TITO 3

1Na aya na bana ƒui benyimo na beboku lɛlɔ kalɔ bete bana batɔnkune ku lɛlɔ badine, na benu-ma litemi, na bataabla lɛbuni na ulu biala lɛlɔ. 2Na asu-ma anii batalɔ ukyuli ɔdi lɛnyikpi. Mmomu badi kɔnwa na belie ku keyi buɛɛ. Na bataabu bekyuli na ulu biala lɛlɔ. 3Ɔsika abu alati lɛnɔ bɔ́bla adɔlɔla ku atuɔkplu, na bɔ́ƒiɔ dii. Na ɔlɔna kemo ala ekpidi áda-bu ɔkwɛ lɛnɔ dii. Na búti bula uwi búte kalala bɔbla ku lɛnungyie, na bekyuli békisi-bu na abu lɛnɔ búkisi-ma. 4Nsu uwi ɔni na Blɔti, bula Ɔƒɔne, údie nwuna lɛƒɔndia ku bɔyɔ ɔ́tina-bu ni, 5ɔ́ƒɔ-bu. Ɔɔɔdi banii bula lɛbuni lɛni na bɔ́bla ɔsu, mmomu Katɔti ɔkɛ anwu ɔlati kɔnyana bɔnu ɔsu na ɔ́ya na nwuna Kɔyu kɔ́ƒɔ-bu. Kɔyu kɔmmɔ mɔɔsɔku-bu taawɔ na kuute-bu ngba bɔwɔdi, na kɔɔyá na bɔɔbla kedee. 6Katɔti úti nwuna Kɔyu úte-bu ku kuna ɔyikun pii ɔ́siaku bula Ɔƒɔne Yesu Kristo lɛlɔ. 7Na ɔkɛ nwuna lɛƒɔndia ɔsu ni, abu ku-nwu ntɛ bɔ́dia kalɛ na abu lɛnɔ bɔ́kɛ ngba ƒui bɔni lɛlɔ na bula anu asia. 8Litemi lɛmmɔ lɛdi litemi geen. Na mɔɔwia ka asia-ni lɛkpuna. Na bekyuli bani náƒɔ Katɔti bádi ni, ɔdi ka beti bana uwi bete na bataabla lɛbuni lɛni malɛ kɔsia mete bekyuli ƒui. 9Na takyaku ukyuli ɔdi kɔdɔlɔ unyeƒi. Tebile uwi tete kaba bekyuli bɔka bɔdi, tadɔ na ataakya Mose ɔda bubo etemila lɛlɔ unyeƒi ɔdi. Ala amɛni ƒui eeebo kɔsia kɔdi. 10Bɔku ukyuli ɔni muuƒú bekyuli kasusu na bɔƒɔtaadi litemi lɛmmɔ lɛlɔ kunyɔ. Na ɔmmɔ kama ni, na ada atu edie-nwu lɛlɔ. 11Agyi anii ukyuli ɔmmɔ udu ni, likpidi lɛdi-nwu lɛlɔ na nwuna ekpidi muudie nwuna kɔtɔ bɔdu taatina. 12Si lɛ́tala Artema iye Tihiko lɛ́kya-a ni, kya ɔkplu na ebo-mi kudɔ na Nikopoli. Ɔsika mmɔ na lɛ́bla kasusu ka ndubɔkya na kɔyɔ uwi. 13Kya ɔkplu na ebunku Sena ɔni mɔɔtɛ litemi teedie bekyuli ku Apolo na bataaklibi lɛlɔ teete bana ulu busie. Na anu ka bákɛ lɛla biala lɛni baawia. 14Ɔdi ka baƒɔtaadine batɛya kalɛ na beeti bana uwi ƒui taabla lɛbuni lɛni malɛ kɔsia. Na bakana bekyuli bamba lɛnɔ buteebunku na ɔɔɔdi ka bataabla kɔkɔsɔ. 15Banwa bani nkya-mi kudɔ mɛni ƒui banii beegyele-mii o-o! Awɔ lɛnɔ gyele banwa baƒɔtaadine bani nkya mmɔ te-bu. Katɔti ɔda bina ƒui na nwuna lɛƒɔndia kemo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\