1 TIMOTEO 4

1Te Orindi 'yo ocikokorᴜ, kini ewu vilerisi 'ba azini yi nga asi vile a'ita kᴜzᴜ, asi 'bazᴜ orindi 'ba icipi 'diyi ma e'yo erizᴜ, imbata orindi onzi 'diyini be, 2lokiri 'ba e'yo 'yopi inzorᴜ 'diyinisi, yi ngᴜlᴜpi ma asisile e'yo onzi nizᴜri otrᴜ i diri-dirirᴜ ekile vele acisirile; 3yi azi 'ba ma bi okᴜ kᴜ, azini 'ba ma kᴜ nyaka azini Munguni ndra 'bale 'ba a'ita be e'yo adarᴜ nipi ra 'diyini nyazᴜ awa'dIfosiri ja. 4Te afa dria Munguni o'bale 'diyi ovᴜ onyirᴜ, afa alᴜni ma ovᴜ gazarᴜ kᴜ, eri ka ovᴜ aizarᴜ awa'difosi; 5a'disikᴜ eri ovᴜ 'bazarᴜ alarᴜ e'yo Munguni pisi Mungu ziza be. 6Mi ka e'yo 'diyi ece adripi dri, mi nga ovᴜ 'ba azi Kristo Yesuniri ma aza kopi onyirᴜri, mini okpo isuria e'yo 'yoza a'ita pinisi imbata onyirᴜ mini vᴜtini bileri be. 7Te mi ma ga e'yo 'yoza onzi okᴜ dezarᴜ 'diyini o'yolerile 'diyi si. Azini mi ma o'bi mi edezᴜ okporᴜ adriza 'bani ani Mungu inzizᴜri ma alia; 8a’disikᴜ e'yo okpo ruani isuzᴜri ovᴜ orodrirᴜ ewu were, te adriza 'bani ani Mungu inzizᴜri ovᴜ orodrirᴜ e'yo driasi, te eri azi idri curu'dori pi fezᴜ, ngapi emupi ndori be. 9E'yo 'yoza 'diri eri adarᴜ, azini eri fu dri 'ba driani a'izᴜ asi alᴜsi. 10E'yo 'dirisi ama ama ecandi, azi ngazᴜ okposi, amani asi teza amani 'bale Mungu idrirᴜ, 'ba dria tᴜni 'ba a'ita be 'diyi opapiri ma driarisi. 11Mi ma azi e'yo 'diyi, mi imba yi indi. 12'Ba alᴜni ma 'ba mi aparakarᴜ eli minini ovᴜle wererisi kᴜ, te mi ma ovᴜ ecetarᴜ 'ba a'ipi 'diyi dri, 'yota pisi, adriza pie, leta pie, a'ita pie, asi alarᴜri pie dria. 13De nga ma emuni kᴜ, mi ma 'ba mi asi buku lazᴜ, 'ba ma asi omizᴜ, 'ba imbazᴜ indi. 14Mi ma kᴜ feta ovᴜpi mi alia, ndra fele mi dri e'yo ondrizasi 'ba 'wara 'dryini yi ma dri tiria mi driariari kᴜ. 15Mi 'ba mi asi e'yo 'diyi ma dria, mi ma ovᴜ yi ma alia asi driasi, e'yo mini agazᴜ drileri ma e'da i 'ba dria ma milia beni. 16Mi ma ndre onyirᴜ mi ngᴜlᴜpi ma agei tezᴜ imbata mini be ; mi ma ovᴜ 'dani e'yo 'diyi ma alia, ka'dini mini 'yeria 'dinile mi nga mi ngᴜlᴜpi pa 'ba mi eripi 'diyi be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\