒonu Ubi ka ɔ́si ɔƒɛni úsela ƒui.” 14Amu na ngba batu ine bammɔ bédie kenye banini, “Ɔsia lɛni.” Na benengu bammɔ báyu bébi kalɔ na beemwi-nwu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\