Matius 1

1Iveimo sunju nu muli ntotua i Yesus Kristus, muli Magau Daud, muli i Abraham: 2i Abraham nomulika i Ishak, i Ishak nomulika i Yakub, i Yakub nomulika i Yehuda ntali sampesuvu, 3i Yehuda nomulika i Peres bo i Zerah (tinara i Tamar), i Peres nomulika i Hezron, i Hezron nomulika i Ram, 4i Ram nomulika i Aminadab, i Aminadab nomulika i Nahason, i Nahason nomulika i Salmon, 5i Salmon nomulika i Boas (tinana i Rahab), i Boas nomulika i Obed (tinana i Rut), i Obed nomulika i Isai, 6i Isai nomulika Magau Daud, Magau Daud nomulika i Salomo (tinana timbala i Uria), 7i Salomo nomulika i Rehabeam, i Rehabeam nomulika i Abia, i Abia nomulika i Asa, 8i Asa nomulika i Yosafat, i Yosafat nomulika i Yoram, i Yoram nomulika i Uzia, 9i Uzia nomulika i Yotam, i Yotam nomulika i Ahas, i Ahas nomulika i Hizkia, 10i Hizkia nomulika i Manasye, i Manasye nomulika i Amon, i Amon nomulika i Yosia, 11i Yosia nomulika i Yekhonya ntali sampesuvuna napara tempona toYahudi nidagi bo nikeni mpalai hau ri tana Babel. 12Nakava ri tana Babel, i Yekhonya nomulika i Sealtiel, i Sealtiel nomulika i Zerubabel, 13i Zerubabel nomulika i Abihud, i Abihud nomulika i Elyakim, i Elyakim nomulika i Azur, 14i Azur nomulika i Zadok, i Zadok nomulika i Akhim, i Akhim nomulika i Eliud, 15i Eliud nomulika i Eleazar, i Eleazar nomulika i Matan, i Matan nomulika i Yakub, 16i Yakub nomulika i Yusuf berei i Maria, bo i Maria noanaka i Yesus anu niuli i Kristus, haitumo Magau Topepakasalama anu nijanji nu Alatala. 17Jadi lako nte i Abraham sampe Magau Daud naria sapulu pata-ntapi mulina. Bo lako ri Daud sampe ri tempo toYahudi nikeni mpalai hau ri tana Babel naria sapulu pata-ntapi muni. Bo lako ri tempo toYahudi nikeni hau ri tana Babel sampe pompoanaka i Kristus naria sapulu pata-ntapi muni. 18Iveimo tesa pompoanaka i Yesus Kristus. TinaNa i Maria anu nijanji moberei ante langgai nosanga i Yusuf. Tapi dopame ira noberei, natianamo i Maria lako ri kuasa Nosa Gasa nu Alatala. 19I Yusuf, tengeana, tona natutu nangoseaka atura agama. Haitu sampe ia nonia mombabole tengeana i Maria. Tapi ledo nadota ia mompakaeya i Maria ri ngayo ntodea. Jadi patujuna mombabole i Maria nggalino-lino. 20Tempo i Yusuf da nompekiri patujuna haitu, malaeka nTupu nakava riara pangipina bo nanguli ka ia, “Yusuf, muli i Daud, nee makini raramu mompoberei i Maria, sabana ngana nikatianakana najadi lako ri kuasa Nosa Gasa nu Alatala. 21I Maria mompoanaka saito ngana langgai, bo ngana haitu kana mupoposanga Yesus sabana Iamo mompakasalama todeaNa lako ri dosara.” 22Haitu pura-pura najadi ala madupa tesa nTupu anu nipasimbayu nabiNa nggaulu ivei: 23“Saito randaa matiana bo mompoanaka saito ngana langgai. Bo ngana haitu rapoposanga i Imanuel.” (Yesaya 7:14) (Imanuel riara basa Ibrani batuana: “Alatala mosanggani ante kita.”) 24Jadi nembangupa i Yusuf, nipovianamo anu niuli nu malaeka ka ia. Nipobereinamo i Maria, 25tapi ira dopa nosampaturu dopame i Maria moanaka anana langgai haitu. Bo i Yusuf nompoposanga ngana haitu i Yesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\